Dla kogo opaska kapitana?

Kole­jorz prze­by­wa na drugim zgrupowa­niu w tureckim Belek. Oprócz szli­fowa­nia formy, druży­na wybierze tam piłkarza, który będzie pełnił rolę kap­i­tana.

Wraz z początkiem sezonu opaskę kap­i­tańską nosił Hubert Wołąkiewicz. Gdy z Lechem pożeg­nał się Mar­iusz Rumak i jego miejsce zajął Maciej Sko­rża, nastąpiła też zmi­ana kap­i­tana w zes­pole. Huber­ta Wołąkiewicza zastąpił Łukasz Trał­ka. Były piłkarz warsza­wskiej Polonii z obow­iązków wywiązu­je się bard­zo solid­nie i niczego nie moż­na mu zarzu­cić. Cza­sem jed­nak braku­je mu tego „czegoś”, co powinien mieć każdy kap­i­tan. Braku­je mu charyzmy, charak­teru i wal­ki za Lecha do ostat­niego tchu.

Pytanie, czy Trał­ka pozostanie kap­i­tanem na rundę wiosen­ną? Wyda­je się, że tak, tym bardziej, że zarówno tren­er Sko­rża jak i koledzy w szat­ni nie narzeka­ją na postawę Trał­ki.

W kulu­arach coraz częś­ciej pojaw­ia­ją się głosy, że opaskę po Trałce powinien prze­jąć młody Tomasz Kędzio­ra. 20-let­ni obroń­ca wiele razy pokazy­wał, że prócz umiejęt­noś­ci piłkars­kich ma tez dar wstrząśnię­cia drużyną i wpły­wa na lep­sza grę kolegów, a przede wszys­tkim potrafi wziąć ciężar gry na swo­je bar­ki.

Ken­di doświad­cze­nie w tej roli już ma. Tren­er Marcin Dor­na mianował go kap­i­tanem kadry młodzieżowej do lat 20. Być może zapro­cen­tu­je to przy wyborze kap­i­tana Poz­nańskiej Loko­mo­ty­wy?

Kto na wios­nę założy opaskę kap­i­tana? Tego dowiemy się na pewno w prze­ciągu kilku dni. My typu­je­my jed­nak, że tę funkcję dalej będzie pełnił Łukasz Trał­ka, a na Tom­ka Kędziorę przyjdzie jeszcze czas.

Add a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress