Trałka: Kibice wiedzą, jaki mam do nich stosunek

Trałka: Kibice wiedzą, jaki mam do nich stosunek

Kap­i­tan poz­nańskiego Lecha dru­gi raz z rzę­du wys­tąpi w finale Pucharu Pol­s­ki. – Cała otocz­ka finału zawsze pozosta­je w pamię­ci – przyz­na­je Łukasz Trałka.

Dziś rano przed wyjaz­dem do Warsza­wy lechi­ci spotkali się z kibi­ca­mi i doszło do nieprzy­jem­nego zajś­cia między Trałką, a jed­nym z kibiców – To wyszło spon­tan­icznie, ale wiem, że moja reakc­ja była za moc­na. Roz­maw­iałem przez tele­fon, chlap­nąłem głupotę, a to nie było potrzeb­ne szczegól­nie przed finałem. Nie wiem kto to był, do kogo to powiedzi­ałem. Nier­az się chlap­nie coś głupiego. Chęt­nie się spotkam z tymi osoba­mi po finale Pucharu Pol­s­ki, to sobie wszys­tko wyjaśn­imy. Nie muszę tłu­maczyć sto­sunku do kibiców, oni mnie zna­ją nie od dziś, nie tylko z boiska. Wiedzą, jaki mam do nich sto­sunek. Pod tym wzglę­dem nie mamy sobie nic do wyjaśnienia. W imie­niu całej drużyny dzięku­je­my kibi­com za przyjś­cie dziś rano na sta­dion – wytłu­maczył piłkarz.

W tym sezonie lechi­ci z Legią mierzyli się już czterokrot­nie, ale jutrze­jsze spotkanie należy do wyjątkowych, bo codzi­en­nie nie gra się w finale Pucharu Pol­s­ki. Równo rok temu w finale 2:1 tri­um­fowała Legia, wygry­wa­jąc z Kole­jorzem – Jeśli chodzi o motywację wtedy i dziś, to więk­szej motywacji nie da się mieć. Nie myślę co było i co będzie. Decy­du­je jed­no spotkanie, jest to mecz o tro­feum, który zawsze budzi emoc­je przy 15–20 tysią­cach naszych kibiców. Takie mecze zosta­ją w pamię­ci. Po to gral­iśmy tyle meczów, by ter­az zagrać w finale. Chcę po pros­tu wygrać Puchar i wró­cić z nim do Poz­na­nia – doda­je Trałka.

Dla wielu piłkarzy wys­tęp na Sta­dion­ie Nar­o­dowym jest czymś niezwykłym. Część z nich zagra w Warsza­w­ie dru­gi raz z rzę­du. – Nie gramy tu częs­to, dla mnie to jest dru­gi raz w życiu. Będzie czuć rangę tego meczu, adren­a­l­inę. Gdy­by 5–10 lat temu zapy­tano mnie, gdzie chcę grać, to powiedzi­ałbym, że na Sta­dion­ie Narodowym.

Kursy na mecze Lecha

Polska - Holandia

Euro 2024 (Mistrzostwa Europy)

16/06/2024 15:00

Słowenia - Dania

Euro 2024 (Mistrzostwa Europy)

16/06/2024 18:00

Real Oviedo - Espanyol Barcelona

Segunda Division

16/06/2024 18:30

Serbia - Anglia

Euro 2024 (Mistrzostwa Europy)

16/06/2024 21:00

Ekwador - Honduras

Mecz towarzyski

16/06/2024 22:30

Polska - Holandia

Euro 2024 (Mistrzostwa Europy)

16/06/2024 15:00

Słowenia - Dania

Euro 2024 (Mistrzostwa Europy)

16/06/2024 18:00

Real Oviedo - Espanyol Barcelona

Segunda Division

16/06/2024 18:30

Serbia - Anglia

Euro 2024 (Mistrzostwa Europy)

16/06/2024 21:00

Ekwador - Honduras

Mecz towarzyski

16/06/2024 22:30

Polska - Holandia

Euro 2024 (Mistrzostwa Europy)

16/06/2024 15:00

Słowenia - Dania

Euro 2024 (Mistrzostwa Europy)

16/06/2024 18:00

Real Oviedo - Espanyol Barcelona

Segunda Division

16/06/2024 18:30

Serbia - Anglia

Euro 2024 (Mistrzostwa Europy)

16/06/2024 21:00

Ekwador - Honduras

Mecz towarzyski

16/06/2024 22:30

Polska - Holandia

Euro 2024 (Mistrzostwa Europy)

16/06/2024 15:00

Słowenia - Dania

Euro 2024 (Mistrzostwa Europy)

16/06/2024 18:00

Real Oviedo - Espanyol Barcelona

Segunda Division

16/06/2024 18:30

Serbia - Anglia

Euro 2024 (Mistrzostwa Europy)

16/06/2024 21:00

Ekwador - Honduras

Mecz towarzyski

16/06/2024 22:30

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress

Ten artykuł jest dostępny tylko w zagraniczej odsłonie tego serwisu.