27.01.2023, g. 20:30
PKO BP Ekstraklasa
Stal Mielec vs Lech Poznań
Do meczu pozostało:
61dn.3godz.6min.
13.45 X3.50 22.10 Odbierz 630 zł i typuj na eFortuna.pl Zarejestruj konto
Transmisja na żywo

Najważniejsze wydarzenia z okresu 7 maja — 25 maja

W związku z awar­ią tech­niczną strony nie mogliśmy być z Wami na bieżą­co przez ostat­nie trzy tygod­nie. Dzi­ało się w tym cza­sie sporo, dlat­ego postanow­iliśmy przy­go­tować krótkie pod­sumowanie tego, o czym pisano w kon­tekś­cie Lecha Poz­nań. Zapraszamy.

7 maja 2012:

Wiele kon­trow­er­sji wśród mediów wzbudz­iło zachowanie Semi­ra Stili­cia, który pod­czas spotka­nia z kibi­ca­mi na zakończe­nie sezonu zaintonował pop­u­larną w Poz­na­niu przyśpiewkę „Do nienawiści…”.

O prob­lemach z negoc­jac­ja­mi doty­czą­cy­mi nowej umowy poin­for­mował Marcin Kikut, który zapowiedzi­ał, że praw­dopodob­nie ode­jdzie z Lecha Poznań.

8 maja 2012:

Semir Stil­ić spotkał się z preze­sem Lecha Poz­nań na roz­mowie w celu wyjaśnienia swo­jego zachowa­nia pod­czas zakończenia sezonu.

9 maja 2012:

HSV Ham­burg potwierdz­iło trans­fer Artioma Rud­ne­va z Lecha Poz­nań, za którego niemiec­ki klub zapłacił 3,5 mln euro.

10 maja 2012:

Lech Poz­nań pojaw­ił się na corocznym pikniku w Manieczkach, gdzie sztab szkole­niowy i medy­czny wspar­ty pra­cown­ika­mi „Kole­jorza” wygrał 5:4 mecz z miejs­cowym Orkanem. Mszę dziękczyn­ną za sezon odpraw­ił ks. Kapelan Jacek Markowski.

Prezes Warty Poz­nań, Izabel­la Łukom­s­ka-Pyżal­s­ka poin­for­mowała, że w przyszłym sezonie jej klub nie będzie grał na Buł­garskiej. „Zieloni” swo­je spotka­nia będą roz­gry­wali w „Ogród­ku”.

Sześć meczów dyskwal­i­fikacji w roz­gry­wkach ran­gi mis­tr­zowskiej oraz 20 tysię­cy zło­tych kary musi zapłacić Semir Stil­ić. To efekt jego zachowa­nia z niedziel­nego spotka­nia z fana­mi Lecha Poznań.

11 maja 2012:

Szy­mon Drew­ni­ak pod­pisał cztero­let­ni kon­trakt z Lechem Poznań.

Bar­tosz Ślusars­ki pod­pisał roczną umowę z „Kole­jorzem” z możli­woś­cią jej przedłuże­nia na kole­jny sezon.

HSV Ham­burg ofic­jal­nie zaprezen­towało swo­jego nowego zawod­ni­ka – Artioma Rudneva.

12 maja 2012:

W umowie trans­fer­owej za Artioma Rud­ne­va znalazł się zapis o meczu towarzyskim, który musi zostać roze­grany do zakończenia przyszłego sezonu.

14 maja 2012:

Kibice Lecha wys­tosowali list do Pio­tra Rutkowskiego, w którym zada­ją pyta­nia doty­czące przyszłoś­ci klubu.

16 maja 2012:

Alek­san­dar Tonew został powołany na mecze towarzyskie reprezen­tacji Buł­garii z Holandią i Turcją.

20 maja 2012:

Trzech piłkarzy Lecha – Rafał Muraws­ki, Grze­gorz Wojtkowiak i Marcin Kamińs­ki wys­tąpili w meczu towarzyskim reprezen­tacji Pol­s­ki z aus­tri­ackim Lienz wygrany przez kadrę 8:0.

22 maja 2012:

Lech ogłosił plan przy­go­towań przed nowym sezonem. Trenin­gi rozpoczną się 18 czerwca.

23 maja 2012:

Cra­covia odrzu­ciła ofer­tę wypoży­czenia Sai­diego Ntibazonkizy, jaką wys­tosował Lech Poznań.

25 maja 2012:

Sto­warzysze­nie „Wiara Lecha” prze­grało pro­ces o zniesław­ie­nie z Gazetą Wyborczą.

W najnowszym rankingu klubowym UEFA Lech Poz­nań zaj­mu­je najwyższe – 89. miejsce — spośród wszys­t­kich pol­skie drużyn miejsce.

Kursy na mecze Lecha

Stal Mielec - Lech Poznań

PKO BP Ekstraklasa

28/01/2023 / 01:00

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Miedź Legnica - Radomiak Radom

PKO BP Ekstraklasa

27/01/2023 / 18:00

Stal Mielec - Lech Poznań

PKO BP Ekstraklasa

28/01/2023 / 01:00

Widzew Łódź - Pogoń Szczecin

PKO BP Ekstraklasa

28/01/2023 / 15:00

Cracovia Kraków - Górnik Zabrze

PKO BP Ekstraklasa

28/01/2023 / 15:00

Lechia Gdańsk - Wisła Płock

PKO BP Ekstraklasa

28/01/2023 / 15:00

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress

Ten artykuł jest dostępny tylko w zagraniczej odsłonie tego serwisu.