06.10.2023, g. 20:30
PKO BP Ekstraklasa
Lech Poznań vs Puszcza Niepołomice
Do meczu pozostało:
4dn.19godz.15min.
11.30 X5.50 212.00 Odbierz 630 zł i typuj na eFortuna.pl Zarejestruj konto
Transmisja na żywo

Potrzebna pomoc dla wychowanka Kolejorza

Potrzebna pomoc dla wychowanka Kolejorza

Kilka­naś­cie dni temu w Poz­na­niu spłonęło mieszkanie, w którym razem ze swo­ją mamą mieszkał wychowanek Akademii Lecha Poz­nań, Sebas­t­ian Herkt. Zarówno młody piłkarz, jak i jego mama, pani Aldona, wys­zli z tego zdarzenia cało, ale ogień straw­ił cały ich dobytek. Ter­az potrzeb­na jest nasza pomoc.

Sebas­t­ian na co dzień wys­tępu­je w poz­nańskim zes­pole juniorów starszych Kole­jorza (A1), w tym roku ukończy 17 lat. Jest też uczniem Zespołu Szkół Mis­tr­zost­wa Sportowego, który mieś­ci się na osied­lu Tysią­cle­cia. W ostat­nich dni­ach prze­by­wał na zgrupowa­niu wraz z kolega­mi z drużyny. Sprzęt sportowy w klu­bie szy­bko udało się skom­ple­tować, jed­nak zawod­nikowi i jego mamie cią­gle potrzeb­ne są najbardziej pod­sta­wowe rzeczy, które stra­cili bezpowrotnie.

Potrzeb­ne jest prak­ty­cznie wszys­tko. Oso­by, które są w stanie pomóc, uprze­jmie prosimy o przekazy­wanie darów w siedz­i­bie Szkoły Kat­e­dral­nej (ul. Fil­ip­ińs­ka 4, na Śród­ce) lub u dzi­ad­ków Sebas­tiana, na os. Rusa 2 (tel. kon­tak­towy 501176240). Przy­ja­ciele rodziny uru­chomili też już spec­jalne kon­to, na które moż­na przekazać swo­je wspar­cie finan­sowe. Dane do niego zna­j­du­ją się poniżej.

Aldona Herkt
mBank 98 1140 2004 0000 3702 6024 1981

Bard­zo dzięku­je­my za życ­zli­wość i wszelką pomoc!

Kursy na mecze Lecha

Brak spotkań

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Brak spotkań

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress

Ten artykuł jest dostępny tylko w zagraniczej odsłonie tego serwisu.