Mariusz Rumak: „Więcej zawodników pozwoli na większe manewry”

rumak mariusz na europyGoś­ciem Radia Merkury był w niedzielne popołud­nie tren­er Mar­iusz Rumak, gdzie opowiadał o sytu­acji kadrowej Lecha Poz­nań, młodych piłkarzach, reformie Ekstrak­lasy, trans­fer­ach oraz innych kwes­t­i­ach związanych z “Kole­jorzem”.

Pod­czas czwartkowego spotka­nia z Honką Espoo, tren­er Mar­iusz Rumak, będzie musi­ał sko­rzys­tać bez usług kilku filarów drużyny w poprzed­nim sezonie. — W kadrze miałem już w niedzielę osiem­nas­tu piłkarzy: 15 z pola i 3 dobrych bramkarzy. Tren­ing wyglą­dał naprawdę obiecu­ją­co. Przede wszys­tkim jest gru­pa zawod­ników, którzy nie trenu­ją z zespołem tylko indy­wid­u­al­nie: Rafał Muraws­ki, Luis Hen­riquez i Bar­ry Dou­glas. Nato­mi­ast resz­ta zawod­ników nie przeszła pełnego okre­su przy­go­towaw­czego z zespołem, także ich for­ma jest pod znakiem zapy­ta­nia. Nie brali udzi­ału w grach kon­trol­nych. W więk­szoś­ci są to piłkarze doświad­czeni, dlat­ego myślę, że jest to kwes­t­ia tygod­nia, dwóch i będą w dobrej formie i będą mogli rywal­i­zować z tymi zawod­nika­mi, którzy przes­zli okres przy­go­towaw­czy.szkole­niowiec doda­je, że w ciągu trzech, czterech tygod­ni kon­tuzjowani piłkarze wrócą na dobre do zespołu.

Tren­er odwołał się także do reformy Ekstrak­lasy. Od tego roku sezon będzie podzielony na rundę zasad­niczą (30. kole­jek) oraz pucharową (7. kole­jek). — Do nie do koń­ca tak. Głos klubu był częś­cią głosów wszys­t­kich zespołów w Ekstrak­lasie. Takie decyz­je zostały pod­jęte, jakie zostały pod­jęte. Musimy to zaak­cep­tować i przy­go­tować się do tej reformy, która jest już fak­tem. Jeśli refor­ma się przyjmie i właśnie ona ma pod­nieść poziom pol­skiej pił­ki to niech tak będzie. 

Sezon został wydłużony o sie­dem kole­jek. Lech dys­ponu­je umi­arkowaną kadrą na nad­chodzące roz­gry­w­ki, czy wystar­cza­jącą? — Więcej zawod­ników poz­woli na więk­sze manewry. Trze­ba jed­nak pamię­tać, by mogli zagrać oni od początku, a nie byli tylko uzupełnieniem. 

O sile Lecha Poz­nań decy­du­ją młodzi piłkarze klubu. Jed­nym z nich jest Tomasz Kędzio­ra, boczny obroń­ca, którego jed­nak nie omi­ja­ją ostat­ni­mi cza­sy kon­tuz­je. – Tomek to młody zawod­nik. Bard­zo ambit­ny. Cza­sa­mi ta ambic­ja aż za bard­zo wychodzi, bo częs­to zaciska zęby i trenu­je dalej, zami­ast zgłosić jakąś drob­ną dolegli­wość. Później z tego dzieją się więk­sze rzeczy. On tak naprawdę dość duże­mu obciąże­niu był pod­dany w tym okre­sie, kiedy te kon­tuz­je nastąpiły, które przeszkadza­ją mu w tym, żeby trenował w sposób ciągły i te tygod­nie prz­er­wy nie są na korzyść tego zawod­ni­ka. Tomek to dobry boczny obroń­ca. Z Keb­bą moc­no ze sobą rywal­izu­ją, choć są przyjaciółmi. 

Szkole­niowiec Lecha wypowiedzi­ał się także w spraw­ie trans­feru Dim­itri­ja Inja­ca – Zawsze jest na coś na rzeczy, jeżeli piłkarz potrze­bu­je pomo­cy. Jest to były Lechi­ta, który dużo ser­ca i zdrowia zostaw­ił na boisku u nas w klu­bie. Z tego, co ja się ori­en­tu­je to jest to obcokra­jowiec, który zagrał najwięcej meczów w barwach Kole­jorza. Ja roz­maw­iałem z Dimą i to jest tylko kwes­t­ia tego, że jest on po kon­tuzji, pół roku nie grał. Jeżeli będzie potrze­bował pomo­cy to na pewno mu pomoże­my, by mógł dalej rywal­i­zować i rozwi­jać swo­ją karierę.


W okienku trans­fer­owym zostałam sprowad­zony Maciej Gos­tom­s­ki. Bramkarz dru­goligowej drużyny z Bytowa. Czy mając tak dobrych golkiperów jak Burić i Kotorows­ki taki zabieg był konieczny? – Maciej Gos­tom­s­ki jest bard­zo potrzeb­ny. Końcówka ubiegłego sezonu mieliśmy prob­lem w przy­pad­ku, gdy dwóch bramkarzy było kon­tuzjowanych nie mieliśmy senio­ra na ław­ce, który wszedł­by z ław­ki, kiedy gral­iśmy o mis­tr­zost­wo Pol­s­ki. To jest trans­fer w kon­tekś­cie tego, że on jest zdol­ny do tego, by pod­jąć rywal­iza­cję z dwójką Kotorows­ki, Burić. Jest młody, zdol­ny, o bard­zo dobrych warunk­ach fizy­cznych, sil­ny men­tal­nie. Ma szan­sę zro­bić w krótkim cza­sie duży krok do przo­du i być dobrym bramkarzem. Jed­nocześnie da nam możli­wość w dal­szym stop­niu ogry­wa­nia Karo­la Szymańskiego. 

Oprócz Gos­tom­skiego do Lecha trafili jeszcze Bar­ry Dou­glas oraz Szy­mon Pawłows­ki. Czy moż­na spodziewać się dal­szych trans­fer­ów w poz­nańskim klu­bie? — Chy­ba nie ma na świecie tren­era, który nie chci­ał­by pozyskać piłkarzy. Myślę, że jeden czy dwóch zawod­ników na pewno by nam się przy­dał, ale zawod­ników, którzy wzmoc­nili­by ten zespół, a nie uzu­pełnili. Roz­mowy trwa­ją, ale z dobry­mi piłkarza­mi. Jeśli w tym okienku trans­fer­owym do Poz­na­nia przyjdą jacyś piłkarze to na pewno będą oni wzmocnieniem.

Nadal niewy­jaśniona jest przyszłość Marci­na Kamińskiego. Defen­sor Kole­jorza miał pod­pisać z klubem nowy kon­trakt, jed­nak na razie do porozu­mienia nie doszło. — Zarząd robi bard­zo dużo. Myślę, że przed meczem z Honką Marcin pod­pisze nowy kon­trakt, bo tak nas zapew­nia, zatem poniedzi­ałek, wtorek lub w środę musimy się to wydarzyć.

Wciąż powraca do Poz­na­nia tem­at Bar­tosza Bereszyńskiego. Tym razem w kon­tekś­cie jego ewen­tu­al­nego trans­feru do Ben­fi­ki Lizbona – Jeżeli to była praw­da to fajnie jak­by miał taką propozy­cję. Jeżeli Ben­fi­ka, czyli final­ista Ligi Europe­jskiej, zain­tere­sował­by się takim zawod­nikiem to jest to duża sprawa. Powiem szcz­erze, że to jest bard­zo dobry syg­nał dla mnie i dla ludzi, którzy zaj­mu­ją się tutaj szkole­niem młodzieży. Może wypuś­cil­iśmy bard­zo dobrego zawod­ni­ka, jed­nak to jest syg­nał, że młodzi piłkarze potrafią wchodz­ić na najwyższe szczeble.

Kursy na mecze Lecha

Atlanta United - New York City FC

MLS

18/07/2024 01:30

FC Cincinnati - Chicago Fire

MLS

18/07/2024 01:30

Columbus Crew - Charlotte FC

MLS

18/07/2024 01:30

Inter Miami - Toronto FC

MLS

18/07/2024 01:30

New York Red Bulls - Montreal Impact

MLS

18/07/2024 01:30

Atlanta United - New York City FC

MLS

18/07/2024 01:30

FC Cincinnati - Chicago Fire

MLS

18/07/2024 01:30

Columbus Crew - Charlotte FC

MLS

18/07/2024 01:30

Inter Miami - Toronto FC

MLS

18/07/2024 01:30

New York Red Bulls - Montreal Impact

MLS

18/07/2024 01:30

Atlanta United - New York City FC

MLS

18/07/2024 01:30

FC Cincinnati - Chicago Fire

MLS

18/07/2024 01:30

Columbus Crew - Charlotte FC

MLS

18/07/2024 01:30

Inter Miami - Toronto FC

MLS

18/07/2024 01:30

New York Red Bulls - Montreal Impact

MLS

18/07/2024 01:30

Atlanta United - New York City FC

MLS

18/07/2024 01:30

FC Cincinnati - Chicago Fire

MLS

18/07/2024 01:30

Columbus Crew - Charlotte FC

MLS

18/07/2024 01:30

Inter Miami - Toronto FC

MLS

18/07/2024 01:30

New York Red Bulls - Montreal Impact

MLS

18/07/2024 01:30

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Jagiellonia Białystok - Puszcza Niepołomice

PKO BP Ekstraklasa

19/07/2024 18:00

Śląsk Wrocław - Lechia Gdańsk

PKO BP Ekstraklasa

19/07/2024 20:30

GKS Katowice - Radomiak Radom

PKO BP Ekstraklasa

20/07/2024 14:45

Pogoń Szczecin - Korona Kielce

PKO BP Ekstraklasa

20/07/2024 17:30

Legia Warszawa - Zagłębie Lubin

PKO BP Ekstraklasa

20/07/2024 20:15

Jagiellonia Białystok - Puszcza Niepołomice

PKO BP Ekstraklasa

19/07/2024 18:00

Śląsk Wrocław - Lechia Gdańsk

PKO BP Ekstraklasa

19/07/2024 20:30

GKS Katowice - Radomiak Radom

PKO BP Ekstraklasa

20/07/2024 14:45

Pogoń Szczecin - Korona Kielce

PKO BP Ekstraklasa

20/07/2024 17:30

Legia Warszawa - Zagłębie Lubin

PKO BP Ekstraklasa

20/07/2024 20:15

Jagiellonia Białystok - Puszcza Niepołomice

PKO BP Ekstraklasa

19/07/2024 18:00

Śląsk Wrocław - Lechia Gdańsk

PKO BP Ekstraklasa

19/07/2024 20:30

GKS Katowice - Radomiak Radom

PKO BP Ekstraklasa

20/07/2024 14:45

Pogoń Szczecin - Korona Kielce

PKO BP Ekstraklasa

20/07/2024 17:30

Legia Warszawa - Zagłębie Lubin

PKO BP Ekstraklasa

20/07/2024 20:15

Jagiellonia Białystok - Puszcza Niepołomice

PKO BP Ekstraklasa

19/07/2024 18:00

Śląsk Wrocław - Lechia Gdańsk

PKO BP Ekstraklasa

19/07/2024 20:30

GKS Katowice - Radomiak Radom

PKO BP Ekstraklasa

20/07/2024 14:45

Pogoń Szczecin - Korona Kielce

PKO BP Ekstraklasa

20/07/2024 17:30

Legia Warszawa - Zagłębie Lubin

PKO BP Ekstraklasa

20/07/2024 20:15

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress

Ten artykuł jest dostępny tylko w zagraniczej odsłonie tego serwisu.