Solidny występ Kadara, pomimo przegranego spotkania. Oceny po meczu Lech — Pogoń

Solidny występ Kadara, pomimo przegranego spotkania. Oceny po meczu Lech — Pogoń

Pier­wszy mecz w sezonie 2015/2016 lechi­ci nieste­ty prze­grali. Dobry wys­tęp kilku z nich nie zmienił oblicza spotka­nia i trzy punk­ty zawędrowały do Szczeci­na. Zaprasza­my do zapoz­na­nia się z oce­na­mi zawod­ników po wczo­ra­jszym meczu.

ejberempire

Burić — 5

Pier­wsze min­u­ty bez zarzu­tu. Kil­ka niewyma­ga­ją­cych inter­wencji. Nie moż­na mieć pre­ten­sji do Jas­mi­na przy stra­conych golach. Dwie bram­ki padły po indy­wid­u­al­nych błę­dach kolegów z drużyny. Na końcu pier­wszej połowy obronił bard­zo niewygod­ny strzał. Pomi­mo dobrego zachowa­nia w ciągu całego meczu, bramkarza oce­nia się pod wzglę­dem licz­by wpuszc­zonych bramek. Dlat­ego oce­na taka, a nie inna.

Ceesay – 4

W pier­wszej połowie częs­to włączał się w akc­je ofen­sy­wne. Nie bał się poje­dynków jeden na jeden. Przy drugim stra­conym golu nie pokrył Lewandowskiego, który bez prob­le­mu pokon­ał Buri­cia. W drugiej połowie zwal­ni­ał grę. Pod­chodz­ił wyżej do gry, ale otrzy­mu­jąc piłkę nie miał pomysłu, co z nią zro­bić i wyco­fy­wał do obrońców. Na plus strzał z dys­tan­su pod koniec spotka­nia. Odważył się na uderze­nie z dale­ka i przy odrobinie szczęś­cia mógł­by zapisać się na listę strzelców.

Kadar – 7

Na jego kon­cie bard­zo ważne odbio­ry. Czuł się pewnie na boisku. Od obroń­cy wyma­ga się przede wszys­tkim wal­ki i pode­j­mowa­nia mądrych decyzji. We wczo­ra­jszym meczu takie decyz­je pode­j­mował Kadar i nie popełnił żad­nych rażą­cych błędów przez całe 90 minut.

Kamińs­ki – 7

Tak wysok­ie oce­ny obrońców przy prze­granym meczu mogą dzi­wić, jed­nak to nie z winy dwóch stop­erów padły bram­ki dla goś­ci ze Szczeci­na. „Kamyk” przez całe spotkanie roz­gry­wał mądrze do kolegów, szukał ich na boisku. Miał doskon­ałą wiz­ję boiska. Moż­na to było zaob­ser­wować przy asyś­cie drugiego stop­nia w jego wyko­na­niu. Genialne podanie do Roba­ka dało możli­wość napast­nikowi na dośrod­kowanie pros­to na głowę Jevti­cia. Przy nieko­rzyst­nym wyniku nie bał się zaryzykować i pod­cią­gał piłkę kilka­dziesiąt metrów do przo­du, omi­ja­jąc sprawnie jed­ną lin­ię Pogoni.

Dou­glas – 5

W tym meczu Szkot nie pokazał się z najlep­szej strony. Sym­pa­tyków przy Buł­garskiej przyzwycza­ił do dobrze bitych stałych frag­men­tów gry. Zawsze widzieliśmy poziom, poniżej którego Dou­glas nie schodz­ił. W meczu z Pogo­nią jego naj­moc­niejsza strona, stała się jego najsłab­szą. Raz za moc­no, raz za słabo… Po pros­tu źle. Brał udzi­ał w akc­jach ofen­sy­wnych, lecz nic z jego podłącza­nia się nie wynikało.

Tet­teh – 3

Bard­zo liczne i poważne błędy. Niedokładne poda­nia, straty… Pomi­mo chę­ci zre­flek­towa­nia się, nadal nie potrafił przy­dać się drużynie. Zauważył to tren­er Sko­rża, który zde­cy­dował się na zmi­anę w prz­er­wie meczu.

Trał­ka — 6

Bie­gał, wal­czył i się starał. Wygry­wał poje­dyn­ki, prz­ery­wał groźnie zapowiada­jące się akc­je i mając fut­bolówkę przy nodze wiedzi­ał, co z nią zro­bić. Oce­na mogła­by być wyższa, gdy­by wynik był inny.

Hol­man – 5

Kil­ka odbiorów i udanych dry­blingów, lecz przez cały swój wys­tęp trzy­mał się raczej z dala od akcji ofen­sy­wnych i nie podłączał się do nich tak, jak mógł­by. Wszyscy zgodzą się, że ten młody zawod­nik ma wiel­ki potenc­jał, ale musi jeszcze bardziej się starać, by przekon­ać do siebie tren­era i kibiców.

Jevtić – 6

Przez pier­wszą połowę grał efek­town­ie, ale co ważniejsze efek­ty­wnie. Po kilku dry­blin­gach i zgra­ni­ach na try­bunach moż­na było usłyszeć gromkie brawa. Czuł się bard­zo pewnie na boisku. Na tyle, że w środ­ku pola zde­cy­dował się na kole­jny już dry­bling, po którym stracił piłkę. Po tej stra­cie padła pier­wsza bram­ka dla Pogo­ni. Zre­flek­tował się i zdobył jedyną bramką dla Lecha. Znalazł się w dobrym miejs­cu o właś­ci­wym cza­sie. Uderze­nie nie wyma­gało spec­jal­nych umiejęt­noś­ci, ale liczy się sam fakt. W drugiej połowie nie zraz­ił się do dry­blingów. Nie były one tak skuteczne, jak poprzed­nie i kończyły się głównie stratami.

Pawłows­ki – 5

Podob­nie, jak Jevtić nie bał się dry­blingów. Był częs­to pod grą. W drugiej połowie zgasł. Otrzymy­wał pił­ki, ale niepotrzeb­nie łasił się na strza­ły. Żaden z nich nie był cel­ny. Próbował akcji, do jakich nas przyzwycza­ił. Zejś­cie do środ­ka, strzał i… no właśnie, nie było żad­nej cieszyn­ki w jego wykonaniu.

Robak – 5

Pod grą. Szukał pił­ki, był akty­wny na boisku. Na plus asys­ta. Dośrod­kował ide­al­nie na głowę Jevti­cia. Patrząc na całość spotka­nia trze­ba przyz­nać, że nie zachwycił.

Thoma­l­la – 5

Wszedł w połowie spotka­nia. Przez pier­wsze min­u­ty był bard­zo niewidoczny. Później na swoim kon­cie miał kil­ka zgrań, ale nic one nie dawały.

Formel­la – 4

Z 45. min­ut gry Dar­ka moż­na zapamię­tać tylko straty. Chci­ał się pokazać na boisku, coś udowod­nić, ale nie wyszło mu to najlepiej.

Kursy na mecze Lecha

Wisła Płock - Kotwica Kołobrzeg

1. Liga Polska

21/07/2024 12:00

Royale Union SG - Lierse

Mecz towarzyski

21/07/2024 13:30

Young Boys - FC Sion

Liga Szwajcarska

21/07/2024 14:15

GKS Tychy - Miedź Legnica

1. Liga Polska

21/07/2024 14:30

Karvina - Slovan Liberec

Liga Czeska

21/07/2024 14:30

Wisła Płock - Kotwica Kołobrzeg

1. Liga Polska

21/07/2024 12:00

Royale Union SG - Lierse

Mecz towarzyski

21/07/2024 13:30

Young Boys - FC Sion

Liga Szwajcarska

21/07/2024 14:15

GKS Tychy - Miedź Legnica

1. Liga Polska

21/07/2024 14:30

Karvina - Slovan Liberec

Liga Czeska

21/07/2024 14:30

Wisła Płock - Kotwica Kołobrzeg

1. Liga Polska

21/07/2024 12:00

Royale Union SG - Lierse

Mecz towarzyski

21/07/2024 13:30

Young Boys - FC Sion

Liga Szwajcarska

21/07/2024 14:15

GKS Tychy - Miedź Legnica

1. Liga Polska

21/07/2024 14:30

Karvina - Slovan Liberec

Liga Czeska

21/07/2024 14:30

Wisła Płock - Kotwica Kołobrzeg

1. Liga Polska

21/07/2024 12:00

Royale Union SG - Lierse

Mecz towarzyski

21/07/2024 13:30

Young Boys - FC Sion

Liga Szwajcarska

21/07/2024 14:15

GKS Tychy - Miedź Legnica

1. Liga Polska

21/07/2024 14:30

Karvina - Slovan Liberec

Liga Czeska

21/07/2024 14:30

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Cracovia Kraków - Piast Gliwice

PKO BP Ekstraklasa

21/07/2024 14:45

Lech Poznań - Górnik Zabrze

PKO BP Ekstraklasa

21/07/2024 17:30

Motor Lublin - Raków Częstochowa

PKO BP Ekstraklasa

21/07/2024 20:15

Stal Mielec - Widzew Łódź

PKO BP Ekstraklasa

22/07/2024 19:00

Puszcza Niepołomice - Górnik Zabrze

PKO BP Ekstraklasa

26/07/2024 18:00

Cracovia Kraków - Piast Gliwice

PKO BP Ekstraklasa

21/07/2024 14:45

Lech Poznań - Górnik Zabrze

PKO BP Ekstraklasa

21/07/2024 17:30

Motor Lublin - Raków Częstochowa

PKO BP Ekstraklasa

21/07/2024 20:15

Stal Mielec - Widzew Łódź

PKO BP Ekstraklasa

22/07/2024 19:00

Puszcza Niepołomice - Górnik Zabrze

PKO BP Ekstraklasa

26/07/2024 18:00

Cracovia Kraków - Piast Gliwice

PKO BP Ekstraklasa

21/07/2024 14:45

Lech Poznań - Górnik Zabrze

PKO BP Ekstraklasa

21/07/2024 17:30

Motor Lublin - Raków Częstochowa

PKO BP Ekstraklasa

21/07/2024 20:15

Stal Mielec - Widzew Łódź

PKO BP Ekstraklasa

22/07/2024 19:00

Puszcza Niepołomice - Górnik Zabrze

PKO BP Ekstraklasa

26/07/2024 18:00

Cracovia Kraków - Piast Gliwice

PKO BP Ekstraklasa

21/07/2024 14:45

Lech Poznań - Górnik Zabrze

PKO BP Ekstraklasa

21/07/2024 17:30

Motor Lublin - Raków Częstochowa

PKO BP Ekstraklasa

21/07/2024 20:15

Stal Mielec - Widzew Łódź

PKO BP Ekstraklasa

22/07/2024 19:00

Puszcza Niepołomice - Górnik Zabrze

PKO BP Ekstraklasa

26/07/2024 18:00

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress

Ten artykuł jest dostępny tylko w zagraniczej odsłonie tego serwisu.