27.01.2023, g. 20:30
PKO BP Ekstraklasa
Stal Mielec vs Lech Poznań
Do meczu pozostało:
54dn.4godz.21min.
13.45 X3.50 22.10 Odbierz 630 zł i typuj na eFortuna.pl Zarejestruj konto
Transmisja na żywo

Chaos rozpoczął rundę rewanżową!

Chaos rozpoczął rundę rewanżową!

W pier­wszym meczu rewanżowym rundy jesi­en­nej Chaos Poz­nań pode­j­mował na Golę­cińskim obiek­cie drużynę Alfy Byd­goszcz, która na inau­gu­rację sezonu pokon­ała poz­nańską pięt­nastkę aż 76:0. Poz­na­ni­a­cy, pom­ni sro­giej poraż­ki przys­tąpili do meczu bard­zo zde­ter­mi­nowani chcąc pokazać byd­goskim Bykom, że w Poz­na­niu tanio skóry nie sprzedadzą. Poz­nańską pięt­nastkę poprowadz­ił po raz pier­wszy w tym sezonie Piotr Myd­lak, który na ław­ce tren­er­skiej zastąpił ciężko chorego tren­era Pawła Borowskiego, które­mu życzymy szy­bkiego powro­tu do zdrowia.

Przez pier­wsze dwadzieś­cia min­ut byliśmy świad­ka­mi bard­zo moc­nej i fizy­cznej gry, która opier­ała się na poje­dynkach w mły­nach dyk­towanych i prze­grupowa­ni­ach. Po tym okre­sie bardziej doświad­c­zona druży­na z Byd­goszczy zmieniła sposób gry i zaczęła częś­ciej wyko­rzysty­wać swo­je atu­ty w grze otwartej. Zaowocow­ało to w 23 min­u­cie zdoby­ciem pier­wszych punk­tów z przyłoże­nia. Poz­na­ni­a­cy mogli zmniejszyć różnicę w punk­tach już w 26 min­u­cie, ale niez­nacznie z rzu­tu karnego pomylił się Rafał Słomińs­ki. Byd­gos­ka druży­na kon­tyn­uowała grę otwartą wyko­rzys­tu­jąc więk­sze doświad­cze­nie zdobyte na wyższym szczeblu dwukrot­nie zdobyli 7 punk­tów po przyłoże­niu i skutecznych pod­wyższeni­ach. Poz­na­ni­a­cy odpowiedzieli udanym rzutem karnym wyko­nanym przez Mateusza Płowen­sa i gdy wydawało się, że pier­wsza połowa zakończy się wynikiem 17:3 dla Alfy, druży­na goś­ci w iście bok­ser­skim sty­lu i w prze­ciągu zaled­wie dwóch min­ut aż dwukrot­nie przedzier­ali się po akcji skrzy­dłem na pole punk­towe Chao­su usta­la­jąc wynik do prz­er­wy na 3:31.

Dru­ga połowa meczu zaczęła się od kole­jnego przyłoże­nia zdobytego przez drużynę goś­ci już 2 min­u­ty po wznowie­niu. Poz­na­ni­a­cy dążyli do zdoby­cia punk­tów z przyłoże­nia i sztu­ki tej dokon­ali w 49 min­u­cie. W pier­wszej fazie akcji grą w prze­grupowa­ni­ach przy młynie skupili obronę byd­goskiej pięt­nast­ki, po czym sze­rokim podaniem obsłużyli Pio­tra Mink­i­na, które­mu pozostało tylko przyłożyć piłkę na polu punk­towym. Nieste­ty nie udało się zdobyć punk­tów z pod­wyższenia, gdyż min­i­mal­nie pomylił się Mateusz Płowens. W ostat­niej fazie meczu poz­na­ni­a­cy wyraźnie opadli z sił, co wyko­rzys­tali zawod­ni­cy Alfy, którzy ustalili wynik meczu na 8:48.

Pomi­mo poraż­ki druży­na Chao­su zagrała dużo lep­sze zawody niż na inau­gu­rację sezonu w Byd­goszczy i god­nie pożeg­nali się z poz­nańską pub­licznoś­cią, która pomi­mo utrud­nień związanych z mara­tonem poz­nańskim licznie staw­iła się na golę­cińskim obiek­cie. Poz­nańską pięt­nastkę czeka­ją jeszcze w tej rundzie mecze wyjaz­dowe w Rumii i Zielonej Górze.

Składy drużyn:

Chaos Poz­nań: Łukasz Wodz­ińs­ki, Jacek Biskup­s­ki, Maciej Wnuk (56‘ Łukasz Wiśniews­ki), Daw­id Woż­ni­ak (64‘ Prze­mysław Przy­była), Prze­mysław Przy­była (38‘ Prze­mysław Moraws­ki, 70‘ Krzysztof Kuśnierek), Piotr Wal­iszews­ki (55‘ Mateusz Komor­niczak), Piotr Minkin (78‘ Daniel Gmiter), Łukasz Mądry (64‘ Prze­mysław Połczyńs­ki), Mateusz Płowens, Michał Piotrow­icz, Mikołaj Piotrow­icz (78‘ Prze­mysław Bogaczyk), Piotr Kaszkowiak, Joachim Myd­lak, Mateusz Saw­ic­ki (46‘ Roman Biskup­s­ki), Rafał Słomiński.

Zawod­ni­cy rez­er­wowi: Krzysztof Kuśnierek, Łukasz Wiśniews­ki, Patryk Mateusz Komor­niczak, Prze­mysław Moraws­ki, Daniel Gmiter, Prze­mysław Połczyńs­ki, Roman Biskup­s­ki, Tomasz Włoch, Prze­mysław Bogaczyk.

Alfa Byd­goszcz: Łukasz Woj­ciechows­ki (65‘ Łukasz Niewiara), Łukasz Niewiara (30‘ Sebas­t­ian Pawłows­ki), Alek­sander Kawałek (40‘ Marcin Pawłows­ki), Tomasz Zielińs­ki (65‘ Łukasz Jóźwiak), Michał Nowakows­ki (40‘ Kamil Dąbrows­ki), Jakub Janec­ki, Łukasz Jóźwiak (30‘ Łukasz Gąsiorows­ki), Robert Chode­nionek, Jakub Nowac­ki, Marcin Dankows­ki (30‘ Leszek Komoń), Jakub Klawe (41‘ Marcin Dankows­ki), Marcin Stafiej, Robert Pieńczews­ki, Szy­mon Krause, Paweł Pieńczewski.

Zawod­ni­cy rez­er­wowi: Marcin Pawłows­ki, Sebas­t­ian Pawłows­ki, Kamil Dąbrows­ki, Łukasz Gąsiorows­ki, Leszek Komoń.

Punk­ty Chaos: Piotr Minkin 5 ℗, Mateusz Płowens 3 (K)

Punk­ty Alfa: Szy­mon Krause 10 (2P), Łukasz Jóźwiak 10 (2P), Marcin Dankows­ki 9 (P, 2Pd), Leszek Komoń 9 (P, 2Pd), Jakub Klawe 5 ℗, Robert Pińczews­ki 5 ℗.

Kursy na mecze Lecha

Stal Mielec - Lech Poznań

PKO BP Ekstraklasa

28/01/2023 / 01:00

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Miedź Legnica - Radomiak Radom

PKO BP Ekstraklasa

27/01/2023 / 18:00

Stal Mielec - Lech Poznań

PKO BP Ekstraklasa

28/01/2023 / 01:00

Widzew Łódź - Pogoń Szczecin

PKO BP Ekstraklasa

28/01/2023 / 15:00

Cracovia Kraków - Górnik Zabrze

PKO BP Ekstraklasa

28/01/2023 / 15:00

Lechia Gdańsk - Wisła Płock

PKO BP Ekstraklasa

28/01/2023 / 15:00

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress

Ten artykuł jest dostępny tylko w zagraniczej odsłonie tego serwisu.