Korektor rozświetlający Lumi Magique. Uzyskaj promienną skórę przy pomocy kilku gestów!

Korektor rozświetlający Lumi Magique. Uzyskaj promienną skórę przy pomocy kilku gestów!

Rozświ­et­lona skóra twarzy i świeże spo­jrze­nie spraw­ia­ją, że wyglą­damy mło­do i rześko. Nieste­ty nieprzes­pana noc, wor­ki pod ocza­mi i zanieczyszczenia cery zaburza­ją takie prezen­towanie się twarzy. Nie musisz jed­nak prze­j­mować się wszelki­mi niedo­god­noś­ci­a­mi, które niszczą promi­en­ność skóry. Wystar­czy, że zas­to­su­jesz korek­tor rozświ­et­la­ją­cy do twarzy. Poz­naj Lumi Mag­ique od L’Oreal Paris — jeden z najlep­szych korek­torów i sprawdź, jak skutecznie nim operować!

ruchu

Korektor do twarzy jest niezbędny

Wiele kobi­et poran­ny make-up ogranicza do min­i­mum. Aplikac­ja kre­mu, pod­kład, tusz do rzęs, pomad­ka i tyle. Z jed­nej strony to zrozu­mi­ałe, ponieważ rano nie mamy zbyt dużo cza­su, aby wykon­ać pełny mak­i­jaż. Z drugiej strony jed­nak, nie potrze­bu­jesz dużej iloś­ci kos­me­tyków, by wzmoc­nić efekt make-upu. Do zestawu pod­sta­wowych pro­duk­tów, dołącz korek­tor do twarzy. Jego praw­idłowe zas­tosowanie to gwaranc­ja promi­en­nej skóry, która wyglą­da nat­u­ral­nie. Mowa tutaj o korek­torze rozświ­et­la­ją­cy­mi o mocy ukry­wa­nia nieprzes­panej nocy lub siedzenia do póź­na przed kom­put­erem dnia poprzedniego.

Różne rodzaje korektorów do twarzy

Na rynku kos­me­ty­cznym jest wiele korek­torów do twarzy. Skup­my się jed­nak na rozświ­et­la­ją­cym. To on bowiem niesie najwięcej korzyś­ci i wbrew pozorom jest dla każdego, bez wzglę­du na wiek i wyma­gania cery. Nic nie stoi na przeszkodzie, abyś zaopa­trzyła się w inne rodza­je korek­torów. Jed­ny­mi z najchęt­niej wybier­anych są korek­to­ry matu­jące na niedoskon­ałoś­ci. Apliku­je się je bezpośred­nio na zmi­anę, której pod­kład nie przykrył dostate­cznie. Pamię­taj jed­nak, aby takie korek­tor nie zastąpił tego rozświ­et­la­jącego, ale był jego „kos­me­ty­cznym partnerem’’.

Najlepszy korektor rozświetlający?

Korek­tor rozświ­et­la­ją­cy Lumi Mag­ique L’Oreal Paris to jeden z lep­szych korek­torów. Jest on pole­cany zarówno przez wiz­a­żys­tów, jak i zwycza­jne kobi­ety, które wykonu­ją codzi­enne mak­i­jaże. Taką pop­u­larność zdobył głównie dlat­ego, że jest łat­wo dostęp­ny, ma przys­tęp­ną cenę i dobrą jakość. Dodatkowo wnosi wiele korzyś­ci w make-upie. Oto główne z nich:

  • skóra twarzy jest rozświ­et­lona, wiz­a­żyś­ci L’Oreal Paris efekt ten porównu­ją do wewnętrznie przenika­jącej promienności,
  • twarz wyglą­da świeżo, nawet jeśli nie przes­pałaś nocy,
  • wszelkie ozna­ki zmęczenia, a szczegól­nie wor­ki i cie­nie pod ocza­mi są niewidoczne,
  • się­ga­jąc po korek­tor L’Oreal Paris możesz nadać twarzy pożą­danego owalu i kształtu,
  • korek­tor ten ide­al­nie kom­ponu­je się z więk­szoś­cią pod­kładów, a szczegól­nie z flu­ida­mi mar­ki L’Oreal Paris np. True Match lub Infal­li­ble; nie musisz się zatem obaw­iać, że pro­dukt zrolu­je się lub nie połączy z pod­kła­dem, jakiego uży­wasz na co dzień.

Jak aplikować Lumi Magique?

Lumi Mag­ique to korek­tor w formie pędzel­ka. Taka końcówka sprzy­ja łatwej i pre­cyzyjnej aplikacji, nawet jeśli nie masz w tym więk­szego doświad­czenia. Kos­me­tyk ten jest niezwyk­le uni­w­er­sal­ny. Nie tylko dlat­ego, że wys­tępu­je w trzech odcieni­ach (1‑Light, 2‑medium, 3‑Dark), również dlat­ego, że moż­na nakładać go zarówno na pod­kład, jak i pod, a nawet pod bazę. Pro­dukt nakładaj punk­towo lub kreską, pamię­taj jed­nak, aby dobrze go rozetrzeć, by na cerze nie pozostały plamy. For­muła korek­to­ra jest tak opra­cow­ana, że jego blendowanie nie przynosi żad­nych trud­noś­ci. Korek­tor możesz użyć wyłącznie pod oczy, wów­czas rozświ­etlisz spo­jrze­nie, ale też na środek nosa, środek czoła, w okoli­cach skro­ni i w łuk Kupi­dy­na. Wów­czas uzyskasz promi­en­ną skórę, a dodatkowo wymod­elu­jesz całą twarz.

Artykuł spon­sorowany.

Kursy na mecze Lecha

Podbeskidzie Bielsko-Biała - Chrobry Głogów

1. Liga Polska

20/05/2024 18:00

Servette FC - Young Boys

Liga Szwajcarska

20/05/2024 18:00

FC Winterthur - St. Gallen

Liga Szwajcarska

20/05/2024 18:00

FC Zurich - Lugano

Liga Szwajcarska

20/05/2024 18:00

Salernitana - Verona

Serie A (Liga Włoska)

20/05/2024 18:30

Podbeskidzie Bielsko-Biała - Chrobry Głogów

1. Liga Polska

20/05/2024 18:00

Servette FC - Young Boys

Liga Szwajcarska

20/05/2024 18:00

FC Winterthur - St. Gallen

Liga Szwajcarska

20/05/2024 18:00

FC Zurich - Lugano

Liga Szwajcarska

20/05/2024 18:00

Salernitana - Verona

Serie A (Liga Włoska)

20/05/2024 18:30

Podbeskidzie Bielsko-Biała - Chrobry Głogów

1. Liga Polska

20/05/2024 18:00

Servette FC - Young Boys

Liga Szwajcarska

20/05/2024 18:00

FC Winterthur - St. Gallen

Liga Szwajcarska

20/05/2024 18:00

FC Zurich - Lugano

Liga Szwajcarska

20/05/2024 18:00

Salernitana - Verona

Serie A (Liga Włoska)

20/05/2024 18:30

Podbeskidzie Bielsko-Biała - Chrobry Głogów

1. Liga Polska

20/05/2024 18:00

Servette FC - Young Boys

Liga Szwajcarska

20/05/2024 18:00

FC Winterthur - St. Gallen

Liga Szwajcarska

20/05/2024 18:00

FC Zurich - Lugano

Liga Szwajcarska

20/05/2024 18:00

Salernitana - Verona

Serie A (Liga Włoska)

20/05/2024 18:30

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Zagłębie Lubin - ŁKS Łódź

PKO BP Ekstraklasa

20/05/2024 19:00

Pogoń Szczecin - Górnik Zabrze

PKO BP Ekstraklasa

25/05/2024 17:30

Puszcza Niepołomice - Piast Gliwice

PKO BP Ekstraklasa

25/05/2024 17:30

Zagłębie Lubin - ŁKS Łódź

PKO BP Ekstraklasa

20/05/2024 19:00

Pogoń Szczecin - Górnik Zabrze

PKO BP Ekstraklasa

25/05/2024 17:30

Puszcza Niepołomice - Piast Gliwice

PKO BP Ekstraklasa

25/05/2024 17:30

Zagłębie Lubin - ŁKS Łódź

PKO BP Ekstraklasa

20/05/2024 19:00

Pogoń Szczecin - Górnik Zabrze

PKO BP Ekstraklasa

25/05/2024 17:30

Puszcza Niepołomice - Piast Gliwice

PKO BP Ekstraklasa

25/05/2024 17:30

Zagłębie Lubin - ŁKS Łódź

PKO BP Ekstraklasa

20/05/2024 19:00

Pogoń Szczecin - Górnik Zabrze

PKO BP Ekstraklasa

25/05/2024 17:30

Puszcza Niepołomice - Piast Gliwice

PKO BP Ekstraklasa

25/05/2024 17:30

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress

Ten artykuł jest dostępny tylko w zagraniczej odsłonie tego serwisu.