03.03.2024, g. 17:30
PKO BP Ekstraklasa
Raków Częstochowa vs Lech Poznań
Do meczu pozostało:
2dn.15godz.51min.
11.95 X3.25 23.80 Odbierz 330 zł i typuj na eFortuna.pl Zarejestruj konto
Transmisja na żywo

Odwiedzasz Gniezno? Oto co powinieneś zobaczyć!

Odwiedzasz Gniezno? Oto co powinieneś zobaczyć!

Gniezno nie jest spec­jal­nie dużym miastem na tle innych metropolii w Polsce. Liczy niecałe 70 tysię­cy mieszkańców, którzy rozlokowani są na powierzch­ni 49 kilo­metrów kwadra­towych. Mimo to jest jed­nym z najbardziej rozpoz­nawal­nych miast w kra­ju i wojew­ództwie. Zawdz­ięcza to przede wszys­tkim swo­jej his­torii, jako pier­wsza stoli­ca Pol­s­ki. Choć waga Gniez­na na tle kra­ju z biegiem lat znaczą­co spadła, turyś­ci nadal mogą znaleźć tutaj kil­ka ciekawych atrakcji.

Wycieczka do Gniezna – samemu czy z rodziną?

To mias­to wojew­ództ­wa Wielkopol­skiego jest niezwyk­le uni­w­er­salne. Odwiedz­ić je moż­na zarówno samemu, jak i z rodz­iną, a w obu przy­pad­kach zde­cy­dowanie nikt nie powinien się nudz­ić. Oczy­wiś­cie ciężko tutaj o niezwykłe życie noc­ne i kasyno na każdym rogu, jed­nak nawet fani gier powin­ni znaleźć coś dla siebie.

Fani obiek­tów sakral­nych z pewnoś­cią nie będą zaw­iedzeni. W Gnieźnie zna­j­du­je się bowiem Bazy­li­ka Pry­ma­sows­ka Sank­tu­ar­i­um św. Woj­ciecha, czyli jede­nas­towiecz­na goty­c­ka kat­e­dra, a także liczne koś­cioły, różnych wyz­nań. Gratką w tej kat­e­gorii jest również Muzeum Archi­diecezji Gnieźnieńskiej, gdzie znaleźć moż­na niezwyk­le cenne dzieła sztu­ki sakralnej.

Rodzin­na wyciecz­ka powin­na z kolei zahaczyć o jeden z kilku parków miejs­kich. Nie są one prze­sad­nie duże, a zatem nawet młod­sze dzieci powin­ny dać sobie radę z obe­jś­ciem choć jed­nego z nich na pies­zo. Najwięk­szy z terenów zielonych w Gnieźnie liczy niemal 16 hek­tarów i jest nim Park Miejs­ki im. Gen­er­ała Ander­sa. Znaleźć tutaj moż­na trzy kam­er­alne zbiorni­ki wodne, niewielkie rzeź­by oraz zad­bane trasy piesze.

Poznaj historię kraju z Muzeum Początków Państwa Polskiego

Ten obiekt nietrud­no odnaleźć, nawet bez pomo­cy naw­igacji. Zna­j­du­je się na uboczu głównej dro­gi, która prowadzi od Trzemesz­na do Poz­na­nia i z powrotem. Budynek z zewnątrz jest całkiem okaza­ły, jed­nak tylko jego część wydzielona została na Muzeum. Sama ekspozy­c­ja została powołana w 1983 roku i cieszy oko odwiedza­ją­cych do dziś.

Wys­tawa stała, jak zresztą wskazu­je nazwa Muzeum, przy­bliża pow­stanie naszego kra­ju, jego począt­ki jako państ­wa, a także społeczeńst­wa. Co ciekawe, zna­jdziemy tu też sekcję dla dzieci, która w atrak­cyjny dla młod­szych sposób przed­staw­ia to, co dorośli poz­na­ją w dziesiątkach lin­i­jek tekstu.

Ekspozy­c­ja stała ubo­ga­cona została też liczny­mi obraza­mi oraz wys­tawą cerami­ki gnieźnieńskiej, gdzie odwiedza­ją­cy mogą podzi­wiać kilka­set płytek ceram­icznych oraz kafli, służą­cych do przy­ozd­abi­a­nia pieców. Niek­tóre z nich prezen­tu­ją się nad wyraz okaza­le i ciężko wyobraz­ić sobie, z jakim mozołem były produkowane.

Dobre zapoz­nanie się z całym zbiorem gnieźnieńskiego muzeum nie powin­no zająć więcej jak trzy godziny. Po wycieczce moż­na pokusić się o zakup pamiątek w niewielkim sklepiku. Znaleźć tam moż­na mon­e­ty okolicznoś­ciowe, koszul­ki, broszury oraz kil­ka innych gadżetów.

Jak dotrzeć do Gniezna?

Dotar­cie do Gniez­na jest sprawą względ­nie prostą. Mias­to to leży w okol­i­cy dro­gi ekspre­sowej S5, prowadzącej od Byd­goszczy do niemal do samego Wrocław­ia. Ten sposób podroży autem jest zde­cy­dowanie najszyb­szym i najbardziej opty­mal­nym wyborem. Zmo­to­ry­zowani, którym jed­nak nie po drodze na „eskę”, mogą z kolei sko­rzys­tać z alter­naty­wnych form podróży. Należy do nich oczy­wiś­cie trans­port kole­jowy oraz auto­bu­sowy. W Gnieźnie prężnie dzi­ała główny dworzec PKP, który zachowany jest w całkiem dobrym stanie. W kilka­dziesiąt min­ut moż­na stąd dojechać do Poz­na­nia i Byd­goszczy, a przy odrobinie więk­szej cier­pli­woś­ci, nawet do Wrocławia.

Gnieźnieńs­ki PKS poz­woli z kolei dotrzeć do oraz z takich miejs­cowoś­ci jak Byd­goszcz, Częs­to­chowa, Koło­brzeg, Konin, Kraków czy Poz­nań. Możli­woś­ci jest jed­nak o wiele więcej! Prężnie dzi­ała również komu­nikac­ja w mniejszej skali, łączą­ca mias­to z pom­niejszy­mi miejs­cowoś­ci­a­mi, taki­mi jak Czernieje­wo, Sko­rzęcin czy Wągrowiec.

Kursy na mecze Lecha

Gedania Gdańsk - Świt Skolowin

3. Liga Polska

01/03/2024 13:30

Abha Club - Al Taee

Liga Arabska

01/03/2024 15:00

Al-Okhdood - Al-Riyadh SC

Liga Arabska

01/03/2024 15:00

Polissia Żytomierz - FC LNZ Cherkasy

Liga Ukraińska

01/03/2024 17:00

Pogoń Siedlce - Hutnik Kraków

2. Liga Polska

01/03/2024 17:45

Gedania Gdańsk - Świt Skolowin

3. Liga Polska

01/03/2024 13:30

Abha Club - Al Taee

Liga Arabska

01/03/2024 15:00

Al-Okhdood - Al-Riyadh SC

Liga Arabska

01/03/2024 15:00

Polissia Żytomierz - FC LNZ Cherkasy

Liga Ukraińska

01/03/2024 17:00

Pogoń Siedlce - Hutnik Kraków

2. Liga Polska

01/03/2024 17:45

Gedania Gdańsk - Świt Skolowin

3. Liga Polska

01/03/2024 13:30

Abha Club - Al Taee

Liga Arabska

01/03/2024 15:00

Al-Okhdood - Al-Riyadh SC

Liga Arabska

01/03/2024 15:00

Polissia Żytomierz - FC LNZ Cherkasy

Liga Ukraińska

01/03/2024 17:00

Pogoń Siedlce - Hutnik Kraków

2. Liga Polska

01/03/2024 17:45

Gedania Gdańsk - Świt Skolowin

3. Liga Polska

01/03/2024 13:30

Abha Club - Al Taee

Liga Arabska

01/03/2024 15:00

Al-Okhdood - Al-Riyadh SC

Liga Arabska

01/03/2024 15:00

Polissia Żytomierz - FC LNZ Cherkasy

Liga Ukraińska

01/03/2024 17:00

Pogoń Siedlce - Hutnik Kraków

2. Liga Polska

01/03/2024 17:45

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Cracovia Kraków - Warta Poznań

PKO BP Ekstraklasa

01/03/2024 18:00

Ruch Chorzów - Piast Gliwice

PKO BP Ekstraklasa

01/03/2024 20:30

Górnik Zabrze - Jagiellonia Białystok

PKO BP Ekstraklasa

02/03/2024 15:00

Śląsk Wrocław - Widzew Łódź

PKO BP Ekstraklasa

02/03/2024 17:30

Legia Warszawa - Pogoń Szczecin

PKO BP Ekstraklasa

02/03/2024 20:00

Cracovia Kraków - Warta Poznań

PKO BP Ekstraklasa

01/03/2024 18:00

Ruch Chorzów - Piast Gliwice

PKO BP Ekstraklasa

01/03/2024 20:30

Górnik Zabrze - Jagiellonia Białystok

PKO BP Ekstraklasa

02/03/2024 15:00

Śląsk Wrocław - Widzew Łódź

PKO BP Ekstraklasa

02/03/2024 17:30

Legia Warszawa - Pogoń Szczecin

PKO BP Ekstraklasa

02/03/2024 20:00

Cracovia Kraków - Warta Poznań

PKO BP Ekstraklasa

01/03/2024 18:00

Ruch Chorzów - Piast Gliwice

PKO BP Ekstraklasa

01/03/2024 20:30

Górnik Zabrze - Jagiellonia Białystok

PKO BP Ekstraklasa

02/03/2024 15:00

Śląsk Wrocław - Widzew Łódź

PKO BP Ekstraklasa

02/03/2024 17:30

Legia Warszawa - Pogoń Szczecin

PKO BP Ekstraklasa

02/03/2024 20:00

Cracovia Kraków - Warta Poznań

PKO BP Ekstraklasa

01/03/2024 18:00

Ruch Chorzów - Piast Gliwice

PKO BP Ekstraklasa

01/03/2024 20:30

Górnik Zabrze - Jagiellonia Białystok

PKO BP Ekstraklasa

02/03/2024 15:00

Śląsk Wrocław - Widzew Łódź

PKO BP Ekstraklasa

02/03/2024 17:30

Legia Warszawa - Pogoń Szczecin

PKO BP Ekstraklasa

02/03/2024 20:00

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress

Ten artykuł jest dostępny tylko w zagraniczej odsłonie tego serwisu.