31.05.2023, g. 18:45
Eredivisie
Breda vs Emmen
Do meczu pozostało:
1dn.5godz.22min.
13.00 X3.75 22.00 Odbierz 630 zł i typuj na eFortuna.pl Zarejestruj konto
Transmisja na żywo

Młodość lekiem na kryzys?

Młodość lekiem na kryzys?

W kadrze Mis­trza Pol­s­ki pojaw­ia­ją się coraz młod­si piłkarze, ale próżno ich szukać w osiem­nastce, a co dopiero wyjś­ciowym składzie. Czy kiep­skie wyni­ki w lidze i dopiero czter­nas­ta loka­ta są szan­są dla młodych lechitów?

Pier­wsze kole­j­ki Ekstrak­lasy nie oszczędza­ły drużyny Mis­trza Pol­s­ki. Moż­na nawet powiedzieć, że Kole­jorz nie oszczędzał sam siebie, a co dopiero swoich kibiców. Poz­na­ni­a­cy po 6 kole­jkach pla­su­ją się tuż nas stre­fą spad­kową. O dzi­wo nieco lep­iej idzie im w europe­js­kich pucharach, gdzie udało się zak­wal­i­fikować do fazy grupowej Ligi Europy. Dlaczego gra drużyny z Poz­na­nia wyglą­da jak sinu­soi­da? Myślę, że nikt nie potrafi odpowiedzieć na to pytanie. Fak­ty są takie, że przy­na­jm­niej na razie mis­trz kra­ju dosta­je łomot od każdego na kra­jowym podwórku.

Przy­czyn kryzy­su jaki dopadł Lecha może być wiele. Być może to zbyt wąs­ka kadra, która nie pozwala lechit­om na grę na tym samym poziomie na paru frontach. Jeżeli to jest główny powód, to czemu tren­er Sko­rża nie daje pograć młod­szym zawod­nikom? – Przyjdzie na nich czas. Oni nieco później rozpoczęli przy­go­towa­nia i są na trochę innym etapie. To kwes­t­ia tego, żeby wyko­rzysty­wali swo­je szanse. Jak zobaczymy, że ich jakość jest odpowied­nia to wtedy może­my go brać ich uwagę – mówił na kon­fer­encji pra­sowej opiekun lechitów. Jest jed­nak paru piłkarzy, którzy już debi­u­towali. Jan Bednarek i Jakub Ser­afin nie odb­ie­gali zbyt fizy­cznie od pozostałych, a sportowo to już na pewno. Mimo to stwierd­zono, że należy ich wypożyczyć.

Wszys­tko jest zrozu­mi­ałe – „sze­ro­ka kadra”, wypoży­cze­nie młodych żeby się „ograli”. Tylko, że tak jak wspom­ni­ałem wcześniej, ta „sze­ro­ka” kadra nagle okaza­ła się zbyt wąs­ka. Piłkarze sprowadzeni nie są tak przekonu­ją­cy jak mieli być (przy­na­jm­niej na razie). Ser­afin, który trafił na rok do GKS‑u Bełchatów, został wypoży­c­zony, ponieważ zostali sprowadzeni Dar­iusz Dud­ka i Abdul Aziz Tet­teh. Do pier­wszego z wymienionych piłkarzy nie moż­na mieć zarzutów, aczkol­wiek pan gra­ją­cy z numerem 55 na razie zawodzi, a na jego miejs­cu spoko­jnie mógł­by grać pop­u­larny „Serek”.

Na końcu poprzed­niego sezonu kon­tuzji doz­nał Paulus Ara­ju­uri, czyli pod­sta­wowy stop­er Lecha. Błędy jego nat­u­ral­nego zmi­en­ni­ka czyli Tamása Kádára kosz­towały Lecha dużo. Kto wtedy mógł wskoczyć do składu i tworzyć razem z Marcin­em Kamińskim parę stop­erów? Bednarek, który wylą­dował w Górniku Łęcz­na. Myślę, że nie jestem jedy­na osobą, która uważa, że ten młody zawod­nik poradz­ił­by sobie znacznie lepiej.

Moż­na powiedzieć, że szkole­niowiec Kole­jorza powoli zaczy­na dostrze­gać obec­ność młodych piłkarzy. W osiem­nastce coraz częś­ciej pojaw­ia­ją się młodzi zawod­ni­cy z II drużyny np. Krys­t­ian Sanoc­ki. Ostat­nio w meczu z Videotonem zade­bi­u­tował z kolei 19 let­ni Piotr Kur­biel, który zmienił bezpro­duk­ty­wnych napast­ników Kole­jorza. Co z tego wyniknie? Oby same pozytywy.

Czy postaw­ie­nie na młodych jest decyzją, która poz­woli Lechowi „wygrze­bać” się z kryzy­su? Nie wiem, ale myślę, że jeśli Lech będzie na nich staw­iał to może nie od razu, ale w bliskiej przyszłoś­ci mogą przyjść z tego bard­zo wysok­ie korzyś­ci, być może przy­czynią się oni również do powro­tu do formy Mis­trzów Polski.

Kuba Kulig

Kursy na mecze Lecha

Brak spotkań

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Brak spotkań

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress

Ten artykuł jest dostępny tylko w zagraniczej odsłonie tego serwisu.