01.06.2022, g. 16:00
Liga Narodów UEFA
Polska vs Walia
Do meczu pozostało:
3dn.20godz.7min.
11.75 X3.50 24.45 Odbierz 2720 zł i typuj na eFortuna.pl Zarejestruj konto
Transmisja na żywo

Lech boi się pierwszego miejsca i świadomości bycia liderem

portalMimo wysok­iego miejs­ca zaj­mowanego przez Lecha Poz­nań w lidze, kibice mają pra­wo być rozczarowani. Podopieczni Mar­iusza Ruma­ka tylko w pier­wszej kole­jce zaj­mowali pozy­cję lid­era roz­gry­wek. Musieli jed­nak dzielić je z Legią Warsza­wa i Pogo­nią Szczecin. Od tego cza­su mogą jedynie marzyć o awan­sie na pier­wsze miejsce.

Marzyć, cho­ci­aż pię­ciokrot­nie mogli je objąć. Za każdym razem jed­nak tra­cili punk­ty, najczęś­ciej prze­gry­wa­jąc swo­je mecze. Z per­spek­ty­wy kibi­ca wyglą­da to tak, jak­by się bali świado­moś­ci bycia lid­erem. Tak jak­by tej drużynie brakowało men­tal­noś­ci zwycięzców. I nie wierzą, że jeśli zajmą pier­wsze miejsce, to będą potrafili je obronić. Naj­gorsze jest jed­nak to, że Lech nawet nie znalazł się w sytu­acji, w której miał­by wal­czyć o obronę pozy­cji lid­era Ekstraklasy.

Wraca­jąc do tych meczów. I do początku. W tym sezonie jak wspom­ni­ano przed chwilą pię­ciokrot­nie „Kole­jorz” mógł awan­sować na pier­wsze miejsce w lidze. W przy­pad­ku zwycięstw w meczach prze­ci­wko Pogo­ni, Lechii, Jagiel­lonii, Legii i ostat­nio Polonii. Ten pier­wszy mecz podopieczni Mar­iusza Ruma­ka zremisowali, kole­jne cztery prze­grali. Co gorsza, aż cztery z tych meczów Lech roz­gry­wał na włas­nym boisko, co więcej był ich fawory­tem i chy­ba nic nie stało na przeszkodzie, aby zająć to pier­wsze miejsce.

Oczy­wiś­cie naj­cen­niejsze będzie zaję­cie pier­wsze miejs­ca po ostat­niej kole­jce, ale moż­na mieć obawy czy jeśli świado­mość awan­su na pozy­cję lid­era w trak­cie sezonu, gdzie moż­na to zro­bić, ale jeśli się nie uda, to nie traci się szan­sy na mis­tr­zost­wo, wywołu­je u zawod­ników taką presję — to co dopiero, gdy Lech będzie grał o tytuł i tylko od niego będzie zależało czy sięg­nie po tytuł?

 

Kursy na mecze Lecha

Brak spotkań

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Brak spotkań

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress

Ten artykuł jest dostępny tylko w zagraniczej odsłonie tego serwisu.