02.12.2023, g. 20:00
PKO BP Ekstraklasa
Korona Kielce vs Lech Poznań
Do meczu pozostało:
4dn.3godz.9min.
13.80 X3.50 21.95 Odbierz 630 zł i typuj na eFortuna.pl Zarejestruj konto
Transmisja na żywo

Korektor rozświetlający Lumi Magique. Uzyskaj promienną skórę przy pomocy kilku gestów!

Korektor rozświetlający Lumi Magique. Uzyskaj promienną skórę przy pomocy kilku gestów!

Rozświ­et­lona skóra twarzy i świeże spo­jrze­nie spraw­ia­ją, że wyglą­damy mło­do i rześko. Nieste­ty nieprzes­pana noc, wor­ki pod ocza­mi i zanieczyszczenia cery zaburza­ją takie prezen­towanie się twarzy. Nie musisz jed­nak prze­j­mować się wszelki­mi niedo­god­noś­ci­a­mi, które niszczą promi­en­ność skóry. Wystar­czy, że zas­to­su­jesz korek­tor rozświ­et­la­ją­cy do twarzy. Poz­naj Lumi Mag­ique od L’Oreal Paris — jeden z najlep­szych korek­torów i sprawdź, jak skutecznie nim operować!

ruchu

Korektor do twarzy jest niezbędny

Wiele kobi­et poran­ny make-up ogranicza do min­i­mum. Aplikac­ja kre­mu, pod­kład, tusz do rzęs, pomad­ka i tyle. Z jed­nej strony to zrozu­mi­ałe, ponieważ rano nie mamy zbyt dużo cza­su, aby wykon­ać pełny mak­i­jaż. Z drugiej strony jed­nak, nie potrze­bu­jesz dużej iloś­ci kos­me­tyków, by wzmoc­nić efekt make-upu. Do zestawu pod­sta­wowych pro­duk­tów, dołącz korek­tor do twarzy. Jego praw­idłowe zas­tosowanie to gwaranc­ja promi­en­nej skóry, która wyglą­da nat­u­ral­nie. Mowa tutaj o korek­torze rozświ­et­la­ją­cy­mi o mocy ukry­wa­nia nieprzes­panej nocy lub siedzenia do póź­na przed kom­put­erem dnia poprzedniego.

Różne rodzaje korektorów do twarzy

Na rynku kos­me­ty­cznym jest wiele korek­torów do twarzy. Skup­my się jed­nak na rozświ­et­la­ją­cym. To on bowiem niesie najwięcej korzyś­ci i wbrew pozorom jest dla każdego, bez wzglę­du na wiek i wyma­gania cery. Nic nie stoi na przeszkodzie, abyś zaopa­trzyła się w inne rodza­je korek­torów. Jed­ny­mi z najchęt­niej wybier­anych są korek­to­ry matu­jące na niedoskon­ałoś­ci. Apliku­je się je bezpośred­nio na zmi­anę, której pod­kład nie przykrył dostate­cznie. Pamię­taj jed­nak, aby takie korek­tor nie zastąpił tego rozświ­et­la­jącego, ale był jego „kos­me­ty­cznym partnerem’’.

Najlepszy korektor rozświetlający?

Korek­tor rozświ­et­la­ją­cy Lumi Mag­ique L’Oreal Paris to jeden z lep­szych korek­torów. Jest on pole­cany zarówno przez wiz­a­żys­tów, jak i zwycza­jne kobi­ety, które wykonu­ją codzi­enne mak­i­jaże. Taką pop­u­larność zdobył głównie dlat­ego, że jest łat­wo dostęp­ny, ma przys­tęp­ną cenę i dobrą jakość. Dodatkowo wnosi wiele korzyś­ci w make-upie. Oto główne z nich:

  • skóra twarzy jest rozświ­et­lona, wiz­a­żyś­ci L’Oreal Paris efekt ten porównu­ją do wewnętrznie przenika­jącej promienności,
  • twarz wyglą­da świeżo, nawet jeśli nie przes­pałaś nocy,
  • wszelkie ozna­ki zmęczenia, a szczegól­nie wor­ki i cie­nie pod ocza­mi są niewidoczne,
  • się­ga­jąc po korek­tor L’Oreal Paris możesz nadać twarzy pożą­danego owalu i kształtu,
  • korek­tor ten ide­al­nie kom­ponu­je się z więk­szoś­cią pod­kładów, a szczegól­nie z flu­ida­mi mar­ki L’Oreal Paris np. True Match lub Infal­li­ble; nie musisz się zatem obaw­iać, że pro­dukt zrolu­je się lub nie połączy z pod­kła­dem, jakiego uży­wasz na co dzień.

Jak aplikować Lumi Magique?

Lumi Mag­ique to korek­tor w formie pędzel­ka. Taka końcówka sprzy­ja łatwej i pre­cyzyjnej aplikacji, nawet jeśli nie masz w tym więk­szego doświad­czenia. Kos­me­tyk ten jest niezwyk­le uni­w­er­sal­ny. Nie tylko dlat­ego, że wys­tępu­je w trzech odcieni­ach (1‑Light, 2‑medium, 3‑Dark), również dlat­ego, że moż­na nakładać go zarówno na pod­kład, jak i pod, a nawet pod bazę. Pro­dukt nakładaj punk­towo lub kreską, pamię­taj jed­nak, aby dobrze go rozetrzeć, by na cerze nie pozostały plamy. For­muła korek­to­ra jest tak opra­cow­ana, że jego blendowanie nie przynosi żad­nych trud­noś­ci. Korek­tor możesz użyć wyłącznie pod oczy, wów­czas rozświ­etlisz spo­jrze­nie, ale też na środek nosa, środek czoła, w okoli­cach skro­ni i w łuk Kupi­dy­na. Wów­czas uzyskasz promi­en­ną skórę, a dodatkowo wymod­elu­jesz całą twarz.

Artykuł spon­sorowany.

Kursy na mecze Lecha

Brak spotkań

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Brak spotkań

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress

Ten artykuł jest dostępny tylko w zagraniczej odsłonie tego serwisu.