07.12.2023, g. 21:00
Puchar Polski
Arka Gdynia vs Lech Poznań
Do meczu pozostało:
1dn.15godz.53min.
13.60 X3.50 21.91 Odbierz 630 zł i typuj na eFortuna.pl Zarejestruj konto
Transmisja na żywo

Nowe stowarzyszenie kibiców Lecha

Nowe stowarzyszenie kibiców Lecha

Sto­warzysze­nie Kibiców Lecha Poz­nań zostało ofic­jal­nie zare­je­strowane w sądzie. Zastąpi ono “Wiarę Lecha”.


Główny­mi zada­ni­a­mi nowej orga­ni­za­cji będzie rozwój struk­tur kibi­cows­kich, wspieranie klubu oraz prowadze­nie dzi­ałań, mają­cych zwięk­szyć frek­wencję na sta­dion­ie. Wiceprezes nowego sto­warzyszenia Radosław Majchrzak przyz­nał, że głównym zadaniem nowej orga­ni­za­cji będzie  jed­nak wykre­owanie pozy­ty­wnego wiz­erunku kibo­la Lecha, a także rozwój struk­tur kibicowskich.

Decyz­ja o zakończe­niu dzi­ałal­noś­ci “Wiary Lecha” została pod­ję­ta w sierp­niu ubiegłego roku. Ofic­jal­nie z powodu wycz­er­pa­nia się for­muły sto­warzyszenia, a także brak chęt­nych do zarzą­du orga­ni­za­cją. Nie­ofic­jal­nie — nagon­ka medi­al­na na kibiców Lecha.

O pow­sta­niu nowego sto­warzyszenia roz­maw­iano już po ogłosze­niu decyzji o zakończe­niu dzi­ałal­noś­ci “Wiary Lecha”. Od tego cza­su WL zade­cy­dowała, że zajmie się tylko piłką nożną. Obec­nie piłkarze “Wiary Lecha” wys­tępu­ją w A‑klasie.

W najbliższym cza­sie zostanie ustalony plan dzi­ała­nia nowego sto­warzyszenia. Nie od dziś wiado­mo, że klub bez kibiców ist­nieć nie będzie. Dlat­ego Sto­warzysze­nie będzie chci­ało, by współpra­ca między kibi­ca­mi a klubem była korzyst­na dla obu stron.

Piotr Ciesiel­s­ki będzie preze­sem sto­warzyszenia, a członkiem zarzą­du Jarosław Czyż. Członkost­wo w sto­warzysze­niu będzie bezpłatne.

Kursy na mecze Lecha

Brak spotkań

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Brak spotkań

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress

Ten artykuł jest dostępny tylko w zagraniczej odsłonie tego serwisu.