01.06.2022, g. 16:00
Liga Narodów UEFA
Polska vs Walia
Do meczu pozostało:
6dn.13godz.47min.
11.75 X3.50 24.45 Odbierz 2720 zł i typuj na eFortuna.pl Zarejestruj konto
Transmisja na żywo

Skorża: Drużyna jest mocno zdeterminowana

Skorża: Drużyna jest mocno zdeterminowana

Już dziś lechi­ci zmierzą się w Górnikiem Łęcz­na. Jesi­enne spotkanie, roz­gry­wane na INEA Sta­dion­ie zakończyło się zwycięst­wem 1:0. Bramkę na wagę trzech punk­tów zdobył Muhamed Keita.

- Słabo zagral­iśmy poprzed­ni mecz z Górnikiem, nato­mi­ast oni byli wtedy w bard­zo dobrej dys­pozy­cji. Górnik nie jest drużyną, która gra brzy­d­ko, cho­ci­aż wyni­ki tego nie pokazu­ją. Musimy pokazać, że bard­zo chce­my wygrać. Jesienią jest bard­zo łat­wo wygrać z taki­mi właśnie druży­na­mi, a wios­ną wal­czą one o życia. Taka sytu­ac­ja wyma­ga bard­zo moc­nej deter­mi­nacji. Myślę, ze druży­na będzie myślała o trzech punk­tach i będzie to widać na boisku – mówił na przed­mec­zowej kon­fer­encji tren­er Sko­rża. – Nie mamy mar­gin­e­su błę­du, tabela pokazu­je, że wszyscy są blisko. Musze powiedzieć, że do wal­ki o mis­trza włączą się inne zespoły niż Lech i Legia. Jedziemy do Łęcznej, żeby dopisać trzy kole­jne punk­ty.

Do koń­ca rundy zasad­niczej zostały trzy spotka­nia, w tym dwa na wyjeździe. Wszyscy wiedzą, jak Kole­jorz radzi sobie na obcych sta­dionach – Każ­da druży­na będzie trud­ną przeszkodą, trze­ba będzie wznieść się na wyżyny. Mamy umiejęt­noś­ci, będziemy starali się to wszys­tko zre­al­i­zować. Sku­pi­amy się tylko na Łęcznej, resz­ta prze­ci­wników jest na dal­szym planie.

Lech mógł już w poprzed­niej kole­jce wskoczyć na fotel lid­era, jed­nak nie wyko­rzys­tał potknię­cia warsza­wskiej Legii. Dziś Wojskowi zmierzą się z robią­cym wios­ną furorę, byd­goskim Zaw­iszą – Za mojej kadencji Lech jeszcze nie był na pier­wszym miejs­cu, poza kilku­godzin­ny­mi epi­zo­da­mi. Trud­no powiedzieć, jak Lech się będzie czuł w roli lid­era. Najważniejsze jed­nak odnieść zwycięst­wo w drugim z rzę­du meczem wyjaz­dowym – przyznaje.

Lechi­ci cały czas mają szan­sę na zdoby­cie pod­wójnej korony, ale musza wyko­rzysty­wać szanse, jakie dosta­je od swoich rywali – Na pewno byliśmy rozczarowani, że mecz z Koroną nam nie wyszedł. Jesteśmy w takim momen­cie, że staramy się budować atmos­ferę. Chce­my, by te dziesięć meczów udało się wygrać. Druży­na jest moc­no zde­ter­mi­nowana, każdy w szat­ni chce zdobyć Puchar Pol­s­ki i mistrza.

Kursy na mecze Lecha

Brak spotkań

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Brak spotkań

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress

Ten artykuł jest dostępny tylko w zagraniczej odsłonie tego serwisu.