Semir nie podpisze, odejdzie latem

Semir Stil­ić zimą, co praw­da nie opuś­ci Lecha Poz­nań, ale nie pod­pisze nowej umowy z „Kole­jorzem” i z końcem czer­w­ca przes­tanie być piłkarzem drużyny ze stol­i­cy Wielkopol­s­ki. Boś­ni­ak nie przys­tał na propozy­cję kon­trak­tu ofer­owaną przez władze klubu — infor­mu­je „Przegląd Sportowy”.

- Nic się właś­ci­wie nie zmieniło. Usłyszeliśmy, że na razie Semir nie przys­tał na naszą propozy­cję. Nasz zawod­nik nie ma w tej chwili atrak­cyjnych propozy­cji zagranicznych, więc wios­ną będzie grał w Lechu — zaz­nacza dyrek­tor sportowy Lecha.

Pomoc­nik otrzy­mał propozy­cję przedłuże­nia kon­trak­tu o rok z możli­woś­cią ode­jś­cia po tym sezonie za 500 tys. euro, lecz nie był zain­tere­sowany taką ofer­tą. Już ter­az zain­tere­sowanie Boś­ni­akiem wykazu­je Werder Bre­ma oraz Borus­sia Monchenglad­bach, która już w maju chci­ała pod­pisać umowę z Semi­rem Stili­ciem, lecz wtedy do tego nie doszło.

Pod dużym znakiem zapy­ta­nia należy postaw­ić fakt czy Jose Mari Bakero będzie staw­iał na tego zawod­ni­ka, bo już pod koniec ubiegłego sezonu, gdy pod znakiem zapy­ta­nia stało ode­jś­cie piłkarza z Lecha ten tren­er nie zawsze decy­dował się na grę z Boś­ni­akiem. — Jeśli Semir będzie w wysok­iej formie, to na pewno tren­er będzie na niego staw­iać — zapowia­da Andrzej Dawidziuk.

Kursy na mecze Lecha

Brak spotkań

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Brak spotkań

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress