Skorża: Będziemy czuć wsparcie kibiców

Skorża: Będziemy czuć wsparcie kibiców

Do tej pory Maciej Sko­rża poprowadz­ił drużynę cztery razy w Pucharze Pol­s­ki. Tren­er lechitów wspom­i­na finał z 2011 roku  w Byd­goszczy, kiedy to Legia pokon­ała Lecha Poz­nań po rzu­tach karnych.

Jutrze­jszy finał roze­grany zostanie w Warsza­w­ie, jed­nak na sta­dion­ie neu­tral­nym dla obu drużyn – Nie widzę nic złego, że mecz jest roz­gry­wany na najważniejszym sta­dion­ie w naszym kra­ju. Nie sądzę, żeby to miało jak­iś więk­szy wpływ. Obie drużyny będą wystar­cza­ją­co zmo­bi­li­zowane, bo sama gra na takim obiek­cie staw­ia wysoko poprzeczkę. Myślę, że to pomoże zawod­nikom wykrze­sać z siebie jeszcze więcej – mówił dziś na przed­mec­zowej kon­fer­encji tren­er Skorża.

Finał z Legią będzie piątą szan­są do zdoby­cia Pucharu Pol­s­ki. Do tej pory tren­erowi Sko­rży udało się to trzykrot­nie – Puchar wywal­czony z Gro­clinem to było moje pier­wsze tro­feum w życiu i na zawsze pozostanie w pamię­ci. Bard­zo się cieszę, że będę mógł po raz kole­jny poprowadz­ić drużynę w finale. Uwiel­bi­am tę atmos­ferę i otoczkę. Po raz pier­wszy będzie to finał, w którym wys­tąpią dwie najlep­sze drużyny w Polsce. Sta­dion wypełniony po brze­gi, mis­trz i wicemistrz – zdobyć tro­feum w takich okolicznoś­ci­ach to coś niesamowitego.

 W tym sezonie obie drużyny spotkały się dwukrot­nie. Raz podzieliły się punk­ta­mi, a raz na INEA Sta­dion­ie tri­um­fowali lechi­ci – Będziemy mieć przewagę psy­cho­log­iczną, ale przy takiej klasie zespołów i wyrów­nanym poziomie  po gwiz­d­ku sędziego ta przewa­ga nie będzie się liczyć. Każdy wal­czy o zwycięst­wo i wyko­rzys­ta słaboś­ci rywala – doda­je szkoleniowiec.

W 2011r. Maciej Sko­rża prowadz­ił warsza­wską Legię, która po rzu­tach karnych pokon­ała Kole­jorza –Pamię­tam piekiel­nie trud­ny finał Pucharu Pol­s­ki, notabene prze­ci­wko Lechowi w Byd­goszczy. Ten mecz kosz­tował nas mnóst­wo wysiłku, ale dopięliśmy swego. Nie sądzę, aby ten finał prze­bił tamten. Wtedy Legia miała mnóst­wo szczęś­cia, ale ter­az karnych nie będzie.

- Ten mecz nie ma fawory­ta. Wiele prze­maw­ia za Legią, ale tyle samo argu­men­tów prze­maw­ia za nami. Mecz jest teo­re­ty­cznie na nat­u­ral­nym tere­nie. Wiem ze będzie sporo kibiców i będzie ich na pewno dobrze sły­chać i czuć będziemy ich wsparcie.

W przyszły week­end obie ekipy spotka­ją się po raz kole­jny. W sobotę o 15:30 dojdzie do spotka­nia na Łazienkowskiej. Będzie to okaz­ja do rewanżu za jutrze­jszy mecz – Wygrana na pewno będzie miała wpływ na dal­szy sezon. Jed­ni będą musieli opanować euforię, a drudzy pod­nieść się po porażce. Razem z trenerem Bergiem w przyszłym tygod­niu staniemy w obliczu dwóch różnych zadań. Myślę, że za tydzień przy Łazienkowskiej nikt nie będzie pamię­tał o tym, co się wydarzyło – kończy tren­er Skorża.

Kursy na mecze Lecha

Brak spotkań

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Brak spotkań

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress