Wszystko o dawkowaniu kreatyny

Wszystko o dawkowaniu kreatyny

Kreaty­na to kole­j­na z głównych sub­stancji, których spoży­wanie w zwięk­szonej iloś­ci przez kul­tu­rys­tów, zawodowych sportow­ców jak i ama­torów wpły­wa pozy­ty­wnie na ich orga­nizm. . Jest ona dość niety­powa. Dlaczego? Kreaty­na jest nat­u­ral­nie wyt­warzana przez każdy ludz­ki orga­nizm. Pomi­mo, ze stanowi sub­stancję chemiczną to jest sub­stancją całkowicie bez­pieczną, pochodza­cą pros­to z ludzkiego krwioo­biegu.
Kreaty­na jako sub­stanc­ja nat­u­ral­nie będą­ca w naszym organiźmie wys­tępu­je w trzustce, wątro­bie i mięś­ni­ach szkiele­towych.

Krótko o kreatynie

 

Kreaty­na jest związkiem nat­u­ral­nym, który zbu­dowany jest z frag­men­tów białek. Zna­j­du­je się głównie w ludzkiej tkance mięśniowej, a jej ilość wynosi az 95%. Speł­nia przede wszys­tkim funkc­je gro­madze­nie wysok­iej iloś­ci siły w mięś­ni­ach, która zosta­je uwal­ni­a­nia w cza­sie cięż­kich tren­ingów. Już w prze­ciągu 10ciu sekund od rozpoczę­cia treningu Kreaty­na wpły­wa na zwięk­sze­nie wydol­noś­ci mięśni, dzię­ki czemu sportowiec dosta­je możli­wość przedłuże­nia wysiłku oraz wprowadzenia inten­sy­wniejszych ćwiczeń.

 

 

Jak dawkować Kreatynę?

 

Licznie przeprowad­zone bada­nia wykazu­ją, że najszyb­szą metodą na zwięk­sze­nie poziomu kreatyny w ludz­kich mięś­ni­ach jest tak zwana „load­ing method”, czyli „meto­da ład­owa­nia”. Pole­ga ona na spoży­wa­niu dokład­nie 0,3 gra­ma sub­stancji na kilo­gram masy ciała dzi­en­nie. Tę sumę należy podzielić na 3–4 daw­ki, które przyj­mu­je się w różnych porach przez 5–7 dni. Po tym cza­sie następu­je tzw. „nakarmie­nie” mięśni związkiem, wskutek czego powin­no nastąpić przyj­mowanie dawek podtrzy­mu­ją­cych, czyli tych, które wynoszą 3–5 gramow kreatyny na dobę.

 

 

W jakiej formie dostęp­na jest Kreaty­na?

 

Najczęś­ciej przyj­mowan jest Kreaty­na w formie mono­hy­dratu (jest to połącze­nie związku z cząsteczka­mi wody). Taka postać jest najbardziej pop­u­larną i uważaną za najwygod­niejszą. Jed­ną z równie znanych form przyj­mowa­nia Kreatyny jest fos­foran (połącze­nie cząsteczek kreatyny z kwasem fos­fora­nowym). Amerykańs­cy Naukow­cy z Creighton Uni­ver­si­ty twierdzą, iż fos­foran kreatyny cechu­je się nawet 3krotnie sil­niejszym dzi­ałaniem niż mono­hy­drat, ponieważ wpły­wa na zmniejsze­nie uczu­cia zmęczenia mięśni.

Artykuł spon­sorowany

  BONUS 1259 PLN W STS  Odbierz Freebet 20 zł, 30 zł bez ryzyka i bonus 1200 zł. Typuj mecze Lecha na stronie www.STS.pl

Sponsor serwisu

  BONUS 1259 PLN W STS  

Odbierz 1259 zł i typuj mecze Lecha na www.STS.pl

Liga Mistrzów

Gent - Dynamo Kijów

Liga Mistrzów

22/09/2020 / 19:00

Slavia Praga - Midtjylland

Liga Mistrzów

22/09/2020 / 19:00

FK Krasnodar - PAOK Saloniki

Liga Mistrzów

22/09/2020 / 19:00

Molde FK - Ferencvaros

Liga Mistrzów

22/09/2020 / 19:00

Gent - Dynamo Kijów

Liga Mistrzów

22/09/2020 / 19:00

FK Krasnodar - PAOK Saloniki

Liga Mistrzów

22/09/2020 / 19:00

Molde FK - Ferencvaros

Liga Mistrzów

22/09/2020 / 19:00

Kursy na mecze Lecha

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Lechia Gdańsk - Stal Mielec

PKO BP Ekstraklasa

19/09/2020 / 13:00

Pogoń Szczecin - Śląsk Wrocław

PKO BP Ekstraklasa

19/09/2020 / 15:30

Legia Warszawa - Górnik Zabrze

PKO BP Ekstraklasa

19/09/2020 / 18:00

Zagłębie Lubin - Cracovia Kraków

PKO BP Ekstraklasa

20/09/2020 / 13:00

Lech Poznań - Warta Poznań

PKO BP Ekstraklasa

20/09/2020 / 15:30

Lechia Gdańsk - Stal Mielec

PKO BP Ekstraklasa

19/09/2020 / 13:00

Pogoń Szczecin - Śląsk Wrocław

PKO BP Ekstraklasa

19/09/2020 / 15:30

Legia Warszawa - Górnik Zabrze

PKO BP Ekstraklasa

19/09/2020 / 18:00

Zagłębie Lubin - Cracovia Kraków

PKO BP Ekstraklasa

20/09/2020 / 13:00

Lech Poznań - Warta Poznań

PKO BP Ekstraklasa

20/09/2020 / 15:30

Lechia Gdańsk - Stal Mielec

PKO BP Ekstraklasa

19/09/2020 / 13:00

Pogoń Szczecin - Śląsk Wrocław

PKO BP Ekstraklasa

19/09/2020 / 15:30

Legia Warszawa - Górnik Zabrze

PKO BP Ekstraklasa

19/09/2020 / 18:00

Zagłębie Lubin - Cracovia Kraków

PKO BP Ekstraklasa

20/09/2020 / 13:00

Lech Poznań - Warta Poznań

PKO BP Ekstraklasa

20/09/2020 / 15:30

Lechia Gdańsk - Stal Mielec

PKO BP Ekstraklasa

19/09/2020 / 13:00

Pogoń Szczecin - Śląsk Wrocław

PKO BP Ekstraklasa

19/09/2020 / 15:30

Legia Warszawa - Górnik Zabrze

PKO BP Ekstraklasa

19/09/2020 / 18:00

Zagłębie Lubin - Cracovia Kraków

PKO BP Ekstraklasa

20/09/2020 / 13:00

Lech Poznań - Warta Poznań

PKO BP Ekstraklasa

20/09/2020 / 15:30

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress