Wojtkowiak od nowego sezonu w TSV?

Powraca tem­at trans­feru Grze­gorza Wojtkowia­ka do TSV 1860 Monachi­um. Kap­i­tanowi „Kole­jorza” w czer­w­cu kończy się umowa z Lechem i nie doszedł on do porozu­mienia w spraw­ie jej przedłuże­nia. Wszys­tko wskazu­je na to, że „Dyzio” swo­ją kari­erę kon­tyn­uować będzie na zapleczu Bundesligi.

Niem­cy już zimą przymierza­li się do kup­na Grze­gorza Wojtkowia­ka, jed­nak wtedy TSV nie zde­cy­dowało się trans­fer, który zdaniem lokalnych mediów był już dopię­ty na ostat­ni guzik. Zaj­mu­ją­cy obec­nie 6 miejsce w 2. Bun­deslidze zespół ma poważne prob­le­my z obsadze­niem pozy­cji środ­kowego obroń­cy i jed­nym z najpoważniejszych kandy­datów na to miejsce jest zawod­nik „Kole­jorza”.

Tym razem o przenosiny obroń­cy Lecha będzie zde­cy­dowanie łatwiej, ponieważ za zawod­ni­ka nie będzie trze­ba zapłacić. Nie­ofic­jal­nie mówi się o tym, że kap­i­tan Lecha jest bard­zo zain­tere­sowany przenosi­na­mi do TSV, czego kon­sek­wencją ma być trans­fer do Monachium.

 

Kursy na mecze Lecha

Brak spotkań

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Brak spotkań

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress