03.03.2024, g. 17:30
PKO BP Ekstraklasa
Raków Częstochowa vs Lech Poznań
Do meczu pozostało:
0dn.8godz.28min.
11.95 X3.25 23.80 Odbierz 330 zł i typuj na eFortuna.pl Zarejestruj konto
Transmisja na żywo

Trzej najlepsi piłkarze wszechczasów

Trzej najlepsi piłkarze wszechczasów

Pił­ka noż­na, to z całą pewnoś­cią jed­na z najbardziej pop­u­larnych dyscy­plin sportowych. Intere­su­ją się nią zarówno mężczyźni jak i kobi­ety, star­si i młod­si, ludzie w Europie, Azji, czy w Ameryce Połud­niowej. W związku z tym, najlep­si piłkarze świa­ta, są przez wielu ludzi wręcz „ubóst­wiani”.

Są oni niezwyk­le pop­u­larni i każdy szy­bko ich rozpoz­na. W his­torii pił­ki nożnej, moż­na spotkać wielu wybit­nych zawod­ników, którzy przewyższa­li innych graczy swo­jej epo­ki. To właśnie oni byli idol­a­mi dla innych i to właśnie oni spraw­iali, że na sta­dionach i przed telewiz­o­ra­mi zasi­adały tłumy kibiców.

Najlepsi piłkarze, którzy zakończyli karierę

Moż­na spier­ać się, którzy piłkarze byli najlep­si, jed­nakże prak­ty­cznie w każdym rankingu czy plebis­cy­cie, na najwyższych pozy­c­jach pojaw­ią się zawsze dwaj piłkarze z Amery­ki Połud­niowej czyli Pele i Diego Maradona. Ten pier­wszy, urodz­ił się w Brazylii w 1940 roku. Z powodze­niem moż­na powiedzieć, że jego kari­era rozwi­jała się jak może tylko wymarzyć sobie każdy piłkarz. Może o tym cho­ci­aż­by świad­czyć fakt, że w wieku 17 zade­bi­u­tował w reprezen­tacji Brazylii i na dodatek w tym meczu strzelił bramkę. Łącznie w reprezen­tacji Brazylii wys­tąpił w 91 meczach, w których zdobył 77 bramek. Trzykrot­nie z reprezen­tacją swo­jego kra­ju zdobył Mis­tr­zost­wo Świa­ta. Swo­ją kari­erę klubową związał z zespołem San­tos, w którym wys­tępował przez 18 lat. Zdobył z tą drużyną wiele tro­feów, z których do najważniejszych moż­na zal­iczyć Puchar Kon­ty­nen­tal­ny i Klubowy Puchar Amery­ki Południowej.

Innym geniuszem fut­bolu był Diego Maradona. Ten urod­zony w 1960 roku w Argen­tynie piłkarz, jest uznawany za jed­nego z najlep­szych, a zarazem jed­nym z najbardziej kon­trow­er­syjnych piłkarzy w his­torii fut­bolu. Jego częste kon­flik­ty z prawem, były jed­nak zapom­i­nane dzię­ki fan­tasty­cznej grze zarówno w reprezen­tacji, jak i w druży­nach klubowych. W reprezen­tacji Argen­tyny, roze­grał 91 meczy, strze­la­jąc w nich 34 bram­ki. Najwięk­szym sukce­sem reprezen­ta­cyjnym Maradony, było wywal­cze­nie Mis­tr­zost­wa Świa­ta w 1986 roku i drugiego miejs­ca 4 lata później. Najwięk­sze sukcesy z druży­na­mi klubowy­mi, Maradona świę­cił w FC Barcelona i w drużynie z Neapolu. Szczegól­nie w tym drugim klu­bie w którym zdobył 2 razy mis­tr­zost­wo Włoch, Puchar i Super­puchar Włoch, a także Puchar UEFA. Ofic­jal­nie kari­erę piłkarską zakończył w 1997 roku. Po niej kil­ka razy zaj­mował się trenowaniem innych drużyn, min. reprezen­tacji Argentyny.

Najlepsi grający piłkarze

Trud­no jest wybrać najlep­szego piłkarza, który w dal­szym ciągu strzela bram­ki i pory­wa tłumy. Z całą pewnoś­cią jed­nym z nich jest Cris­tiano Ronal­do. Ten urod­zony w 1985 roku piłkarz, jest ulu­bieńcem wielu kibiców, a zwłaszcza kobi­et. W reprezen­tacji Por­tu­galii, roze­grał do tej pory 125 meczy, zdoby­wa­jąc w nich 56 goli. Jed­nakże więk­szych sukcesów ze swo­ją reprezen­tacją jak do tej pory nie osiągnął. Za to wiele tro­feów zdobył ze swoi­mi druży­na­mi klubowy­mi. Jako zawod­nik Man­ches­teru Utd oraz Realu Madryt, wywal­czył w sum­ie 5 razy Mis­tr­zost­wo kra­ju, 2 zwycięst­wa w Lidze Mis­trzów, 3 razy Puchar Kra­ju i jeszcze wiele innych nagród. Na pewno licz­ba ta jeszcze się zwięk­szy, gdyż w dal­szym ciągu jest on w znakomitej formie i stale przy­cią­ga na sta­diony i przed telewiz­o­ry tysiące ludzi.

Artykuł pow­stał przy współpra­cy ser­wisu http://www.meczeonline.com.pl

artykuł spon­sorowany

Kursy na mecze Lecha

Istanbuł BB - Samsunspor

Liga Turecka

03/03/2024 11:30

Pendikspor - Konyaspor

Liga Turecka

03/03/2024 11:30

Obołoń Kijów - Dnipro

Liga Ukraińska

03/03/2024 12:00

Ajax Amsterdam - Utrecht

Eredivisie (Liga Holenderska)

03/03/2024 12:15

ŁKS Łódź - Puszcza Niepołomice

PKO BP Ekstraklasa

03/03/2024 12:30

Istanbuł BB - Samsunspor

Liga Turecka

03/03/2024 11:30

Pendikspor - Konyaspor

Liga Turecka

03/03/2024 11:30

Obołoń Kijów - Dnipro

Liga Ukraińska

03/03/2024 12:00

Ajax Amsterdam - Utrecht

Eredivisie (Liga Holenderska)

03/03/2024 12:15

ŁKS Łódź - Puszcza Niepołomice

PKO BP Ekstraklasa

03/03/2024 12:30

Istanbuł BB - Samsunspor

Liga Turecka

03/03/2024 11:30

Pendikspor - Konyaspor

Liga Turecka

03/03/2024 11:30

Obołoń Kijów - Dnipro

Liga Ukraińska

03/03/2024 12:00

Ajax Amsterdam - Utrecht

Eredivisie (Liga Holenderska)

03/03/2024 12:15

ŁKS Łódź - Puszcza Niepołomice

PKO BP Ekstraklasa

03/03/2024 12:30

Istanbuł BB - Samsunspor

Liga Turecka

03/03/2024 11:30

Pendikspor - Konyaspor

Liga Turecka

03/03/2024 11:30

Obołoń Kijów - Dnipro

Liga Ukraińska

03/03/2024 12:00

Ajax Amsterdam - Utrecht

Eredivisie (Liga Holenderska)

03/03/2024 12:15

ŁKS Łódź - Puszcza Niepołomice

PKO BP Ekstraklasa

03/03/2024 12:30

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

ŁKS Łódź - Puszcza Niepołomice

PKO BP Ekstraklasa

03/03/2024 12:30

Zagłębie Lubin - Korona Kielce

PKO BP Ekstraklasa

03/03/2024 15:00

Raków Częstochowa - Lech Poznań

PKO BP Ekstraklasa

03/03/2024 17:30

Radomiak Radom - Stal Mielec

PKO BP Ekstraklasa

04/03/2024 19:00

Piast Gliwice - Puszcza Niepołomice

PKO BP Ekstraklasa

12/03/2024 18:30

ŁKS Łódź - Puszcza Niepołomice

PKO BP Ekstraklasa

03/03/2024 12:30

Zagłębie Lubin - Korona Kielce

PKO BP Ekstraklasa

03/03/2024 15:00

Raków Częstochowa - Lech Poznań

PKO BP Ekstraklasa

03/03/2024 17:30

Radomiak Radom - Stal Mielec

PKO BP Ekstraklasa

04/03/2024 19:00

Piast Gliwice - Puszcza Niepołomice

PKO BP Ekstraklasa

12/03/2024 18:30

ŁKS Łódź - Puszcza Niepołomice

PKO BP Ekstraklasa

03/03/2024 12:30

Zagłębie Lubin - Korona Kielce

PKO BP Ekstraklasa

03/03/2024 15:00

Raków Częstochowa - Lech Poznań

PKO BP Ekstraklasa

03/03/2024 17:30

Radomiak Radom - Stal Mielec

PKO BP Ekstraklasa

04/03/2024 19:00

Piast Gliwice - Puszcza Niepołomice

PKO BP Ekstraklasa

12/03/2024 18:30

ŁKS Łódź - Puszcza Niepołomice

PKO BP Ekstraklasa

03/03/2024 12:30

Zagłębie Lubin - Korona Kielce

PKO BP Ekstraklasa

03/03/2024 15:00

Raków Częstochowa - Lech Poznań

PKO BP Ekstraklasa

03/03/2024 17:30

Radomiak Radom - Stal Mielec

PKO BP Ekstraklasa

04/03/2024 19:00

Piast Gliwice - Puszcza Niepołomice

PKO BP Ekstraklasa

12/03/2024 18:30

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress

Ten artykuł jest dostępny tylko w zagraniczej odsłonie tego serwisu.