02.06.2023, g. 02:00
WNBA
Minnesota Lynx vs Connecticut Sun
Do meczu pozostało:
0dn.20godz.37min.
11.12 X16.00 28.60 Odbierz 630 zł i typuj na eFortuna.pl Zarejestruj konto
Transmisja na żywo

Pogoń — Lech: Podtrzymać passę

Pogoń — Lech: Podtrzymać passę

Już jutro o 20 Lechi­ci zmierzą się w ramach 1/16 finału Pucharu Pol­s­ki z Pogo­nią. Dla gospo­darzy będzie to okaz­ja zre­wanżowa­nia się za tegoroczny pół­fi­nał. Statysty­ki są jed­nak dla nich bard­zo niekorzystne.

Ostat­nie spotka­nia Lecha i Pogo­ni to wyłącznie wygrane tych pier­wszych. W rundzie zasad­niczej Poz­na­ni­a­cy wygry­wali kole­jno 3:1 oraz 3:0, a w grupie mis­tr­zowskiej potwierdzili swo­ją wyżs­zość wygry­wa­jąc 2:0. Oczy­wiś­cie nie moż­na zapom­i­nać o pół­fi­nale Pucharu Pol­s­ki, w którym również dwukrot­nie górą byli podopieczni Nena­da Bjel­i­cy, tryum­fu­jąc kole­jno 3:0 i 1:0. To daje fan­tasty­czny rezul­tat bramkowy 12:1 i kom­plet zwycięstw.

Apety­ty na pucharowy sukces pod­kreśla tren­er Kole­jorza: — Musimy i chce­my wygrać pier­wszy mecz. Pri­o­ry­tetem w Lechu jest wygrać wszys­tko, nie tylko ligę, czy Puchar Pol­s­ki. Nie wiem jak to będzie, ale my chce­my sięgnąć po oba trofea.

Autorem praw­ie połowy z tych bramek był Marcin Robak (5), kole­jne trzy dołożył Kow­nac­ki, a z gra­ją­cych jeszcze w Lechu zawod­ników, po jed­nym trafie­niu prze­ci­wko Pogo­ni w tam­tym sezonie zal­iczyli Tet­teh, Lasse oraz Trałka.

Jeśli chodzi o sytu­ację w ligowej tabeli, ta też prze­maw­ia na korzyść goś­ci jutrze­jszego spotka­nia. Pogoń nie weszła najlepiej w sezon. Po bolesnej prze­granej 0:3 z Zagłę­biem Lubin, druży­na ze Szczeci­na zsunęła się do stre­fy spad­kowej. Stary dobry zna­jomy, Maciej Sko­rża ma poważne tur­bu­lenc­je na star­cie roz­gry­wek i być może już ter­az będzie decy­dował się na poważne zmi­any. Ekipa prowad­zona przez byłego szkole­niow­ca Lecha może się co praw­da bronić trud­nym ter­mi­narzem — prze­grane to w końcu, poza wspom­ni­anym spotkaniem, mecze z Jagiel­lonią i Wisłą — lecz trud­no wytłu­maczyć ogrom bramek tra­conych w pier­wszych i ostat­nich min­u­tach meczów.

Nenad Bjel­i­ca nie zważa na pozy­cję ligową prze­ci­wni­ka i pod­kreśla, że przede wszys­tkim zwycięst­wo trze­ba będzie wywal­czyć na boisku — Pogoń ma nowych zawod­ników, nowego tren­era i nową ideę. Waż­na jest nasza dys­pozy­c­ja i nasze zachowanie na boisku. Jesteśmy fawory­tem i jedziemy do Szczeci­na po awans. W każdym meczu musimy potwierdz­ić, że jesteśmy dobrą drużyną, która chce wygrać i jutro jest ku temu kole­j­na okazja.

Do Szczeci­na z zespołem nie wybrali się nato­mi­ast Rakels, Jan­ic­ki oraz Ver­non de Mar­co. Pier­wszy na pewno nie zal­iczy początku przy­gody z Kole­jorzem do udanych, a Argen­tyńczyk to nadal wiel­ka niewiado­ma, podob­nie jak przed rok­iem Kokalović. Jeśli chodzi o ekipę gospo­darzy, to nie tylko Maciej Sko­rża ma za sobą wys­tępy w Poz­na­niu. Kamil Dry­gas, Rafał Muraws­ki i Dar­iusz Formel­la to piłkarze mniej lub bardziej pamię­tani przez kibiców Lecha.

Kursy na mecze Lecha

Brak spotkań

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Brak spotkań

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress

Ten artykuł jest dostępny tylko w zagraniczej odsłonie tego serwisu.