Arboleda po operacji. Wróci na wiosnę?

Dzisi­aj Maneul Arbole­da przeszedł oper­ację rekon­strukcji więzadła krzyżowego, które wye­lim­i­nowało go z tren­ingów w zeszłym tygod­niu. Pier­wsze infor­ma­c­je mówiły o braku szans na grę przez kil­ka miesię­cy. - Jest jed­nak szansa, że wró­ci na boisko jeszcze w trak­cie rundy wiosen­nej tego sezonu - moż­na przeczy­tać na ofic­jal­nej stron­ie klini­ki RehaS­port.

- Oper­ac­ja prze­biegła zgod­nie z planem. Powrót do pełnej sprawnoś­ci po tego typu zab­ie­gach zwyk­le trwa od czterech do sześ­ciu miesię­cy jed­nak już po około ośmiu tygod­ni­ach Manuel będzie mógł rozpocząć lek­ki tren­ing biegowy; trucht — powiedzi­ał dr Andrzej Pyda.

Add a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress