03.03.2024, g. 17:30
PKO BP Ekstraklasa
Raków Częstochowa vs Lech Poznań
Do meczu pozostało:
1dn.20godz.1min.
11.95 X3.25 23.80 Odbierz 330 zł i typuj na eFortuna.pl Zarejestruj konto
Transmisja na żywo

Pomóżmy Polakom na Kresach!

Pomóżmy Polakom na Kresach!

Lech Poz­nań, Sto­warzysze­nie Kibiców Lecha Poz­nań, Sto­warzysze­nie Pomo­cy Polakom na Wschodzie “Kresy” i Insty­tut Tay­lo­ra wspól­nie pode­j­mu­ją się orga­ni­za­cji świątecznej akcji. 

Pod­czas wszys­t­kich grud­niowych meczów, które Kole­jorz roze­gra na INEA Sta­dion­ie, trwać będzie zbiór­ka darów dla Polaków mieszka­ją­cych na Kre­sach. Dodatkowo KKS Lech Poz­nań przekaże dla najmłod­szych podopiecznych sto­warzyszenia sprzęt sportowy o wartoś­ci niespeł­na 8 tysię­cy euro (ok. 32 tysiące zło­tych) — Osiem tysię­cy euro to ogrom­na kwo­ta, jaką może­my przez­naczyć na kon­to sto­warzyszenia. Liczmy na to, że współpra­ca nie będzie jed­no­ra­zowa. Kibice Kole­jorza reg­u­larnie współpracu­ją z Rodaka­mi mieszka­ją­cy­mi na Kre­sach. W wakac­je odbyła się wyciecz­ka z Litwy. Jesteśmy otwar­ci na dal­szą współpracę —  przyz­na­je Łukasz Borow­icz, rzecznik klubu. - U progu akcji ECA “90 min­utes for hope” zapowiedzieliśmy, że wraz z SKLP zna­jdziemy fun­dację, z którą zre­al­izu­je­my plan pomo­cy dla potrze­bu­ją­cych i przekaże­my na ten cel 1 euro z każdego bile­tu na mecz Lech — Bele­nens­es. Mamy nadzieję, że dzię­ki temu świę­ta dla Polaków mieszka­ją­cych na Kre­sach będą piękniejsze, a najmłod­si jeszcze chęt­niej będą spędza­li czas wol­ny w ruchu i poprzez akty­wny tryb życia dbali o swo­je zdrowie - dodaje.

Dzieci mieszka­jące na Kre­sach otrzy­ma­ją sprzęt sportowy opa­tr­zony klubowym herbem —   koszul­ki, spo­den­ki, getry, kurt­ki treningowe, a także t‑shirty, pił­ki czy tor­by sportowe, a także odzież zimowa. — Statu­towym zadaniem sto­warzyszenia jest pomoc naszym Rodakom za wschod­nią granicą Pol­s­ki – aż po Syber­ię. Wiemy więc, czego najbardziej potrze­ba Polakom na Kre­sach. Trze­ba jeźdz­ić na Wschód, aby poma­gać Rodakom. W szkołach braku­je sprzę­tu sportowego. Jestem bard­zo wdz­ięczny, że Lech Poz­nań włącza się do akcji. Trady­c­ja Świętego Mikoła­ja powoli na Wschodzie zani­ka. Jest wiel­ka potrze­ba młodzieży, aby odwiedz­ić Pol­skę. To marze­nie ludzi starszych, jak i młod­szych. Staramy się w miarę możli­woś­ci to zor­ga­ni­zować, cho­ci­aż­by przez min­is­terst­wo. Być może kiedyś sto­warzysze­nie i Lech Poz­nań zor­ga­nizu­ją wspól­ny wyjazd do kra­ju. Ważnym ele­mentem jest też nau­ka języ­ka pol­skiego – na naukę potrze­ba sprzę­tu, pomo­cy szkol­nej i fun­duszy. Potrzeb­ne są pomoce dydak­ty­czne, aby dzieci mogły swo­ją pol­skość zachować — opisu­je sytu­acje na Kre­sach  Karol Chu­do­ba, prezes sto­warzyszenia “Kresy”.

Sto­warzysze­nie Pomo­cy Polakom na Wschodzie “Kresy” będzie odpowiedzialne za dostar­cze­nie darów na tere­ny zamieszkałe przez kre­sowiaków. To przede wszys­tkim Lit­wa, Białoruś i Ukraina, choć podopieczni krakowskiej fun­dacji żyją również na Łotwie, w Moł­dawii, Rosji, w tym Syberii.

Do akcji włączył się poz­nańs­ki Insty­tut Tay­lo­ra, który połączył ze sobą uczest­ników i zain­spirował ich do wspól­nego dzi­ała­nia — Chci­ałem podz­iękować sto­warzysze­niu oraz klubowi za zau­fanie. Ja nie spodziewam się, że Lech zaak­cep­tu­je pomysł. Jestem zad­owolony, że taka pomoc Polakom kre­sowym zostanie udzielona. Insty­tut Tay­lo­ra nie ma wielkiej roli – my tylko sko­jarzyliśmy ze sobą part­nerów. Lech Poz­nań pokazu­je kole­jny raz, że sport to nie tylko emoc­je, ale też ludzie — oce­nia prezes Insty­tu­tu, Jakub Pawłowski.

źródło: lechpoznan.pl/informacja własna

Kursy na mecze Lecha

Ankaragucu - Istanbulspor

Liga Turecka

02/03/2024 11:30

Mynaj - Metalist 1925 Charków

Liga Ukraińska

02/03/2024 12:00

GKS Katowice - Znicz Pruszków

1. Liga Polska

02/03/2024 12:40

Hannover 96 - Fortuna Düsseldorf

2. Bundesliga

02/03/2024 13:00

Hansa Rostock - Kaiserslautern

2. Bundesliga

02/03/2024 13:00

Ankaragucu - Istanbulspor

Liga Turecka

02/03/2024 11:30

Mynaj - Metalist 1925 Charków

Liga Ukraińska

02/03/2024 12:00

GKS Katowice - Znicz Pruszków

1. Liga Polska

02/03/2024 12:40

Hannover 96 - Fortuna Düsseldorf

2. Bundesliga

02/03/2024 13:00

Hansa Rostock - Kaiserslautern

2. Bundesliga

02/03/2024 13:00

Ankaragucu - Istanbulspor

Liga Turecka

02/03/2024 11:30

Mynaj - Metalist 1925 Charków

Liga Ukraińska

02/03/2024 12:00

GKS Katowice - Znicz Pruszków

1. Liga Polska

02/03/2024 12:40

Hannover 96 - Fortuna Düsseldorf

2. Bundesliga

02/03/2024 13:00

Hansa Rostock - Kaiserslautern

2. Bundesliga

02/03/2024 13:00

Ankaragucu - Istanbulspor

Liga Turecka

02/03/2024 11:30

Mynaj - Metalist 1925 Charków

Liga Ukraińska

02/03/2024 12:00

GKS Katowice - Znicz Pruszków

1. Liga Polska

02/03/2024 12:40

Hannover 96 - Fortuna Düsseldorf

2. Bundesliga

02/03/2024 13:00

Hansa Rostock - Kaiserslautern

2. Bundesliga

02/03/2024 13:00

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Górnik Zabrze - Jagiellonia Białystok

PKO BP Ekstraklasa

02/03/2024 15:00

Śląsk Wrocław - Widzew Łódź

PKO BP Ekstraklasa

02/03/2024 17:30

Legia Warszawa - Pogoń Szczecin

PKO BP Ekstraklasa

02/03/2024 20:00

ŁKS Łódź - Puszcza Niepołomice

PKO BP Ekstraklasa

03/03/2024 12:30

Zagłębie Lubin - Korona Kielce

PKO BP Ekstraklasa

03/03/2024 15:00

Górnik Zabrze - Jagiellonia Białystok

PKO BP Ekstraklasa

02/03/2024 15:00

Śląsk Wrocław - Widzew Łódź

PKO BP Ekstraklasa

02/03/2024 17:30

Legia Warszawa - Pogoń Szczecin

PKO BP Ekstraklasa

02/03/2024 20:00

ŁKS Łódź - Puszcza Niepołomice

PKO BP Ekstraklasa

03/03/2024 12:30

Zagłębie Lubin - Korona Kielce

PKO BP Ekstraklasa

03/03/2024 15:00

Górnik Zabrze - Jagiellonia Białystok

PKO BP Ekstraklasa

02/03/2024 15:00

Śląsk Wrocław - Widzew Łódź

PKO BP Ekstraklasa

02/03/2024 17:30

Legia Warszawa - Pogoń Szczecin

PKO BP Ekstraklasa

02/03/2024 20:00

ŁKS Łódź - Puszcza Niepołomice

PKO BP Ekstraklasa

03/03/2024 12:30

Zagłębie Lubin - Korona Kielce

PKO BP Ekstraklasa

03/03/2024 15:00

Górnik Zabrze - Jagiellonia Białystok

PKO BP Ekstraklasa

02/03/2024 15:00

Śląsk Wrocław - Widzew Łódź

PKO BP Ekstraklasa

02/03/2024 17:30

Legia Warszawa - Pogoń Szczecin

PKO BP Ekstraklasa

02/03/2024 20:00

ŁKS Łódź - Puszcza Niepołomice

PKO BP Ekstraklasa

03/03/2024 12:30

Zagłębie Lubin - Korona Kielce

PKO BP Ekstraklasa

03/03/2024 15:00

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress

Ten artykuł jest dostępny tylko w zagraniczej odsłonie tego serwisu.