06.10.2023, g. 20:30
PKO BP Ekstraklasa
Lech Poznań vs Puszcza Niepołomice
Do meczu pozostało:
4dn.14godz.18min.
11.30 X5.50 212.00 Odbierz 630 zł i typuj na eFortuna.pl Zarejestruj konto
Transmisja na żywo

Podsumowujemy 2016 rok: Najlepszy lechita

Podsumowujemy 2016 rok: Najlepszy lechita

Dochodz­imy do fin­iszu naszych pod­sumowań roku w Kole­jorzu. Dziś czas na najlep­szego lechitę. Podzielil­iśmy się na dwa obozy. Jeden nagrodz­ił Darko Jevti­cia, głównie za drugą połowę tego roku, a dru­gi Jana Bed­nar­ka. Sprawdź­cie sami.
Natalia Gry­giel - Darko Jevtić

Wahałam się między Matusem Put­nock­ym a Darko Jevti­ciem. Mimo nie­zlic­zonych skutecznych inter­wencji i obro­nionych dwóch rzutów karnych przez golkipera wybrałam jed­nak Szwa­j­cara. Napędzał on poz­nańską Loko­mo­ty­wę i kon­struował akc­je bramkowe. Najbardziej utk­wił mi w pamię­ci wygrany 3:0 mecz w Lubinie, w ramach 17. kole­j­ki Lot­to Ekstrak­lasy. Jevtić miał udzi­ał przy dwóch golach doda­jąc do tego swo­je trafie­nie. 23-latek jest w tym sezonie najskuteczniejszym pomoc­nikiem w drużynie Nena­da Bjel­i­cy. Zagrał w 21 meczach zdoby­wa­jąc pięć bramek i sie­dem asyst. To była jego najlep­sza run­da w niebiesko-białych barwach. Trud­no na ten moment wyobraz­ić sobie ofen­sy­wę Kole­jorza bez Szwajcara.

darko jevtić

Karoli­na Tórz — Darko Jevtić

W pier­wszej połowie tego roku, a więc w rundzie wiosen­nej oraz finałowej sezonu 2015/2016 Kole­jorz grał naprawdę niem­ra­wo i nieprzy­chyl­nie dla oka kibi­ca. Nie wyda­ję mi się, by w tym okre­sie któryś z lechitów wyróż­ni­ał się czymś szczegól­nym. Gdy­by jed­nak spo­jrzeć na mecze, które roze­grane zostały w drugiej częś­ci 2016 roku trze­ba przyz­nać, że wyglą­dało zupełnie inaczej. Lech wygry­wał, strze­lał wiele bramek i cieszył fanów. Zabłys­nął Darko Jevtić, który pod stera­mi Nena­da Bjel­i­cy zaczął zach­wycać — tak jak czynił to w pier­wszych miesią­cach swo­jego poby­tu w Poz­na­niu. Szwa­j­car w tym sezonie zal­iczył już 5 trafień i 7 asyst. Liczę na to, że na wios­nę w jego statystykach będą wid­ni­ały dwucyfrowe wyni­ki, a sam Darko poprowadzi nas do mistrzostwa!

darko jevtic

Mar­ta Kicińs­ka — Jan Bednarek

Jak sama nazwa kat­e­gorii mówi, lechitą roku powinien być piłkarz, który spędz­ił przy Buł­garskiej ostat­nie dwanaś­cie miesię­cy. Nie moż­na tego powiedzieć o Janie Bed­narku, ale to właśnie on według mnie ide­al­nie pasu­je na zwycięzcę tej dziedziny. Gdy wracał do Poz­na­nia z Łęcznej byłam nieco scep­ty­cznie do niego nastaw­iona, ale od momen­tu, gdy Jan Urban wys­taw­ił go w pier­wszym składzie w pucharowym meczu w Biel­sku zaczęłam się do niego przekony­wać. Tak jak on przekony­wał z każdym meczem do siebie tren­era jak i kibiców. Bedi w wyjś­ciowym składzie zado­mow­ił się na dobre i tylko nad­mi­ar kartek czy jak­iś uraz wyk­luczał go z gry.  2o-latek jest pewnym punk­tem defen­sy­wy, a w tym sezonie raz wpisał się na listę strzel­ców. Sam wiele razy pokazu­je, jak bard­zo związany jest z poz­nańskim klubem i jak bard­zo mu zależy, by Poz­nańs­ka Loko­mo­ty­wa zawsze była na top­ie, a takich piłkarzy jest nieste­ty coraz mniej. — Lech Poz­nań w niczym nie odpuszcza. Chce­my na wszys­t­kich frontach grać o tro­fea i daje­my z siebie 100% w każdym meczu. Nie zawsze wygry­wamy, ale zaan­gażowanie i chęć zwycięst­wa są w nas zawsze. 

paulus

Karol Jaroni — Jan Bednarek 

Wiem, strasznie marudzę, ale niech za najlep­sze pod­sumowanie tego roku posłuży fakt, że przy wyborze najlep­szego lechi­ty wahałem się pomiędzy dwójką stop­erów. Zawod­ni­cy ofen­sy­wni nie zasłużyli głównie za fatal­ny brak skutecznoś­ci za panowa­nia tren­era Urbana. Myślałem nad Paulusem Ara­ju­urim, bardziej za całok­sz­tałt i ogrom pra­cy wyko­nanej przez Fina przez 3‑letnią przy­godę przy Bułgarskiej.

Chci­ałbym nato­mi­ast wyróżnić wychowan­ka poz­nańskiego Lecha — 20-let­niego Jana Bed­nar­ka. Przez pier­wsze pół roku zna­j­dował się na wypoży­cze­niu w Łęcznej, gdzie też początkowo było mu bard­zo trud­no o miejsce w składzie. Mimo, że jak wspom­ni­ał w wywiadzie dla weszlo.com, nie czuł się gorszy od klubowych kolegów i dzi­wił się swo­je­mu tren­erowi. Przeszedł wspani­ałą drogę; ciężko pra­cow­ał i stop­niowo wznosił się na wyżyny swoich umiejęt­noś­ci. Mamy nadzieję, że jeszcze ich nie osiągnął, choć run­da jesi­en­na była w jego wyko­na­niu wzorowa.

Wy -

Kursy na mecze Lecha

Brak spotkań

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Brak spotkań

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress

Ten artykuł jest dostępny tylko w zagraniczej odsłonie tego serwisu.