07.12.2023, g. 21:00
Puchar Polski
Arka Gdynia vs Lech Poznań
Do meczu pozostało:
4dn.2godz.40min.
14.33 X3.75 21.70 Odbierz 630 zł i typuj na eFortuna.pl Zarejestruj konto
Transmisja na żywo

Podsumowujemy 2016 rok: Najlepszy mecz

Podsumowujemy 2016 rok: Najlepszy mecz

44 spotkań. Prze­grany finał Pucharu Pol­s­ki, ale wygrany mecz o Super­puchar. 20 zwycięstw, 9 remisów, 15 porażek. Najwyższa wygrana — 5:0 z Ruchem Chorzów na wyjeździe. Najwięcej bramek w meczu inau­gu­ru­ją­cym roz­gry­w­ki w 2016 roku — 5:2 z Ter­ma­liką na Inea Sta­dion­ie. Najdłuższa seria zwycięstw  — pięć. Tak prezen­tu­ją się mecze Kole­jorza 2016 roku w liczbach. A które spotkanie spośród 44 było najlep­sze w jego wyko­na­niu? Na dwo­je bab­ka wróżyła…

Natalia Gry­giel — 15. kole­j­ka sezonu 16/17 Ruch Chorzów: – Lech Poz­nań 0:5

Myślę, że najlep­szym meczem kończącego się 2016 roku był ten z Ruchem w Chor­zowie w ramach 15. kole­j­ki Lot­to Ekstrak­lasy. Lechi­ci kon­trolowali wów­czas poje­dynek od pier­wszego do ostat­niego gwiz­d­ka. Stwarza­li sobie mnóst­wo sytu­acji bramkowych i mimo, iż nie potrafili wszys­t­kich z nich wyko­rzys­tać spotkanie zakończyło się wysoką wygraną poz­na­ni­aków, bo aż 0:5. Piłkarze grali efek­ty­wnie i co warte uwa­gi gole strze­lali nie tylko napast­ni­cy, lecz i zawod­ni­cy gra­ją­cy na innych pozy­c­jach. Mecz oglą­dało się z wielką przy­jem­noś­cią i mam nadzieję, że w nad­chodzą­cym roku nie jeden raz będziemy świad­ka­mi podob­nej gry i imponu­jącego wyniku w wyko­na­niu podopiecznych Nena­da Bjelicy.

img_0636

Karoli­na Tórz — 15. kole­j­ka sezonu 16/17: Ruch Chorzów – Lech Poz­nań 0:5

Trze­ba przyz­nać, że Ruch Chorzów był w tym roku drużyną, z którą Kole­jor­zowi grało się bard­zo dobrze. Prze­ci­wko chor­zowianom lechi­ci grali trzykrot­nie — bilans jest imponu­ją­cy — 9 punk­tów, 11 strzelonych bramek i tylko jed­na stra­cona. Pod wzglę­dem atrak­cyjnoś­ci to właśnie listopad­owe zwycięst­wo nad Ruchem 5:0 było naje­fek­town­iejszym meczem w tym roku kalen­dar­zowym. Kole­jorz grał z polotem, finezją oraz miło dla oka. I przede wszys­tkim zdobył w tym spotka­niu pięć bramek — a już dawno tylu bramek  piłkarze Lecha nie zdobyli w jed­nym meczu. Lechi­ci bard­zo dobrze wyglą­dali także w jesi­en­nym spotka­niu w Gdańsku prze­ci­wko Lechii. Nieste­ty prze­grali je 1:2, jed­nak już wtedy było widać, że za tren­era Bjel­i­cy gra Kole­jorza będzie cieszyć kibiców.

IMG_5287

Mar­ta Kicińs­ka - Super­puchar: Legia Warsza­wa – Lech Poz­nań 1:4 i 
15. kole­j­ka sezonu 16/17: Ruch Chorzów – Lech Poz­nań 0:5

Trud­no było mi wybrać ten jeden najlep­szy mecz. Padło na spotkanie z Legią, jak i Ruchem. Dlaczego Legią? Bo to był mecz o pier­wsze tro­feum w sezonie, na dodatek wygrany i to nie 1:0, a aż 4:1 i nad nie byle kim, bo zespołem ze stol­i­cy. A takie zwycięst­wa smaku­ją najlepiej. Całkiem przy­jem­nie oglą­dało się też spotkanie Kole­jorza z Ruchem Chorzów za kadencji Nena­da Bjel­i­cy. Trze­ba przyz­nać, że poz­na­ni­akom ekipa z Chor­zowa „leży”. W tym roku doszło do trzech meczów, a Lech zgar­nął dziewięć oczek, a jego bilans bramkowy to 11:1. Wów­czas piłkarze grali przy­jem­nie dla oka, strzelili pięć bramek, a do siat­ki trafi­ali nie tylko napast­ni­cy. Od początku do koń­ca kon­trolowali prze­bieg spotka­nia, i gdy­by tylko chcieli, wynik mógł­by być znacznie wyższy. Mam nadzieję, że w nad­chodzą­cym roku będziemy mieć więk­szy ból głowy przy wyborze najlep­szego meczu.

Karol Jaroni — 17. kole­j­ka sezonu 16/17: Zagłę­bie Lubin — Lech Poz­nań 0:3

Rok 2016 nie obfi­tował w fenom­e­nalne mecze w wyko­na­niu lechitów. A już na pewno nie jego pier­wsze dziesięć miesię­cy. W zasadzie, tym sposobem mógłbym skreślić całe 5/6 roku i… miałbym rację. Trzy godne uzna­nia mecze w ciągu pół roku to fatal­ny wynik, proszę tren­era Urbana.

Nenad Bjel­i­ca, to już inna his­to­ria. Seryjne zdoby­wanie kom­ple­tu punk­tów, a przy tym wid­owiskowa, mądra i męs­ka gra. Wszys­tkie trzy ele­men­ty, jak na tacy, moż­na było zauważyć pod­czas meczu 17. kole­j­ki w niedalekim Lubinie. Kole­jorz ułożył sobie to spotkanie od początku do koń­ca. Szy­bko strzelona bram­ka, fenom­e­nal­na gra Darko Jevti­cia, skuteczne parady Matusa Put­nock­iego i kro­pla szczęś­cia i lechi­ci wywieźli z trud­nego terenu trzy punk­ty. Wywal­czone twardą, bezkom­pro­misową grą i deter­mi­nacją, jaką Kole­jor­zowi zaszczepił Nenad Bjelica.

IMG_6777Wy — Super­puchar: Legia Warsza­wa – Lech Poz­nań 1:4

Kursy na mecze Lecha

Brak spotkań

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Brak spotkań

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress

Ten artykuł jest dostępny tylko w zagraniczej odsłonie tego serwisu.