31.05.2023, g. 18:45
Eredivisie
Breda vs Emmen
Do meczu pozostało:
1dn.5godz.56min.
13.00 X3.75 22.00 Odbierz 630 zł i typuj na eFortuna.pl Zarejestruj konto
Transmisja na żywo

Chaos rozpoczął rundę rewanżową!

Chaos rozpoczął rundę rewanżową!

W pier­wszym meczu rewanżowym rundy jesi­en­nej Chaos Poz­nań pode­j­mował na Golę­cińskim obiek­cie drużynę Alfy Byd­goszcz, która na inau­gu­rację sezonu pokon­ała poz­nańską pięt­nastkę aż 76:0. Poz­na­ni­a­cy, pom­ni sro­giej poraż­ki przys­tąpili do meczu bard­zo zde­ter­mi­nowani chcąc pokazać byd­goskim Bykom, że w Poz­na­niu tanio skóry nie sprzedadzą. Poz­nańską pięt­nastkę poprowadz­ił po raz pier­wszy w tym sezonie Piotr Myd­lak, który na ław­ce tren­er­skiej zastąpił ciężko chorego tren­era Pawła Borowskiego, które­mu życzymy szy­bkiego powro­tu do zdrowia.

Przez pier­wsze dwadzieś­cia min­ut byliśmy świad­ka­mi bard­zo moc­nej i fizy­cznej gry, która opier­ała się na poje­dynkach w mły­nach dyk­towanych i prze­grupowa­ni­ach. Po tym okre­sie bardziej doświad­c­zona druży­na z Byd­goszczy zmieniła sposób gry i zaczęła częś­ciej wyko­rzysty­wać swo­je atu­ty w grze otwartej. Zaowocow­ało to w 23 min­u­cie zdoby­ciem pier­wszych punk­tów z przyłoże­nia. Poz­na­ni­a­cy mogli zmniejszyć różnicę w punk­tach już w 26 min­u­cie, ale niez­nacznie z rzu­tu karnego pomylił się Rafał Słomińs­ki. Byd­gos­ka druży­na kon­tyn­uowała grę otwartą wyko­rzys­tu­jąc więk­sze doświad­cze­nie zdobyte na wyższym szczeblu dwukrot­nie zdobyli 7 punk­tów po przyłoże­niu i skutecznych pod­wyższeni­ach. Poz­na­ni­a­cy odpowiedzieli udanym rzutem karnym wyko­nanym przez Mateusza Płowen­sa i gdy wydawało się, że pier­wsza połowa zakończy się wynikiem 17:3 dla Alfy, druży­na goś­ci w iście bok­ser­skim sty­lu i w prze­ciągu zaled­wie dwóch min­ut aż dwukrot­nie przedzier­ali się po akcji skrzy­dłem na pole punk­towe Chao­su usta­la­jąc wynik do prz­er­wy na 3:31.

Dru­ga połowa meczu zaczęła się od kole­jnego przyłoże­nia zdobytego przez drużynę goś­ci już 2 min­u­ty po wznowie­niu. Poz­na­ni­a­cy dążyli do zdoby­cia punk­tów z przyłoże­nia i sztu­ki tej dokon­ali w 49 min­u­cie. W pier­wszej fazie akcji grą w prze­grupowa­ni­ach przy młynie skupili obronę byd­goskiej pięt­nast­ki, po czym sze­rokim podaniem obsłużyli Pio­tra Mink­i­na, które­mu pozostało tylko przyłożyć piłkę na polu punk­towym. Nieste­ty nie udało się zdobyć punk­tów z pod­wyższenia, gdyż min­i­mal­nie pomylił się Mateusz Płowens. W ostat­niej fazie meczu poz­na­ni­a­cy wyraźnie opadli z sił, co wyko­rzys­tali zawod­ni­cy Alfy, którzy ustalili wynik meczu na 8:48.

Pomi­mo poraż­ki druży­na Chao­su zagrała dużo lep­sze zawody niż na inau­gu­rację sezonu w Byd­goszczy i god­nie pożeg­nali się z poz­nańską pub­licznoś­cią, która pomi­mo utrud­nień związanych z mara­tonem poz­nańskim licznie staw­iła się na golę­cińskim obiek­cie. Poz­nańską pięt­nastkę czeka­ją jeszcze w tej rundzie mecze wyjaz­dowe w Rumii i Zielonej Górze.

Składy drużyn:

Chaos Poz­nań: Łukasz Wodz­ińs­ki, Jacek Biskup­s­ki, Maciej Wnuk (56‘ Łukasz Wiśniews­ki), Daw­id Woż­ni­ak (64‘ Prze­mysław Przy­była), Prze­mysław Przy­była (38‘ Prze­mysław Moraws­ki, 70‘ Krzysztof Kuśnierek), Piotr Wal­iszews­ki (55‘ Mateusz Komor­niczak), Piotr Minkin (78‘ Daniel Gmiter), Łukasz Mądry (64‘ Prze­mysław Połczyńs­ki), Mateusz Płowens, Michał Piotrow­icz, Mikołaj Piotrow­icz (78‘ Prze­mysław Bogaczyk), Piotr Kaszkowiak, Joachim Myd­lak, Mateusz Saw­ic­ki (46‘ Roman Biskup­s­ki), Rafał Słomiński.

Zawod­ni­cy rez­er­wowi: Krzysztof Kuśnierek, Łukasz Wiśniews­ki, Patryk Mateusz Komor­niczak, Prze­mysław Moraws­ki, Daniel Gmiter, Prze­mysław Połczyńs­ki, Roman Biskup­s­ki, Tomasz Włoch, Prze­mysław Bogaczyk.

Alfa Byd­goszcz: Łukasz Woj­ciechows­ki (65‘ Łukasz Niewiara), Łukasz Niewiara (30‘ Sebas­t­ian Pawłows­ki), Alek­sander Kawałek (40‘ Marcin Pawłows­ki), Tomasz Zielińs­ki (65‘ Łukasz Jóźwiak), Michał Nowakows­ki (40‘ Kamil Dąbrows­ki), Jakub Janec­ki, Łukasz Jóźwiak (30‘ Łukasz Gąsiorows­ki), Robert Chode­nionek, Jakub Nowac­ki, Marcin Dankows­ki (30‘ Leszek Komoń), Jakub Klawe (41‘ Marcin Dankows­ki), Marcin Stafiej, Robert Pieńczews­ki, Szy­mon Krause, Paweł Pieńczewski.

Zawod­ni­cy rez­er­wowi: Marcin Pawłows­ki, Sebas­t­ian Pawłows­ki, Kamil Dąbrows­ki, Łukasz Gąsiorows­ki, Leszek Komoń.

Punk­ty Chaos: Piotr Minkin 5 ℗, Mateusz Płowens 3 (K)

Punk­ty Alfa: Szy­mon Krause 10 (2P), Łukasz Jóźwiak 10 (2P), Marcin Dankows­ki 9 (P, 2Pd), Leszek Komoń 9 (P, 2Pd), Jakub Klawe 5 ℗, Robert Pińczews­ki 5 ℗.

Kursy na mecze Lecha

Brak spotkań

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Brak spotkań

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress

Ten artykuł jest dostępny tylko w zagraniczej odsłonie tego serwisu.