Lech wykreślony z “czarnej listy”. Uregulował zaległości

Lech Poz­nań został skreślony z listy dłużników UEFA. Klub znalazł się na niej w związku z zaległoś­ci­a­mi wzglę­dem Urzę­du Skar­bowego, jed­nak po ure­g­u­lowa­niu należnoś­ci i przesła­niu odpowied­nich doku­men­tów do siedz­i­by europe­jskiej fed­er­acji piłkarskiej, ta postanow­iła wykreślić klub z “czarnej listy”.

Szy­bkie ure­g­u­lowanie długu poz­woli klubowi uniknąć kary, jaką w takim przy­pad­ku może nałożyć UEFA. Mogła to być kara finan­sowa, a nawet wyk­lucze­nie z udzi­ału w europe­js­kich pucharach. Lech Poz­nań to jedyny klub, który uniknął kary. Pozostałe osiem, które również znalazły się na liś­cie dłużników zostały ukarane.

Najpoważniejsza kara spotkała hisz­pańską Malagę, która została wyk­luc­zona z udzi­ału w europe­js­kich pucharach w kole­jnym sezonie, w którym awan­su­je do pucharów, jeśli ten nastąpi w prze­ciągu czterech najbliższych sezonów. Zostła także ukarana karą finan­sową wysokoś­ci 300 tys. Zagroże­nie wyk­lucze­niem z pucharów ist­nieje również w przy­pad­ku innych pię­ciu drużyn, jed­nak te mają jeszcze możli­wość spłaty zadłuże­nia do 31 mar­ca 2013 roku.

 

Kursy na mecze Lecha

Brak spotkań

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Brak spotkań

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress