01.02.2023, g. 19:00
PKO BP Ekstraklasa
Miedź Legnica vs Lech Poznań
Do meczu pozostało:
1dn.11godz.13min.
14.75 X3.60 21.73 Odbierz 630 zł i typuj na eFortuna.pl Zarejestruj konto
Transmisja na żywo

Kozaczenie obracamy w żart

Kozaczenie obracamy w żart

Już kil­ka dni temu pojaw­iła się infor­ma­c­ja o propozy­cji jaką Legia złożyła Miłos­zowi Koza­kowi — młode­mu pomoc­nikowi, który wys­tępował w zes­pole juniorów starszych “Kole­jorza”. Dzisi­aj chłopak pod­pisał kon­trakt z klubem z Łazienkowskiej i został jego piłkarzem. Chci­ał to poszedł — powiecie — ale prob­lem jest bardziej złożony.

Pier­wsze co rzu­ca się w oczy, to wypowiedź udzielona ofic­jal­ne­mu por­talowi klubu ze stol­i­cy — “gra w Legii była moim marze­niem”, co świet­nie zri­pos­tował Lech na swoim pro­filu na face­booku, gdzie napisał “Lech Poz­nań — speł­ni­amy marzenia”. Prob­lem został odwró­cony i zamieniony w żart. Bo trans­fery zawod­ników z Lecha do Legii, takim prob­le­mem są.

W klu­bie z Buł­garskiej prob­lem jest lekce­ważony. Zrezyg­nowal­iśmy z Koza­ka, bo nie pasował do naszego zespołu men­tal­nie. Ali­bi świetne. Pytanie co oznacza, że ktoś pasu­je lub nie pod wzglę­dem men­tal­nym. To znaczy, że Lech szu­ka piłkarz ambit­nych, którzy chcą wal­czyć i się uczyć? Taki zawod­ników chce mieć w swo­jej drużynie? To się kłó­ci z trans­fer­em Łukasza Teodor­czy­ka do Lecha. Ten z kolei jest kom­plet­nym zaprzecze­niem tej wer­sji, która oznacza, że zawod­nik musi pasować mentalnie.

Prob­le­mem jest fakt, że młodzi chłopa­cy decy­du­ją się na trans­fer do Legii, że ich zdaniem gra na Łazienkowskiej niesie za sobą więk­szą per­spek­ty­wę. Kozak na face­booku napisał o tym, że nie czuł wspar­cia ze strony sztabu szkole­niowego i podz­iękował mu za współpracę. Moż­na powiedzieć, że kilku chłopaków szan­sę w Lechu ostat­nio dostało — Linet­ty, Kędzio­ra, Bednarek. Na siłę dodać moż­na jeszcze Jakóbowskiego i Formellę.

Tylko, że poza Linet­tym żadne z nich nie ma więk­szej per­spek­ty­wy gry w pier­wszym zes­pole. No może Kędzio­ra, ale tylko dlat­ego, że Ceesay jest kon­tuzjowany. Ben­darek, nawet jak do dys­pozy­cji tren­era był tylko jeden nom­i­nal­ny środ­kowy obroń­ca na tej pozy­cji grał ściąg­nię­ty z lewej strony Dou­glas. To jest per­spek­ty­wa roz­wo­ju i tworze­nie ścież­ki kariery?

O pozostałych trud­no cokol­wiek powiedzieć, bo Jakóbows­ki o pier­wszy zespół ociera się od dwóch lat, a Formel­la przez rok trenowa­nia z zespołem Ruma­ka zagrał może 30 min­ut w ofic­jal­nych spotkaniach.

Sko­ro chłopa­cy nie czu­ją gry i nie widzą per­spek­ty­wy, to dlaczego mają czekać na szan­sę, której w nawet dłuższej per­spek­ty­wie nie widać?

Inną kwest­ią jest przy­go­towanie zawod­ników do gry w Lechu. Jeśli zawod­ni­cy nie wiedzą, że “Kole­jorz” jest dla nich najlep­szym wyborem, to trze­ba ich od samego początku uświadami­ać, że tak jest. Bo my może­my w Poz­na­niu szkolić piłkarzy, który po dwóch-trzech lat­ach tren­ingów trafią na Łazinekowską i wzmoc­nią naszego najwięk­szego rywala.

Obra­camy to wszys­tko w żart. Chci­ałeś grać w Legii? Dro­ga wol­na, zaprasza­my. Zas­tanaw­iam się jed­nak czy to on chce grać w Legii czy po pros­tu Legia robi wszys­tko, żeby młodzi zawod­ni­cy czuli, że komuś na nich zależy. A widocznie Legii zależy bardziej niż Lechowi.

Kursy na mecze Lecha

Brak spotkań

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Widzew Łódź - Jagiellonia Białystok

PKO BP Ekstraklasa

04/02/2023 / 01:00

Lechia Gdańsk - Widzew Łódź

PKO BP Ekstraklasa

11/02/2023 / 01:00

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress

Ten artykuł jest dostępny tylko w zagraniczej odsłonie tego serwisu.