Skorża: Dla nas sezon zaczyna się od nowa

Druży­na Mis­trza Pol­s­ki wraca do gry po dwu­ty­god­niowej prz­er­wie, z czego cieszy się Maciej Sko­rża – Jestem po raz pier­wszy w takiej sytu­acji, że gramy tyle meczów w krótkim cza­sie. Czekaliśmy na tę prz­er­wę od dłuższego cza­su, było nam to potrzeb­ne. Sporo piłkarzy roze­grało mecze w reprezen­tac­jach, więc pozostali w ryt­mie mec­zowym. Spodziewam się dużej poprawy jakoś­ci gry, a przede wszys­tkim wyników – mówił na przed­mec­zowej kon­fer­encji opiekun lechitów.

Przed sezonem nikt by się nie spodziewał, że mecz między Lechem, a Podbeskidziem będzie spotkaniem sąsi­adów z dol­nej częś­ci tabeli – Do każdego rywala pod­chodz­imy z sza­cunkiem. Nie ma słabych drużyn w Ekstrak­lasie. Czy będzie to Podbeskidzie, czy inna druży­na, musimy wygrać. Pier­wszy raz mogę powiedzieć, że wys­taw­imy opty­mal­ny skład, nie ma kalku­lacji pod kątem czwartkowego meczu. Liczę, że to będzie punkt zwrot­ny w roz­gry­wkach ligowych.

Kogo na pewno nie zobaczymy jutro na boisku? — Darko wciąż trenu­je indy­wid­u­al­nie, Marcin Robak także, więc ich wys­tęp w jutrze­jszym meczu jest wyk­luc­zony. Jest też kilku piłkarzy po infekc­jach i decyz­ja zostanie pod­ję­ta jutro rano – doda­je tren­er.

Czy Lech odbi­je się od dna i wresz­cie wywal­czy kom­plet punk­tów na boiskach Ekstrak­lasy? – Moim zdaniem to, co pokaza­l­iśmy do tej pory w lidze, nie jest adek­watne do naszej klasy i umiejęt­noś­ci. Przeszłość odci­namy grubą kreską, od jutra sezon zaczy­na się dla nas na nowo. Zaczniemy gonić czołówkę i wszys­tko wró­ci na swo­je miejsce – zapew­nia.

Szanse na debi­ut w barwach Kole­jorza otrzy­ma z pewnoś­cią Maciej Gajos – Cieszę się z tego trans­feru. Czy Maciej zagra od pier­wszej min­u­ty? Nie wiem, bo dość krótko z nami trenu­je.

Add a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress