Lech zgłosił zawodników do Ligi Europejskiej

liga-europyDwudzi­es­tu trzech zawod­ników zaw­iera kadra „Kole­jorza” zgłos­zona do roz­gry­wek Ligi Europe­jskiej. Wśród nich są nowi piłkarze Lecha czyli Maciej Gos­tom­s­ki, Bar­ry Dou­glas i Szy­mon Pawłows­ki, a także wraca­ją­cy z wypoży­czenia Kamil Drygas.

Klu­by mają możli­wość zgłasza­nia zawod­ników na dwóch lis­tach – A i B. Po wyz­nac­zonych przez europe­jską cen­tralę piłkarską ter­mi­nach – każdy klub ma możli­wość uzu­pełnienia listy A o jed­no nazwisko dobę przed rozpoczę­ciem spotka­nia w danej rundzie. Ale musi być na niej wolne miejsce.

Zarówno w przy­pad­ku zgłoszenia kra­jowego, jak i to do UEFA na liś­cie A może znaleźć się w sum­ie 25 nazwisk. Ale od tego miejs­ca pojaw­ia­ją się różnice między wyma­gani­a­mi UEFA, a Ekstrak­lasy SA. Przede wszys­tkim UEFA wyma­ga, aby klu­by zgłasza­ły do jej roz­gry­wek przy­na­jm­niej 4 wychowanków. W przy­pad­ku pol­skiej ligi licz­ba ta wynosi – 3. 

Pozosta­je jeszcze kwes­t­ia listy B. Na niej, w przy­pad­ku T‑Mobile Ekstrak­lasy i UEFA, mogą znaleźć się zawod­ni­cy urodzeni 1 sty­cz­nia 1992 roku i później. Nat­u­ral­nie z każdym rok­iem zmienia się rocznik zawod­ników, którzy mogą znaleźć się na liś­cie B. Jed­nakże UEFA wprowadz­iła dodatkowe ogranicze­nie. Pier­wszym kry­teri­um jest wiek, drugim nato­mi­ast – przy­na­jm­niej 2 lata spęd­zone w danym klu­bie.” – czy­tamy na stron­ie Ekstrak­lasy SA.

Numer koszul­ki

Imię i nazwisko

Pozy­c­ja

Data urodzenia

Oby­wa­telst­wo

Uprawnie­nie

1

Jas­min Burić

B

18.02.1987

Boś­nia i Hercegowina

A

33

Maciej Gos­tom­s­ki

B

27.09.1988

Pol­s­ka

A

27

Krzysztof Kotorows­ki

B

12.09.1976

Pol­s­ka

A

3

Bar­ry Douglas

O

04.09.1989

Wiel­ka Brytania

A

5

Manuel Arbole­da

O

02.08.1979

Kolum­bia

A

21

Keb­ba Ceesay

O

14.11.1987

Gam­bia

A

25

Luis Hen­riquez

O

23.11.1981

Pana­ma

A

20

Hubert Wołąkiewicz

O

21.10.1985

Pol­s­ka

A

4

Tomasz Kędzio­ra

O

11.06.1994

Pol­s­ka

B

35

Marcin Kamińs­ki

O

15.01.1992

Pol­s­ka

B

6

Łukasz Trał­ka

P

11.05.1984

Pol­s­ka

A

8

Szy­mon Pawłowski

P

04.11.1986

Pol­s­ka

A

11

Ger­go Lovrencsics

P

01.09.1988

Węgry

A

16

Rafał Muraws­ki

P

09.10.1981

Pol­s­ka

A

19

Kasper Hamalainen

P

08.08.1986

Fin­lan­dia

A

15

Kamil Dry­gas

P

07.09.1991

Pol­s­ka

A

32

Mateusz Możdżeń

P

14.03.1991

Pol­s­ka

A

7

Karol Linet­ty

P

02.02.1995

Pol­s­ka

B

17

Szy­mon Drewniak

P

11.07.1993

Pol­s­ka

B

10

Łukasz Teodor­czyk

N

03.06.1991

Pol­s­ka

A

14

Vojo Ubi­parip

N

10.05.1988

Ser­bia

A

18

Bar­tosz Ślusarski

N

11.12.1981

Pol­s­ka

A

13

Patryk Wol­s­ki

N

12.04.1993

Pol­s­ka

B

 

  BONUS 1259 PLN W STS  Odbierz Freebet 20 zł, 30 zł bez ryzyka i bonus 1200 zł. Typuj mecze Lecha na stronie www.STS.pl

Sponsor serwisu

  BONUS 1259 PLN W STS  

Odbierz 1259 zł i typuj mecze Lecha na www.STS.pl

Kursy na mecze Lecha

Brak spotkań

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Brak spotkań

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress