Kibole zbierają podpisy pod ustawą

Jeszcze 34 dni mają kibice z całej Pol­s­ki na zebranie pod­pisów pod swo­ją propozy­cją ustawy o bez­pieczeńst­wie na imprezach masowych. Do tej pory zebrali łącznie ok. 25 tysię­cy pod­pisów. To wyni­ki ofic­jal­nie już potwierd­zone. Cały czas jed­nak zbier­a­ją kolejne.

Bard­zo dobrze na tle wszys­tkim drużyn prezen­tu­ją się kibice Lecha, którzy zebrali najwięcej, blisko połowę, doty­chczas potwierd­zonych pod­pisów. W poniedzi­ałek sym­pa­ty­cy „Kole­jorza” przekroczyli bari­erę 10 tysięcy.

Nad pro­jek­tem czuwa Ogólnopol­s­ki Związek Sto­warzyszeń Kibiców, który jest pomysło­daw­cą akcji. Czyn­nie w nią włącza­ją się cały czas nowi kibice Lecha, indy­wid­u­al­nie zbier­a­jąc pod­pisy pod pro­jek­tem ustawy. Również samemu moż­na pod­pisać się pod ustawą w kilku miejs­cach w Poz­na­niu oraz okolicach:

Tifo
ul. Rata­jcza­ka 20
——–
Pub Forza
ul. Żupańskiego 16
——–
Potrawy z 4 Stron Świata
ul. Żydows­ka 30
——–
Piła
Kole­jowy Sklep Sportowy
ul. Kolbe 13
——–
Gniezno
Klub Lokomotywa
ul. Dwor­cowa 13
——–
Śrem
BRONX — sklep dla Kiboli
Szkol­na 15A
——–
Koło
Kolscy Fanatyzy
ul. Bliz­na 32
——–
Ostrów Wlkp.
Sklep Fanatyk
ul. Kaliska 11
——–
Śro­da Wlkp
Street Shop
ul. Paderewskiego 2
——–
Duszni­ki Wlkp.
Rodix Pub
Jana Pawła II 53
——–
Kościan
Tawerna
ul. Okręż­na 9a

Jakie założe­nia w swo­jej ustaw­ie mają kibice?

  • Dopre­cy­zowanie przesłanek, które musi speł­ni­ać decyz­ja woje­w­ody o zakazie przeprowadzenia imprezy masowej i skróce­nie ter­minów, w których roz­pa­try­wane są odwoła­nia od tej decyzji
  • Elim­i­nac­ja z pol­skiego sys­te­mu prawnego niekon­sty­tucyjnej insty­tucji „zakazu klubowego”.
  • Wprowadze­nie możli­woś­ci skróce­nia okre­su obow­iązy­wa­nia zakazu sta­dionowego po upły­wie 1/3 jego obow­iązy­wa­nia dla osób pode­j­mu­ją­cych się prac społecznych i dzi­ałań reeduka­cyjnych prowad­zonych przez wskazane i nad­zorowane przez samorząd tery­to­ri­al­ny orga­ni­za­c­je społeczne.
  • Wprowadze­nie obow­iązku posi­ada­nia kar­ty kibi­ca, jako doku­men­tu upraw­ni­a­jącego do udzi­ału w imprezie masowej.
  • Wprowadze­nie kon­sek­went­nego całkowitego zakazu sprzedaży napo­jów alko­holowych na tere­nie obiek­tu, na którym odby­wa się impreza masowa.
  • Umożli­wie­nie prowadzenia dopin­gu z uży­ciem mate­ri­ałów pirotech­nicznych w mod­elu duńskim (sto­warzysze­nie kibiców odpowiedzialne za dop­ing wnosi kauc­je, która przepa­da na pokrycie ewen­tu­al­nych roszczeń odszkodowawczych).
  • Wprowadze­nie obow­iązku prowadze­nie i finan­sowa­nia dzi­ałal­noś­ci eduka­cyjnej i sportowej dla klubów sportowych i sto­warzyszeń kibiców przez samorządy.

Szczegóły doty­czące akcji na kibicezabezpieczenstwem.pl. Na tej stron­ie moż­na pobrać również for­mu­la­rze do zbiera­nia podpisów.

Kursy na mecze Lecha

Celta Vigo - Sporting Gijon

Mecz towarzyski

23/07/2024 12:00

FK Bodo/Glimt - RFS

Liga Mistrzów

23/07/2024 17:00

Panevezys - Jagiellonia Białystok

Liga Mistrzów

23/07/2024 17:30

Lincoln - Qarabag Agdam

Liga Mistrzów

23/07/2024 18:00

Ballkani Suva Reka - AFC Wulfrunians

Liga Konferencji Europy

23/07/2024 18:00

Celta Vigo - Sporting Gijon

Mecz towarzyski

23/07/2024 12:00

FK Bodo/Glimt - RFS

Liga Mistrzów

23/07/2024 17:00

Panevezys - Jagiellonia Białystok

Liga Mistrzów

23/07/2024 17:30

Lincoln - Qarabag Agdam

Liga Mistrzów

23/07/2024 18:00

Ballkani Suva Reka - AFC Wulfrunians

Liga Konferencji Europy

23/07/2024 18:00

Celta Vigo - Sporting Gijon

Mecz towarzyski

23/07/2024 12:00

FK Bodo/Glimt - RFS

Liga Mistrzów

23/07/2024 17:00

Panevezys - Jagiellonia Białystok

Liga Mistrzów

23/07/2024 17:30

Lincoln - Qarabag Agdam

Liga Mistrzów

23/07/2024 18:00

Ballkani Suva Reka - AFC Wulfrunians

Liga Konferencji Europy

23/07/2024 18:00

Celta Vigo - Sporting Gijon

Mecz towarzyski

23/07/2024 12:00

FK Bodo/Glimt - RFS

Liga Mistrzów

23/07/2024 17:00

Panevezys - Jagiellonia Białystok

Liga Mistrzów

23/07/2024 17:30

Lincoln - Qarabag Agdam

Liga Mistrzów

23/07/2024 18:00

Ballkani Suva Reka - AFC Wulfrunians

Liga Konferencji Europy

23/07/2024 18:00

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Puszcza Niepołomice - Górnik Zabrze

PKO BP Ekstraklasa

26/07/2024 18:00

Lechia Gdańsk - Motor Lublin

PKO BP Ekstraklasa

26/07/2024 20:30

Stal Mielec - GKS Katowice

PKO BP Ekstraklasa

27/07/2024 14:45

Radomiak Radom - Jagiellonia Białystok

PKO BP Ekstraklasa

27/07/2024 17:30

Widzew Łódź - Lech Poznań

PKO BP Ekstraklasa

27/07/2024 20:15

Puszcza Niepołomice - Górnik Zabrze

PKO BP Ekstraklasa

26/07/2024 18:00

Lechia Gdańsk - Motor Lublin

PKO BP Ekstraklasa

26/07/2024 20:30

Stal Mielec - GKS Katowice

PKO BP Ekstraklasa

27/07/2024 14:45

Radomiak Radom - Jagiellonia Białystok

PKO BP Ekstraklasa

27/07/2024 17:30

Widzew Łódź - Lech Poznań

PKO BP Ekstraklasa

27/07/2024 20:15

Puszcza Niepołomice - Górnik Zabrze

PKO BP Ekstraklasa

26/07/2024 18:00

Lechia Gdańsk - Motor Lublin

PKO BP Ekstraklasa

26/07/2024 20:30

Stal Mielec - GKS Katowice

PKO BP Ekstraklasa

27/07/2024 14:45

Radomiak Radom - Jagiellonia Białystok

PKO BP Ekstraklasa

27/07/2024 17:30

Widzew Łódź - Lech Poznań

PKO BP Ekstraklasa

27/07/2024 20:15

Puszcza Niepołomice - Górnik Zabrze

PKO BP Ekstraklasa

26/07/2024 18:00

Lechia Gdańsk - Motor Lublin

PKO BP Ekstraklasa

26/07/2024 20:30

Stal Mielec - GKS Katowice

PKO BP Ekstraklasa

27/07/2024 14:45

Radomiak Radom - Jagiellonia Białystok

PKO BP Ekstraklasa

27/07/2024 17:30

Widzew Łódź - Lech Poznań

PKO BP Ekstraklasa

27/07/2024 20:15

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress

Ten artykuł jest dostępny tylko w zagraniczej odsłonie tego serwisu.