Najważniejsze wydarzenia z okresu 7 maja — 25 maja

W związku z awar­ią tech­niczną strony nie mogliśmy być z Wami na bieżą­co przez ostat­nie trzy tygod­nie. Dzi­ało się w tym cza­sie sporo, dlat­ego postanow­iliśmy przy­go­tować krótkie pod­sumowanie tego, o czym pisano w kon­tekś­cie Lecha Poz­nań. Zapraszamy.

7 maja 2012:

Wiele kon­trow­er­sji wśród mediów wzbudz­iło zachowanie Semi­ra Stili­cia, który pod­czas spotka­nia z kibi­ca­mi na zakończe­nie sezonu zaintonował pop­u­larną w Poz­na­niu przyśpiewkę „Do nienawiści…”.

O prob­lemach z negoc­jac­ja­mi doty­czą­cy­mi nowej umowy poin­for­mował Marcin Kikut, który zapowiedzi­ał, że praw­dopodob­nie ode­jdzie z Lecha Poznań.

8 maja 2012:

Semir Stil­ić spotkał się z preze­sem Lecha Poz­nań na roz­mowie w celu wyjaśnienia swo­jego zachowa­nia pod­czas zakończenia sezonu.

9 maja 2012:

HSV Ham­burg potwierdz­iło trans­fer Artioma Rud­ne­va z Lecha Poz­nań, za którego niemiec­ki klub zapłacił 3,5 mln euro.

10 maja 2012:

Lech Poz­nań pojaw­ił się na corocznym pikniku w Manieczkach, gdzie sztab szkole­niowy i medy­czny wspar­ty pra­cown­ika­mi „Kole­jorza” wygrał 5:4 mecz z miejs­cowym Orkanem. Mszę dziękczyn­ną za sezon odpraw­ił ks. Kapelan Jacek Markowski.

Prezes Warty Poz­nań, Izabel­la Łukom­s­ka-Pyżal­s­ka poin­for­mowała, że w przyszłym sezonie jej klub nie będzie grał na Buł­garskiej. „Zieloni” swo­je spotka­nia będą roz­gry­wali w „Ogród­ku”.

Sześć meczów dyskwal­i­fikacji w roz­gry­wkach ran­gi mis­tr­zowskiej oraz 20 tysię­cy zło­tych kary musi zapłacić Semir Stil­ić. To efekt jego zachowa­nia z niedziel­nego spotka­nia z fana­mi Lecha Poznań.

11 maja 2012:

Szy­mon Drew­ni­ak pod­pisał cztero­let­ni kon­trakt z Lechem Poznań.

Bar­tosz Ślusars­ki pod­pisał roczną umowę z „Kole­jorzem” z możli­woś­cią jej przedłuże­nia na kole­jny sezon.

HSV Ham­burg ofic­jal­nie zaprezen­towało swo­jego nowego zawod­ni­ka – Artioma Rudneva.

12 maja 2012:

W umowie trans­fer­owej za Artioma Rud­ne­va znalazł się zapis o meczu towarzyskim, który musi zostać roze­grany do zakończenia przyszłego sezonu.

14 maja 2012:

Kibice Lecha wys­tosowali list do Pio­tra Rutkowskiego, w którym zada­ją pyta­nia doty­czące przyszłoś­ci klubu.

16 maja 2012:

Alek­san­dar Tonew został powołany na mecze towarzyskie reprezen­tacji Buł­garii z Holandią i Turcją.

20 maja 2012:

Trzech piłkarzy Lecha – Rafał Muraws­ki, Grze­gorz Wojtkowiak i Marcin Kamińs­ki wys­tąpili w meczu towarzyskim reprezen­tacji Pol­s­ki z aus­tri­ackim Lienz wygrany przez kadrę 8:0.

22 maja 2012:

Lech ogłosił plan przy­go­towań przed nowym sezonem. Trenin­gi rozpoczną się 18 czerwca.

23 maja 2012:

Cra­covia odrzu­ciła ofer­tę wypoży­czenia Sai­diego Ntibazonkizy, jaką wys­tosował Lech Poznań.

25 maja 2012:

Sto­warzysze­nie „Wiara Lecha” prze­grało pro­ces o zniesław­ie­nie z Gazetą Wyborczą.

W najnowszym rankingu klubowym UEFA Lech Poz­nań zaj­mu­je najwyższe – 89. miejsce — spośród wszys­t­kich pol­skie drużyn miejsce.

Kursy na mecze Lecha

FC Dallas - St. Louis City SC

MLS

16/06/2024 02:30

Colorado Rapids - Austin FC

MLS

16/06/2024 03:30

Los Angeles Galaxy - Sporting Kansas City

MLS

16/06/2024 04:30

San Jose Earthquakes - FC Cincinnati

MLS

16/06/2024 04:30

Seattle Sounders - Minnesota United

MLS

16/06/2024 04:30

FC Dallas - St. Louis City SC

MLS

16/06/2024 02:30

Colorado Rapids - Austin FC

MLS

16/06/2024 03:30

Los Angeles Galaxy - Sporting Kansas City

MLS

16/06/2024 04:30

San Jose Earthquakes - FC Cincinnati

MLS

16/06/2024 04:30

Seattle Sounders - Minnesota United

MLS

16/06/2024 04:30

FC Dallas - St. Louis City SC

MLS

16/06/2024 02:30

Colorado Rapids - Austin FC

MLS

16/06/2024 03:30

Los Angeles Galaxy - Sporting Kansas City

MLS

16/06/2024 04:30

San Jose Earthquakes - FC Cincinnati

MLS

16/06/2024 04:30

Seattle Sounders - Minnesota United

MLS

16/06/2024 04:30

FC Dallas - St. Louis City SC

MLS

16/06/2024 02:30

Colorado Rapids - Austin FC

MLS

16/06/2024 03:30

Los Angeles Galaxy - Sporting Kansas City

MLS

16/06/2024 04:30

San Jose Earthquakes - FC Cincinnati

MLS

16/06/2024 04:30

Seattle Sounders - Minnesota United

MLS

16/06/2024 04:30

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress

Ten artykuł jest dostępny tylko w zagraniczej odsłonie tego serwisu.