Urban: Ta drużyna potrafi dobrze grać w piłkę

Urban: Ta drużyna potrafi dobrze grać w piłkę

Po bez­nadziejnych wynikach w Ekstrak­lasie w tym sezonie zarząd Kole­jorza postanow­ił odwołać ze stanowiska tren­era Macie­ja Sko­rżę. Zastąpił go Jan Urban, który w przeszłoś­ci prowadz­ił między inny­mi warsza­wską Legię.

- Przede wszys­tkim dzięku­ję wład­zom Lecha, że mają do mnie takie zau­fanie. Mam nadzieję, że będę w stanie pomóc Lechowi wyjść na prostą. To wielkie wyzwanie, ale gdy­bym się go obaw­iał, to by mnie tu nie było. W tej drużynie drzemie potenc­jał, ci zawod­ni­cy pokaza­li niedawno, że potrafią dobrze grać w piłkę. Wiele aspek­tów się na to złożyło, że jesteśmy w takiej sytu­acji, ale trze­ba ten prob­lem rozwiązać – mówił na kon­fer­encji nowy opiekun lechitów.

Tren­er Urban postaw­ił na swój włas­ny sztab szkole­niowy. Do drużyny wró­ci także Maciej Gos­tom­s­ki – Będzie w szta­bie Jose Anto­nio Vicu­na, który pra­cow­ał ze mną w Legii i Hisz­panii. Jest to dla mnie chłopak bard­zo wartoś­ciowy. Tren­era­mi od przy­go­towa­nia fizy­cznego będzie Andrzej Kasprzak oraz Cesar Manuel San­juan-Szk­larz. Możli­we, że dojdzie do nas jeszcze jed­na oso­ba. Trenerem bramkarzy będzie Andrzej Daw­idz­iuk, znam go, miałem okazję z nim pra­cow­ać pod­czas Mis­tr­zostw Europy w Aus­trii i Szwa­j­carii i wyda­je mi się, że to człowiek na bard­zo wysokim poziomie w swoim fachu. Na pewno z zespołem zosta­ją Jacek Ter­piłows­ki i Marcin Wró­bel – przyz­nał tren­er Urban.

Obec­ny szkole­niowiec lechitów  ma doświad­cze­nie zebrane w Hisz­panii, Czy pewne zagra­nia będzie chci­ał wcielić w życie tutaj w Poz­na­niu? – Będziemy trenowali inaczej. Na pewno nie będę jeźdz­ił podglą­dać innych tren­erów, pracu­ją­cych w Ekstrak­lasie. Samo to, że trenin­gi będą wyglą­dać inaczej już jest bodźcem. Mam nadzieję, że pozy­ty­wnym. Ja będę bazował na zau­fa­niu, znacznie więcej od piłkarza wyciągnę w ten sposób, niż narzu­ca­jąc rygor władzy – dodaje.

W medi­ach pojaw­iły się infor­ma­c­je, że po awan­sie do europe­js­kich pucharów Lech ma odpuś­cić fazę grupową LE. Tren­er Urban zde­men­tował tę kwest­ię – Klubowi zależy na LE, a ja powiedzi­ałem, że te roz­gry­w­ki są ważne z kilku powodów. To jest Lech Poz­nań, tu się wal­czy o LM. W tym roku nie wyszło, Lech gra w LE. Cały rok wszyscy chcą, by ta druży­na osiągnęła jak najlep­szy wynik, by grać w europie. Dla mnie Lech w tej chwili jest najlep­szym klubem w Polsce.

Obec­nie wypoży­c­zonych z Lecha jest sześ­ciu piłkarzy. Czy szkole­niowiec lechitów rozważa ich powrót do zespołu?  — Nie chcę wyb­ie­gać tak daleko w przyszłość. Ten tem­at jed­nak na pewno zostanie porus­zony. Ja będę miał na co dzień z drużyną dużo pra­cy, bo gramy co trzy dni i tego cza­su będzie na pewno mało. Kiedy przy­chodzi nowy tren­er, potrze­bu­je dużo infor­ma­cji, by zdi­ag­no­zować prob­lem i obrać kierunek wyjś­cia z tej złej sytu­acji – twierdzi.

Już w sobotę Jan Urban zade­bi­u­tu­je na ław­ce tren­er­skiej, a Lech zmierzy się z chor­zowskim Ruchem – Potrze­bu­je­my zwycięstw jak ryba wody. Efekt nowej miotły? Z reguły bardziej nie dzi­ała, niż dzi­ała w tym pier­wszym spotka­niu. W Hisz­panii panu­je powiedze­nie – Nowy tren­er, zwycięst­wo pewne.

Kursy na mecze Lecha

Atlanta United - Houston Dynamo

MLS

16/06/2024 01:30

Charlotte FC - DC United

MLS

16/06/2024 01:30

Montreal Impact - Real Salt Lake

MLS

16/06/2024 01:30

New England Revolution - Vancouver Whitecaps

MLS

16/06/2024 01:30

New York Red Bulls - Nashville SC

MLS

16/06/2024 01:30

Atlanta United - Houston Dynamo

MLS

16/06/2024 01:30

Charlotte FC - DC United

MLS

16/06/2024 01:30

Montreal Impact - Real Salt Lake

MLS

16/06/2024 01:30

New England Revolution - Vancouver Whitecaps

MLS

16/06/2024 01:30

New York Red Bulls - Nashville SC

MLS

16/06/2024 01:30

Atlanta United - Houston Dynamo

MLS

16/06/2024 01:30

Charlotte FC - DC United

MLS

16/06/2024 01:30

Montreal Impact - Real Salt Lake

MLS

16/06/2024 01:30

New England Revolution - Vancouver Whitecaps

MLS

16/06/2024 01:30

New York Red Bulls - Nashville SC

MLS

16/06/2024 01:30

Atlanta United - Houston Dynamo

MLS

16/06/2024 01:30

Charlotte FC - DC United

MLS

16/06/2024 01:30

Montreal Impact - Real Salt Lake

MLS

16/06/2024 01:30

New England Revolution - Vancouver Whitecaps

MLS

16/06/2024 01:30

New York Red Bulls - Nashville SC

MLS

16/06/2024 01:30

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress

Ten artykuł jest dostępny tylko w zagraniczej odsłonie tego serwisu.