Kozaczenie obracamy w żart

Kozaczenie obracamy w żart

Już kil­ka dni temu pojaw­iła się infor­ma­c­ja o propozy­cji jaką Legia złożyła Miłos­zowi Koza­kowi — młode­mu pomoc­nikowi, który wys­tępował w zes­pole juniorów starszych “Kole­jorza”. Dzisi­aj chłopak pod­pisał kon­trakt z klubem z Łazienkowskiej i został jego piłkarzem. Chci­ał to poszedł — powiecie — ale prob­lem jest bardziej złożony.

Pier­wsze co rzu­ca się w oczy, to wypowiedź udzielona ofic­jal­ne­mu por­talowi klubu ze stol­i­cy — “gra w Legii była moim marze­niem”, co świet­nie zri­pos­tował Lech na swoim pro­filu na face­booku, gdzie napisał “Lech Poz­nań — speł­ni­amy marzenia”. Prob­lem został odwró­cony i zamieniony w żart. Bo trans­fery zawod­ników z Lecha do Legii, takim prob­le­mem są.

W klu­bie z Buł­garskiej prob­lem jest lekce­ważony. Zrezyg­nowal­iśmy z Koza­ka, bo nie pasował do naszego zespołu men­tal­nie. Ali­bi świetne. Pytanie co oznacza, że ktoś pasu­je lub nie pod wzglę­dem men­tal­nym. To znaczy, że Lech szu­ka piłkarz ambit­nych, którzy chcą wal­czyć i się uczyć? Taki zawod­ników chce mieć w swo­jej drużynie? To się kłó­ci z trans­fer­em Łukasza Teodor­czy­ka do Lecha. Ten z kolei jest kom­plet­nym zaprzecze­niem tej wer­sji, która oznacza, że zawod­nik musi pasować mentalnie.

Prob­le­mem jest fakt, że młodzi chłopa­cy decy­du­ją się na trans­fer do Legii, że ich zdaniem gra na Łazienkowskiej niesie za sobą więk­szą per­spek­ty­wę. Kozak na face­booku napisał o tym, że nie czuł wspar­cia ze strony sztabu szkole­niowego i podz­iękował mu za współpracę. Moż­na powiedzieć, że kilku chłopaków szan­sę w Lechu ostat­nio dostało — Linet­ty, Kędzio­ra, Bednarek. Na siłę dodać moż­na jeszcze Jakóbowskiego i Formellę.

Tylko, że poza Linet­tym żadne z nich nie ma więk­szej per­spek­ty­wy gry w pier­wszym zes­pole. No może Kędzio­ra, ale tylko dlat­ego, że Ceesay jest kon­tuzjowany. Ben­darek, nawet jak do dys­pozy­cji tren­era był tylko jeden nom­i­nal­ny środ­kowy obroń­ca na tej pozy­cji grał ściąg­nię­ty z lewej strony Dou­glas. To jest per­spek­ty­wa roz­wo­ju i tworze­nie ścież­ki kariery?

O pozostałych trud­no cokol­wiek powiedzieć, bo Jakóbows­ki o pier­wszy zespół ociera się od dwóch lat, a Formel­la przez rok trenowa­nia z zespołem Ruma­ka zagrał może 30 min­ut w ofic­jal­nych spotkaniach.

Sko­ro chłopa­cy nie czu­ją gry i nie widzą per­spek­ty­wy, to dlaczego mają czekać na szan­sę, której w nawet dłuższej per­spek­ty­wie nie widać?

Inną kwest­ią jest przy­go­towanie zawod­ników do gry w Lechu. Jeśli zawod­ni­cy nie wiedzą, że “Kole­jorz” jest dla nich najlep­szym wyborem, to trze­ba ich od samego początku uświadami­ać, że tak jest. Bo my może­my w Poz­na­niu szkolić piłkarzy, który po dwóch-trzech lat­ach tren­ingów trafią na Łazinekowską i wzmoc­nią naszego najwięk­szego rywala.

Obra­camy to wszys­tko w żart. Chci­ałeś grać w Legii? Dro­ga wol­na, zaprasza­my. Zas­tanaw­iam się jed­nak czy to on chce grać w Legii czy po pros­tu Legia robi wszys­tko, żeby młodzi zawod­ni­cy czuli, że komuś na nich zależy. A widocznie Legii zależy bardziej niż Lechowi.

Kursy na mecze Lecha

Atlanta United - Houston Dynamo

MLS

16/06/2024 01:30

Charlotte FC - DC United

MLS

16/06/2024 01:30

Montreal Impact - Real Salt Lake

MLS

16/06/2024 01:30

New England Revolution - Vancouver Whitecaps

MLS

16/06/2024 01:30

New York Red Bulls - Nashville SC

MLS

16/06/2024 01:30

Atlanta United - Houston Dynamo

MLS

16/06/2024 01:30

Charlotte FC - DC United

MLS

16/06/2024 01:30

Montreal Impact - Real Salt Lake

MLS

16/06/2024 01:30

New England Revolution - Vancouver Whitecaps

MLS

16/06/2024 01:30

New York Red Bulls - Nashville SC

MLS

16/06/2024 01:30

Atlanta United - Houston Dynamo

MLS

16/06/2024 01:30

Charlotte FC - DC United

MLS

16/06/2024 01:30

Montreal Impact - Real Salt Lake

MLS

16/06/2024 01:30

New England Revolution - Vancouver Whitecaps

MLS

16/06/2024 01:30

New York Red Bulls - Nashville SC

MLS

16/06/2024 01:30

Atlanta United - Houston Dynamo

MLS

16/06/2024 01:30

Charlotte FC - DC United

MLS

16/06/2024 01:30

Montreal Impact - Real Salt Lake

MLS

16/06/2024 01:30

New England Revolution - Vancouver Whitecaps

MLS

16/06/2024 01:30

New York Red Bulls - Nashville SC

MLS

16/06/2024 01:30

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress

Ten artykuł jest dostępny tylko w zagraniczej odsłonie tego serwisu.