02.12.2023, g. 20:00
PKO BP Ekstraklasa
Korona Kielce vs Lech Poznań
Do meczu pozostało:
4dn.2godz.28min.
13.80 X3.50 21.95 Odbierz 630 zł i typuj na eFortuna.pl Zarejestruj konto
Transmisja na żywo

Podsumowujemy 2016 rok: Najlepszy transfer

Podsumowujemy 2016 rok: Najlepszy transfer

Koniec Świąt, koniec rundy jesi­en­nej, koniec roku — czas na pod­sumowa­nia. W roku 2016 Lech Poz­nań pod­pisał kon­trak­ty z sied­mioma nowy­mi zawod­nika­mi. Kto był najlep­szym trans­fer­em? Jakiego typu zawod­ni­ka nam brakowało? Jaka jest opinia twit­terow­iczów? Odpowia­da redakc­ja Lechnews.pl w pełnym składzie.

Mar­ta Kicińs­ka — Matus Put­nocky 

Kiedy przy­chodz­ił do Kole­jorza byłam do niego scep­ty­cznie nastaw­iona. To praw­da, w Ruchu spisy­wał się przyz­woicie, broniąc trzy rzu­ty karne, ale dla mnie to wciąż nie był bramkarz, który poprowadz­ił­by Lecha do mis­tr­zost­wa. Gdy po raz pier­wszy stanął między słup­ka­mi poz­nańskiej bram­ki, bałam się o wynik, ale ter­az nie wyobrażam sobie, by stał tam ktoś inny. Słowak wyras­ta na najlep­szego golkipera w lidze, co pokazał wiele razy w obec­nym sezonie. Obronił dwie jede­nast­ki – w meczu z Pogo­nią Szczecin na początku roz­gry­wek oraz niedawno w Lubinie. Co ciekawe, ta sztu­ka nie udała mu się nigdy wcześniej za cza­sów gry w rodz­imej lidze. Błędy i słabe mecze się zdarza­ją, jak np. w Białym­stoku, ale wierzę, że Puto jeszcze nier­az uratu­je nam skórę.

matus putnocky

Natalia Gry­giel — Matus Put­nocky

Wahałam się między Rad­kiem Majew­skim a Matusem Put­nockim, jed­nak wybrałam Słowa­ka. Matus pier­wszy mecz w niebiesko-białych barwach roze­grał w ramach PP w Biel­sku-Białej. Pewny­mi inter­wenc­ja­mi wywal­czył sobie miejsce w pier­wszej jede­nastce odd­a­jąc je Buri­ciowi tylko na mecze pucharowe. Atutem Put­nock­iego są niewąt­pli­wie skuteczne inter­wenc­je pod­czas obrony rzutów karnych. Na dzień dzisiejszy nie wyobrażam sobie innego golkipera między słup­ka­mi Lecha. Jest pewnym punk­tem drużyny i jak dla mnie najlep­szym trans­fer­em w 2016 roku.

Karoli­na Tórz — Matus Put­nocky

Muszę przyz­nać, że wybór najlep­szego trans­feru do Lecha Poz­nań w 2016 roku nie był dla mnie łatwy. Trze­ba odd­ać wło­dar­zom Kole­jorza, że latem do Poz­na­nia trafili piłkarze, którzy obec­nie stanow­ią o jego sile. Wybier­a­jąc jed­nak najlep­szego zawod­ni­ka wahałam się między Maciejem Makuszewskim, a Matusem Put­nock­ym. Wybór ostate­cznie padł na Słowa­ka. Co się do tego przy­czyniło? Przede wszys­tkim fakt, że pomi­mo wielu opinii, że Poz­nań to dla niego za wysok­ie pro­gi stanął on na wysokoś­ci zada­nia. Nie dość, że wygryzł z bram­ki Jas­mi­na Buri­cia, który wydawał się być pew­ni­akiem między słup­ka­mi — to stał się bard­zo pewnym punk­tem defen­sy­wy Kole­jorza. Tren­er golkiperów Lecha — Andrzej Daw­idz­iuk miał momen­ta­mi pozy­ty­wny ból głowy, którego z bramkarzy desyg­nować do pier­wszej jede­nast­ki. Liczę na to, że Matus na wios­nę podtrzy­ma swo­ją równą for­mę (bez takich wpadek jak w niedawnym meczu z Jagiel­lonią) i pomoże lechit­om w zdoby­ciu Majstra.

maciej makuszewski

Karol Jaroni — Maciej Makuszews­ki

Do Kole­jorza wszedł z przy­tu­pem. Bram­ka na Łazienkowskiej w meczu o Super­puchar z rzu­tu wol­nego musi­ała mu dać sporo pewnoś­ci siebie w nowym otocze­niu. W rundzie jesi­en­nej zaprezen­tował solid­ność i zaan­gażowanie, co dało owoce w postaci trzech bramek i ośmiu asyst. W 25 doty­chcza­sowych spotka­ni­ach Lecha w sezonie 2016/2017 tylko w czterech zabrakło 27- let­niego skrzy­dłowego. Takiego pomoc­ni­ka przy Buł­garskiej nie widzieliśmy od cza­su Sła­womi­ra Pesz­ki, albo dobrych cza­sów Ger­go Lovrenc­sic­sa, dlat­ego też wykup wychowan­ka SMS Łódź z Lechii Gdańsk powinien być celem trans­fer­owym numer jeden dla poz­nańs­kich dzi­ałaczy. Na nowy rok pop­u­larne­mu „Makiemu” życzę utrzy­ma­nia formy z rundy jesi­en­nej albo i wejś­cia na jeszcze wyższy poziom. Makuszews­ki w składzie Lecha już ter­az jest równoz­naczne z bramką co 128 min­ut, a takich zawod­ników nam właśnie trze­ba, jeśli by trak­tować Lecha jako klub z europe­jskim potencjałem.

 Wy — Matus Put­nocky

Kursy na mecze Lecha

Brak spotkań

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Brak spotkań

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress

Ten artykuł jest dostępny tylko w zagraniczej odsłonie tego serwisu.