02.04.2023, g. 17:30
PKO BP Ekstraklasa
Lech Poznań vs Pogoń Szczecin
Do meczu pozostało:
11dn.12godz.8min.
12.06 X3.45 23.6 Odbierz 630 zł i typuj na eFortuna.pl Zarejestruj konto
Transmisja na żywo

Potrzebna pomoc dla wychowanka Kolejorza

Potrzebna pomoc dla wychowanka Kolejorza

Kilka­naś­cie dni temu w Poz­na­niu spłonęło mieszkanie, w którym razem ze swo­ją mamą mieszkał wychowanek Akademii Lecha Poz­nań, Sebas­t­ian Herkt. Zarówno młody piłkarz, jak i jego mama, pani Aldona, wys­zli z tego zdarzenia cało, ale ogień straw­ił cały ich dobytek. Ter­az potrzeb­na jest nasza pomoc.

Sebas­t­ian na co dzień wys­tępu­je w poz­nańskim zes­pole juniorów starszych Kole­jorza (A1), w tym roku ukończy 17 lat. Jest też uczniem Zespołu Szkół Mis­tr­zost­wa Sportowego, który mieś­ci się na osied­lu Tysią­cle­cia. W ostat­nich dni­ach prze­by­wał na zgrupowa­niu wraz z kolega­mi z drużyny. Sprzęt sportowy w klu­bie szy­bko udało się skom­ple­tować, jed­nak zawod­nikowi i jego mamie cią­gle potrzeb­ne są najbardziej pod­sta­wowe rzeczy, które stra­cili bezpowrotnie.

Potrzeb­ne jest prak­ty­cznie wszys­tko. Oso­by, które są w stanie pomóc, uprze­jmie prosimy o przekazy­wanie darów w siedz­i­bie Szkoły Kat­e­dral­nej (ul. Fil­ip­ińs­ka 4, na Śród­ce) lub u dzi­ad­ków Sebas­tiana, na os. Rusa 2 (tel. kon­tak­towy 501176240). Przy­ja­ciele rodziny uru­chomili też już spec­jalne kon­to, na które moż­na przekazać swo­je wspar­cie finan­sowe. Dane do niego zna­j­du­ją się poniżej.

Aldona Herkt
mBank 98 1140 2004 0000 3702 6024 1981

Bard­zo dzięku­je­my za życ­zli­wość i wszelką pomoc!

Kursy na mecze Lecha

Brak spotkań

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Piast Gliwice - Górnik Zabrze

PKO BP Ekstraklasa

01/04/2023 / 02:00

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress

Ten artykuł jest dostępny tylko w zagraniczej odsłonie tego serwisu.