06.10.2023, g. 20:30
PKO BP Ekstraklasa
Lech Poznań vs Puszcza Niepołomice
Do meczu pozostało:
4dn.12godz.46min.
11.30 X5.50 212.00 Odbierz 630 zł i typuj na eFortuna.pl Zarejestruj konto
Transmisja na żywo

Trenerzy wielkich europejskich akademii uczyli młodych lechitów sztuczek Ronaldo i Maradony

Trenerzy wielkich europejskich akademii uczyli młodych lechitów sztuczek Ronaldo i Maradony

Piątek, 4 grud­nia, godz­i­na 9:00. Mniej niż połowa try­bun hali “Are­na” zapełniona młody­mi tren­era­mi pol­s­kich akademii piłkars­kich gotowy­mi do wysłucha­nia nowinek od swoich kolegów z Liv­er­pool’u, Chelsea, czy Juven­tusu. Wys­tępu­ją­cym tren­erom szkółek tych słyn­nych europe­js­kich klubów w prezen­tacji poma­gały młodzi zawod­ni­cy Akademii Lecha Poznań.

Juniorzy U‑8 Lecha gra­ją­cy, jak Ronal­do, lub Maradona? Takie sytu­acje mogliśmy zobaczyć pod­czas prelekcji Sam’a Hur­rel’a, który zresztą inau­gurował tegoroczną edy­cję Lech Con­fer­ence. W swo­jej prezen­tacji były zawod­nik młodzieżów­ki Chelsea, a obec­ny tren­er młodych adep­tów londyńskiej szkół­ki, zwracał uwagę na grę “jeden na jed­nego” w ataku. Jego zdaniem każdy zawod­nik pod­czas gry powinien wykazy­wać się maksy­mal­ną kreaty­wnoś­cią i wyko­rzysty­wać swo­je umiejęt­noś­ci tech­niczne. Po przed­staw­ie­niu ćwiczeń doskon­alą­cych minię­cie obroń­cy na fil­mach szkole­niowych nakrę­conych w ośrod­ku treningowym Chelsea, przełożył to na juniorów Lecha przed pub­licznoś­cią. Młodzi lechi­ci uczyli się, jak mijać rywali w sty­lu Cris­tiano Ronal­do lub tzw “ruletką”, jak robił to leg­en­darny Diego Maradona.

IMG_9389

Po prelekcji przed­staw­iciela klubu ze Stam­ford Bridge nad­szedł czas na tren­era akademii zespołu, który w zeszłym sezonie był final­istą Ligi Mis­trzów. Mas­si­m­il­iano Mar­chio, bo o nim mowa, doskonale wie, jak szkolić juniorów. Sam przeszedł bowiem wszys­tkie szczeble piłkarskiej edukacji, które zakończył nawet debi­utem w pier­wszej drużynie Juven­tusu Turyn. Mar­chio przed­staw­ił krótko olbrzymie zaso­by akademii “Białej Damy”, a następ­nie podał na przykładzie ćwiczeń stosowanych w jego akademii, jak waż­na jest umiejęt­ność utrzymy­wa­nia się przy piłce młodych chłopców marzą­cych o wiel­kich piłkars­kich karierach.

IMG_9426

Pier­wszy blok Lech Con­fer­ence zakończył wykład Phil’a Charnock­’a ze szkół­ki Liv­er­pool’u. Obec­ny szkole­niowiec młodych adep­tów “The Reds” dzieli się z nimi swoim doświad­cze­niem, jakie nabył pod­czas swo­jej bar­wnej piłkarskiej kari­ery. Charnock również miał za sobą debi­ut w pier­wszym zes­pole swo­jej “macierzy”. Zgro­mad­zonym w poz­nańskiej Are­nie tren­erom przed­staw­ił nato­mi­ast filo­zofię akademii z mias­ta The Beatles.

Kursy na mecze Lecha

Brak spotkań

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Brak spotkań

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress

Ten artykuł jest dostępny tylko w zagraniczej odsłonie tego serwisu.