Rząsa: Nie chcemy ułatwiać rywalowi odrobienia zadania

Rząsa: Nie chcemy ułatwiać rywalowi odrobienia zadania

Asys­tent tren­era Macie­ja Sko­rży, Tomasz Rząsa, uważa, że w klu­bie takim jak Lech Poz­nań pres­ja będzie zawsze. Zawod­ni­cy muszą się z tym pogodzić.

- Lech Poz­nań jest klubem, który wal­czy od początku sezonu o najwyższe tro­fea. Przy­chodząc do Kole­jorza, trze­ba być do tego przy­go­towanym. Media i kibice chcieli­by, aby Lech zawsze wygry­wał, ale nie zawsze się to uda­je. Ciężko mi się odnieść do słów Muhamme­da, ale jeśli nie jest gotowy pra­cow­ać pod presją, to musi nad tym popra­cow­ać, bo w Lechu będzie zawsze tak będzie. Nieważne czy gra się u siebie czy na wyjeździe – przyz­nał były reprezen­tant Pol­s­ki, odwołu­jąc się do słów Keity, który stwierdz­ił, że na piłkarzach Kole­jorza ciąży za wyso­ka presja.

W ostat­nim cza­sie Lech Poz­nań dwukrot­nie zremisował: u siebie z Koroną Kielce oraz na wyjeździe z Górnikiem Łęcz­na. To na pewno bilans dale­ki od tego, jaki oczeki­wano przy Buł­garskiej. — Liczyliśmy w tych dwóch spotka­ni­ach na kom­plet zwycięstw. Wyni­ki są jakie są. Z tej wcześniejszej euforii, gdy wydawało się, jak dojdziemy Legię i ich prześ­cig­niemy, a na ten moment mamy już cztery punk­ty straty – przyz­nał tren­er Rząsa.

Manka­mentem Lecha Poz­nań jest brak stwarza­nia sobie sytu­acji pod­bramkowych. W meczu z Łęczną było to bard­zo widocznie. Gra zawod­ników Kole­jorza wyglą­dała dobrze, ale do pewnego momen­tu. - Prowadzil­iśmy grę, od tyłu wyglą­dało to momen­ta­mi bard­zo dobrze. Pod­chodzil­iśmy bard­zo wysoko całym zespołem i wywar­liśmy wyso­ki press­ing na prze­ci­wniku. W więk­szoś­ci spotka­nia to się udawało i nie dal­iśmy pograć Górnikowi Łęcz­na. Nie ustrzegliśmy się jed­nak też błędów, które przy tak wysok­iej grze naszego zespołu zakończyły się nieste­ty sytu­ac­ja­mi dla Górni­ka, który mógł zdobyć jeszcze jed­ną czy dwie bram­ki. W ofen­sy­wie do momen­tu 30 czy 40 metra wyglą­dało to fajnie, ale nie było prze­jś­cia i nałoże­nia gry do ataku. Tego zabrakło. Anal­izu­je­my to cały czas. Sprawdza­my, jakie błędy popeł­niali nasi zawod­ni­cy – ocenił szkole­niowiec.

Lech Poz­nań do koń­ca sezonu będzie wal­czył o mis­tr­zost­wo Pol­s­ki, co do tego nikt nie ma żad­nych wąt­pli­woś­ci. Jesienią zawod­ni­cy ofen­sy­wni spisy­wali się jed­nak lep­iej niż wyglą­da to wios­ną. - Wiemy, o co gramy. Zawod­ni­cy ofen­sy­wni potrafią grać z przo­du, stworzyć sobie przewagę w poje­dynku jeden na jeden z prze­ci­wnikiem. Potrafią stworzyć kluc­zowe podanie. W ostat­nim cza­sie ci zawod­ni­cy byli po urazach np. Darko Jevtić czy Szy­mon Pawłows­ki, który na jesień dawał nam jakość. Ci piłkarze nadal szuka­ją tej formy. Te miesiące, które nie były przepra­cow­ane będą wisi­ały nad zawod­nika­mi przez jak­iś czas. Liczymy na to, że następ­ne tygod­nie nam pomogę wycis­nąć tych zawod­ników, co przełoży się na siłę ofen­sy­wną Lecha. 

Wios­ną nie błyszczy także Kasper Hamalainen. Zawod­nik spraw­ia wraże­nie pogu­bionego na boisku. — Kasper ma lep­sze i słab­sze momen­ty. Miał mecze, w których zabłys­nął cho­ci­aż­by mecz z Legią, kiedy stanow­ił o sile zes­pole, i słab­sze jak ten z Zaw­iszą czy Górnikiem Łęcz­na. Z Kasprem jest nieco inna his­to­ria. Miał prob­le­my – z alergią, zdrowotne. To zawod­nik, który nie ma usta­bi­li­zowanej formy – przyz­nał tren­er Rząsa.

Na środowym treningu zawod­ni­cy ze sztabem przeprowadzili grę tak­ty­czną przed spotkaniem ze Śląskiem Wrocław. Z tego powodu znacz­na część treningu otwartego dla przed­staw­icieli mediów była zamknię­ta- Mieliśmy grę tak­ty­czną, ten mikro­cykl jest krót­szy. Cza­su na tak­ty­czne gry jest mało. Aku­rat tak wypadło, że to miało być dzisi­aj. Nie chce­my ułatwiać rywalowi odro­bi­e­nie zada­nia – zaz­naczył szkole­niowiec. — Nasi anal­i­ty­cy bard­zo skrupu­lat­nie odra­bi­a­ją swo­je zadanie domowe. Jesteśmy coraz lep­iej przy­go­towani spotka­nia ze Śląskiem. Mamy nadzieję, że w sobotę uda mam się obnażyć słabe ele­men­ty wrocław­ian – przyz­nał.

W sobotę na pewno nie wys­tąpi Zaur Sada­jew. Napast­nik musi pau­zować w spotka­niu za kart­ki. – Oprócz Zau­ra wypa­da nam też Darko, musimy mieć na jego jakieś zastępst­wo. Darko gra sła­biej niż wcześniej, ale wiado­mo, że z marszu nie wejdzie on na wyso­ki poziom gry. Staramy się go na razie wyko­rzys­tać jak najlepiej. Star­ta Darko i Zau­ra przed ważnym meczem ze Śląskiem jest bolesna, ale to szansa dla innych piłkarzy. Przy­go­towu­je­my różne wari­anty, które nam pomogą w tym meczu – zakończył tren­er Rząsa.

Kursy na mecze Lecha

Kashima - Brighton & Hove Albion

Mecz towarzyski

24/07/2024 12:00

Cerezo Osaka - Borussia Dortmund

Mecz towarzyski

24/07/2024 12:15

Clermont Foot - Le Havre

Mecz towarzyski

24/07/2024 14:00

Argentyna U23 - Maroko U23

Igrzyska Olimpijskie Piłka nożna

24/07/2024 15:00

Uzbekistan U23 - Hiszpania U23

Igrzyska Olimpijskie Piłka nożna

24/07/2024 15:00

Kashima - Brighton & Hove Albion

Mecz towarzyski

24/07/2024 12:00

Cerezo Osaka - Borussia Dortmund

Mecz towarzyski

24/07/2024 12:15

Clermont Foot - Le Havre

Mecz towarzyski

24/07/2024 14:00

Argentyna U23 - Maroko U23

Igrzyska Olimpijskie Piłka nożna

24/07/2024 15:00

Uzbekistan U23 - Hiszpania U23

Igrzyska Olimpijskie Piłka nożna

24/07/2024 15:00

Kashima - Brighton & Hove Albion

Mecz towarzyski

24/07/2024 12:00

Cerezo Osaka - Borussia Dortmund

Mecz towarzyski

24/07/2024 12:15

Clermont Foot - Le Havre

Mecz towarzyski

24/07/2024 14:00

Argentyna U23 - Maroko U23

Igrzyska Olimpijskie Piłka nożna

24/07/2024 15:00

Uzbekistan U23 - Hiszpania U23

Igrzyska Olimpijskie Piłka nożna

24/07/2024 15:00

Kashima - Brighton & Hove Albion

Mecz towarzyski

24/07/2024 12:00

Cerezo Osaka - Borussia Dortmund

Mecz towarzyski

24/07/2024 12:15

Clermont Foot - Le Havre

Mecz towarzyski

24/07/2024 14:00

Argentyna U23 - Maroko U23

Igrzyska Olimpijskie Piłka nożna

24/07/2024 15:00

Uzbekistan U23 - Hiszpania U23

Igrzyska Olimpijskie Piłka nożna

24/07/2024 15:00

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Puszcza Niepołomice - Górnik Zabrze

PKO BP Ekstraklasa

26/07/2024 18:00

Lechia Gdańsk - Motor Lublin

PKO BP Ekstraklasa

26/07/2024 20:30

Stal Mielec - GKS Katowice

PKO BP Ekstraklasa

27/07/2024 14:45

Radomiak Radom - Jagiellonia Białystok

PKO BP Ekstraklasa

27/07/2024 17:30

Widzew Łódź - Lech Poznań

PKO BP Ekstraklasa

27/07/2024 20:15

Puszcza Niepołomice - Górnik Zabrze

PKO BP Ekstraklasa

26/07/2024 18:00

Lechia Gdańsk - Motor Lublin

PKO BP Ekstraklasa

26/07/2024 20:30

Stal Mielec - GKS Katowice

PKO BP Ekstraklasa

27/07/2024 14:45

Radomiak Radom - Jagiellonia Białystok

PKO BP Ekstraklasa

27/07/2024 17:30

Widzew Łódź - Lech Poznań

PKO BP Ekstraklasa

27/07/2024 20:15

Puszcza Niepołomice - Górnik Zabrze

PKO BP Ekstraklasa

26/07/2024 18:00

Lechia Gdańsk - Motor Lublin

PKO BP Ekstraklasa

26/07/2024 20:30

Stal Mielec - GKS Katowice

PKO BP Ekstraklasa

27/07/2024 14:45

Radomiak Radom - Jagiellonia Białystok

PKO BP Ekstraklasa

27/07/2024 17:30

Widzew Łódź - Lech Poznań

PKO BP Ekstraklasa

27/07/2024 20:15

Puszcza Niepołomice - Górnik Zabrze

PKO BP Ekstraklasa

26/07/2024 18:00

Lechia Gdańsk - Motor Lublin

PKO BP Ekstraklasa

26/07/2024 20:30

Stal Mielec - GKS Katowice

PKO BP Ekstraklasa

27/07/2024 14:45

Radomiak Radom - Jagiellonia Białystok

PKO BP Ekstraklasa

27/07/2024 17:30

Widzew Łódź - Lech Poznań

PKO BP Ekstraklasa

27/07/2024 20:15

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress

Ten artykuł jest dostępny tylko w zagraniczej odsłonie tego serwisu.