Teodorczyk zadebiutuje już jutro?

teodorczyk łukaszW poniedzi­ałek do Lecha Poz­nań trafił Łukasz Teodor­czyk. Piłkarz mogą­cy wys­tępować na pozy­cji napast­ni­ka nie zagrał w “Kole­jorzu” żad­nego sparingu, ale niewyk­luc­zone, że już w niedzielę zade­bi­u­tu­je w meczu  Ruchem.

- Fakt, że trenuj z nami od początku tygod­nia nieco kom­p­liku­je sytu­ację. Trud­niej jest wprowadz­ić takiego zawod­ni­ka do zespołu od gracza, który zagrał w sparingach. Łukasz przyszedł do nas po przepra­cow­a­niu okre­su przy­go­towaw­czego z Polonią, jest dobrze przy­go­towany do gry. To jed­nak typ zawod­ni­ka, który potrafi szy­bko zaadop­tować się do zespołu. Wierzę, że tak też będzie - mówi Mar­iusz Rumak.

Szkole­niowiec Lecha nie wyk­lucza, że trans­fer Teodor­czy­ka spowodu­je zmi­anę sposóbu gry. - Gra dwoma napast­ni­ka, to jed­na z kon­cepcji. Nie wyk­luczam zmi­any sys­te­mu. Być może zagramy dwójką napast­ników. Mamy przy­go­towanych kil­ka wari­antów gry ofen­sy­wnej. Mogę jed­nak zapewnić, że nie zamierza­my grać jed­nym napast­nikiem. Cza­sa­mi na boisku moż­na odnieść wraże­nie, że gramy jed­nym, ale nie zamierza­my celowo tak wychodz­ić na boisko — doda­je.

Add a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress