01.06.2022, g. 16:00
Liga Narodów UEFA
Polska vs Walia
Do meczu pozostało:
9dn.7godz.43min.
11.75 X3.50 24.45 Odbierz 2720 zł i typuj na eFortuna.pl Zarejestruj konto
Transmisja na żywo

Wszystkich nas nie zamkniecie!

Wszystkich nas nie zamkniecie!

W 10. kole­jce T‑Mobile Ekstrak­lasy Lech Poz­nań zmierzył się z GKS-em Bełchatów. Piłkarze pokaza­li się z dobrej strony, wygry­wa­jąc z beni­aminkiem 5:0, ale jeszcze lep­iej zaprezen­towali się kibole Kolejorza.

GKS Bełchatów potęgą kibi­cowską nie jest. Przy­jezd­ni mieli okazję popa­trzeć na efek­towne oprawy przy­go­towane na to spotkanie przez kiboli Lecha.

Ale od początku. W 1939 roku Armia Poz­nań, związek oper­a­cyjny Wojs­ka Pol­skiego, wal­czyła w kam­panii wrześniowej. Kilka­naś­cie dni temu obchod­zono rocznicę bitwy pod Bzurą, w której wal­czyli żołnierze Armii Poz­nań. Wrze­sień i październik to miesiące w naszej his­torii, o których warto pamię­tać, dlat­ego też w niedzielę zaprezen­towano oprawę poświę­coną Armii Poznań.

Pier­wsze ele­men­ty oprawy widoczne były jeszcze przed rozpoczę­ciem meczu. Całość zaprezen­towano na początku meczu — biało-czer­wone pasy mate­ri­ału, pełniące rolę wypełnienia, sek­torów­ki, przed­staw­ia­jącej order Vir­tu­ti Mil­i­tari (III klasy) oraz trans­par­en­tów z hasła­mi Przewa­ga liczeb­na wro­ga ich nie obchodz­iła oraz Armia Poz­nań do koń­ca wal­czyła. Kibice zgro­madzeni w Kotle skandowali przy tym hasła: Wasza krew, za naszą wol­ność, Cześć i chwała Bohaterom oraz Bóg, Hon­or, Ojczyz­na. Niesamowitego efek­tu dodały świece dymne w nar­o­dowych barwach. Całość prezen­towała się imponu­ją­co, co potwierdzili zgro­madzeni na Inea Sta­dion­ie kom­bat­an­ci: Prezes Związku Żołnierzy Nar­o­dowych Sił Zbro­jnych Okręg Wielkopol­s­ka Andrzej Churs­ki, Członek Związku — płk Jan Pod­hors­ki, Wiceprezes Świa­towego Związku Żołnierzy Armii Kra­jowej Okręg Wielkopol­s­ka mjr Lud­wik Misiek oraz Członek tego Związku — kpt prof. dr hab. med. Kaz­imierz Grot­tel. Cieka­wostką jest fakt, iż kom­bat­an­ci pochwalili ultarasów za trafność drugiego hasła.

Spotkanie prz­er­wano na około 10 min­ut, jed­nak Kocioł nadal się rozkrę­cał. Właśnie wtedy padła pier­wsza bram­ka, co spowodowało jeszcze głośniejszy doping.

Chwilę później zwinię­to oprawę. Na sek­torze pojaw­iły się fla­gi, które pier­wszy raz zaprezen­towano w Warsza­w­ie przed tygod­niem. W Poz­na­niu zaprezen­towano to, czego nie moż­na było pokazać przy Łazienkowskiej. Na pło­cie pojaw­ił się trans­par­ent Wszys­t­kich nas nie zamkniecie. Została rozłożona także sek­torówka z moty­wem z flag. Całość dopeł­ni­ała pirotech­ni­ka — sek­torówkę podświ­et­lały stro­boskopy, a tuż obok odpalono race.

Oprawa prezen­towała się znakomi­cie. Nakrę­cony Kocioł z min­u­ty na min­utę dopin­gował z jeszcze więk­szą petardą, który tego dnia prezen­tował się fanaty­cznie. Każdy z nas to wie, Bra­ga, Kole­jorz gol, Skock­ie, a także Więc wstań w niedziel­ny wieczór wyszło bard­zo dobrze. Nie zabrakło skandowa­nia nazwiska Bart­ka Ślusarskiego, który obec­nie broni barw GKS‑u Bełchatów. Do koń­ca meczu na węd­kach powiewały fla­gi. Rozwies­zono również fany: Kibol­s­ki Klub Sportowy, Kole­jorz, Pyr­lan­dia, Extreme Hob­by oraz płót­na grup ultra­sows­kich Lech’01 i e‑Lech ’02.

Tego dnia na Buł­garskiej pojaw­ili się gim­naz­jal­iś­ci, którzy mogli poczuć prawdzi­wą kibi­cowską atmos­ferę. Głośny Kocioł spowodował, iż chęt­niej włącza­li się oni w dopin­gowanie. Kto miał zaraz­ić się Kole­jorzem, ten się zaraz­ił..

Kursy na mecze Lecha

Brak spotkań

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Brak spotkań

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress

Ten artykuł jest dostępny tylko w zagraniczej odsłonie tego serwisu.