02.06.2023, g. 02:00
WNBA
Minnesota Lynx vs Connecticut Sun
Do meczu pozostało:
0dn.21godz.8min.
11.12 X16.00 28.60 Odbierz 630 zł i typuj na eFortuna.pl Zarejestruj konto
Transmisja na żywo

Trenerski dwugłos po meczu Legia-Lech

Trenerski dwugłos po meczu Legia-Lech

Zaprasza­my do zapoz­na­nia się z treś­cią kon­fer­encji pra­sowej po meczu Legii Warsza­wa z Lechem Poz­nań. Kole­jorz pokon­ał wicemistrzów Pol­s­ki 1:0 po bram­ce Kaspra Hamalainena. 

Jan Urban (Lech Poz­nań) — Wyda­ję mi się że zobaczyliśmy jak na pol­ską ligę dobry hit kole­j­ki, było dużo sytu­acji ciekawych, na Legii ciężko stworzyć sobie dużo sytu­acji. Nie czu­ję żad­nej satys­fakcji, że ograłem Legię. Na Łazienkowską będę zawsze wracał z wielką przy­jem­noś­cią, bo ten klub mi wiele dał. Po tej wygranej, może zawod­ni­cy w końcu uwierzą, że umieją grać w piłkę. Myślimy o pier­wszej ósem­ce, a mamy prob­le­my z tym żeby znaleźć się w stre­fie bez­piecznej. Ja w tej chwili poz­na­ję drużynę z bliska, mieliśmy pier­wsze spotkanie z Ruchem, przed którym druży­na dobrze wyglą­dała psy­chicznie i fizy­cznie. Wyobrażam sobie, co zawod­ni­cy wtedy czuli, gdy stra­cili bramkę w 40 sekundzie. Jestem wyrozu­mi­ały i nie wiem konkret­nie, co dało impuls zawod­nikom. Zaczy­nam wiedzieć, że druży­na zaczy­na się odradzać. Zobaczymy jak dłu­go to potr­wa, potrze­bu­je­my bard­zo długiej passy żeby znaleźć się w pier­wszej ósem­ce. Musimy wygry­wać. Nie chcę wyróż­ni­ać osob­no zawod­ników, w tym momen­cie trze­ba wyróżnić całą drużynę. Gral­iśmy kon­sek­went­nie w obronie i przy­czyniło się to do zwycięst­wa z Fiorentiną i Legią.

Stanis­law Czer­czesow (Legia Warsza­wa) —  Rezul­tat jest jas­ny. Była wspani­ała atmos­fera. Nie wyko­rzys­tal­iśmy licznych sytu­acji, których mieliśmy. Pił­ka noż­na to dyscy­plina, gdzie trze­ba strze­lać bram­ki. Nie mam żad­nych zażaleń do swoich zawod­ników. Chci­ałbym, aby po stałych frag­men­tach były strza­ły na bramkę, kil­ka razy udało nam się wygrać poje­dyn­ki główkowe. Wyda­je mi się, że sytu­acji bramkowych mieliśmy więcej niż w ostat­nich dwóch meczach. W pier­wszej i drugiej częś­ci spotka­nia mieliśmy nie­zlic­zone ata­ki. W porów­na­niu z poprzed­nim meczem dużo lep­iej roz­gry­wal­iśmy akc­je pozycyjne.

Kursy na mecze Lecha

Brak spotkań

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Brak spotkań

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress

Ten artykuł jest dostępny tylko w zagraniczej odsłonie tego serwisu.