Prezydent Jaśkowiak: Porozmawiajmy o patriotyzmie

Prezydent Jaśkowiak: Porozmawiajmy o patriotyzmie

W ubiegłym tygod­niu Sto­warzysze­nie Kibiców Lecha Poz­nań wys­tosowało list do Prezy­den­ta Jac­ka Jaśkowia­ka, w którym przed­staw­iło swój sto­sunek do ostat­nich decyzji wło­darza stol­i­cy Wielkopol­s­ki. Jest pier­wsza odpowiedź Prezydenta. 

O otwartym liś­cie SKLP pisal­iśmy tutaj.

Prezy­dent Jacek Jaśkowia­ka nie zgadza się i nie akcep­tu­je zjawisk, jakie mają miejsce na sta­dion­ie przy uli­cy Buł­garskiej. - Moja tol­er­anc­ja kończy się tam, gdzie zaczy­na się komu­nizm i faszyzm. Dla mnie glo­ry­fikowanie przed­miotów z emblemata­mi SS nie wchodzi w rachubę. Moja rodz­i­na miała na tyle złe wspom­nienia z komu­nista­mi i faszys­ta­mi, że ja ich nie toleru­ję. Takie zachowa­nia uważam za groźne dla demokracji, bo jest ona dla mnie świę­toś­cią, dlat­ego pode­j­mu­ję w tym zakre­sie takie a nie inne decyz­je – przyz­na­je Prezy­dent na spotka­niu ze stu­den­ta­mi na jed­nym z wydzi­ałów Uni­w­er­syte­tu im. Adama Mick­iewicza. - Wolę nor­mal­ną roz­mowę. Chcę się spotkać z kibi­ca­mi. Rozwiążmy to co mamy, poroz­maw­ia­jmy o patri­o­tyzmie – doda­je.

List kibiców doty­czył artykułu zamieszc­zonego w „Gaze­cie Wybor­czej”, w którym Prezy­dent Jaśkowiak przyz­nał, że zamierza dyscy­plinować środowisko kibi­cowskie w Poz­na­niu. — List ma emocjon­al­ny charak­ter. Ja lubię twarde dyscy­pliny. Takie jak boks. Tam się nikt nie obraża. Jest konkret­nie – komen­tu­je sytu­ację. - Byłem zdzi­wiony tym lis­tem od kibiców. Ja się nie obrażam, jak ktoś kry­tyku­je mnie na spotka­niu i zada­je mi trudne pyta­nia. Emocjon­alne pode­jś­cie, obrażalst­wo. Byłem znies­mac­zony, bo myślałem, że to twardzi ludzie. Myślałem, że to twardzi ludzie. Siadamy i roz­maw­iamy. A my sobie listy wysyłamy. Też mogę wysłać. To nie na tym pole­ga. Oczy­wiś­cie odpowiem na list. A to, że w tym momen­cie faszyz­mu, komu­niz­mu i tego co zagraża demokracji nie będę glo­ry­fikował, to inna rzecz. Przez pewne dzi­ała­nia bard­zo niewielkiej grupy mias­to traci pieniądze i kole­jnych inwest­orów. Przy całym sza­cunku dla kibiców, muszę dbać o interes Poz­na­nia– kończy.

źródło: miastopoznaj.pl

Kursy na mecze Lecha

Wolfsberger - Austria Wiedeń

Liga Austriacka

21/05/2024 19:00

US Catanzaro 1929 - Cremonese

Serie B

21/05/2024 20:30

FC Basel - Yverdon Sport

Liga Szwajcarska

21/05/2024 20:30

FC Lausanne-Sport - Grasshopper Club Zurich

Liga Szwajcarska

21/05/2024 20:30

FC Luzern - Stade Lausanne-Ouchy

Liga Szwajcarska

21/05/2024 20:30

Wolfsberger - Austria Wiedeń

Liga Austriacka

21/05/2024 19:00

US Catanzaro 1929 - Cremonese

Serie B

21/05/2024 20:30

FC Basel - Yverdon Sport

Liga Szwajcarska

21/05/2024 20:30

FC Lausanne-Sport - Grasshopper Club Zurich

Liga Szwajcarska

21/05/2024 20:30

FC Luzern - Stade Lausanne-Ouchy

Liga Szwajcarska

21/05/2024 20:30

Wolfsberger - Austria Wiedeń

Liga Austriacka

21/05/2024 19:00

US Catanzaro 1929 - Cremonese

Serie B

21/05/2024 20:30

FC Basel - Yverdon Sport

Liga Szwajcarska

21/05/2024 20:30

FC Lausanne-Sport - Grasshopper Club Zurich

Liga Szwajcarska

21/05/2024 20:30

FC Luzern - Stade Lausanne-Ouchy

Liga Szwajcarska

21/05/2024 20:30

Wolfsberger - Austria Wiedeń

Liga Austriacka

21/05/2024 19:00

US Catanzaro 1929 - Cremonese

Serie B

21/05/2024 20:30

FC Basel - Yverdon Sport

Liga Szwajcarska

21/05/2024 20:30

FC Lausanne-Sport - Grasshopper Club Zurich

Liga Szwajcarska

21/05/2024 20:30

FC Luzern - Stade Lausanne-Ouchy

Liga Szwajcarska

21/05/2024 20:30

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Jagiellonia Białystok - Warta Poznań

PKO BP Ekstraklasa

25/05/2024 17:30

Lech Poznań - Korona Kielce

PKO BP Ekstraklasa

25/05/2024 17:30

Pogoń Szczecin - Górnik Zabrze

PKO BP Ekstraklasa

25/05/2024 17:30

Puszcza Niepołomice - Piast Gliwice

PKO BP Ekstraklasa

25/05/2024 17:30

Radomiak Radom - Widzew Łódź

PKO BP Ekstraklasa

25/05/2024 17:30

Jagiellonia Białystok - Warta Poznań

PKO BP Ekstraklasa

25/05/2024 17:30

Lech Poznań - Korona Kielce

PKO BP Ekstraklasa

25/05/2024 17:30

Pogoń Szczecin - Górnik Zabrze

PKO BP Ekstraklasa

25/05/2024 17:30

Puszcza Niepołomice - Piast Gliwice

PKO BP Ekstraklasa

25/05/2024 17:30

Radomiak Radom - Widzew Łódź

PKO BP Ekstraklasa

25/05/2024 17:30

Jagiellonia Białystok - Warta Poznań

PKO BP Ekstraklasa

25/05/2024 17:30

Lech Poznań - Korona Kielce

PKO BP Ekstraklasa

25/05/2024 17:30

Pogoń Szczecin - Górnik Zabrze

PKO BP Ekstraklasa

25/05/2024 17:30

Puszcza Niepołomice - Piast Gliwice

PKO BP Ekstraklasa

25/05/2024 17:30

Radomiak Radom - Widzew Łódź

PKO BP Ekstraklasa

25/05/2024 17:30

Jagiellonia Białystok - Warta Poznań

PKO BP Ekstraklasa

25/05/2024 17:30

Lech Poznań - Korona Kielce

PKO BP Ekstraklasa

25/05/2024 17:30

Pogoń Szczecin - Górnik Zabrze

PKO BP Ekstraklasa

25/05/2024 17:30

Puszcza Niepołomice - Piast Gliwice

PKO BP Ekstraklasa

25/05/2024 17:30

Radomiak Radom - Widzew Łódź

PKO BP Ekstraklasa

25/05/2024 17:30

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress

Ten artykuł jest dostępny tylko w zagraniczej odsłonie tego serwisu.