Linetty zostanie, ale podpisu pod kontraktem jeszcze nie ma

- Spotkałem się z rodzi­ca­mi Karo­la i uzyskałem zapewnie­nie, że piłkarz zostanie w Lechu — mówił na ante­nie Radia Merkury wczo­raj Mar­iusz Rumak. 17-let­ni pomoc­nik 2 lutego kończy 18 lat i mógł­by już wtedy opuś­cić klub za niewielkie pieniądze. A chęt­nych nie braku­je.

Szkole­niowiec Lecha przyz­nał na ante­nie Radia Merkury, że roz­maw­iał z rodzi­ca­mi odnośnie przyszłoś­ci swo­jego zawod­nik jed­nak nie doszło jeszcze do pod­pisa­nia umowy. - Dopó­ki go nie będzie, niczego nie przesądza­jmy - zaz­nacza tren­er “Kole­jorza”.

Zain­tere­sowanie pozyskaniem Karo­la Linet­tego jest bard­zo duże. Mar­iusz Rumak zdradz­ił w roz­mowie z redak­tora­mi Krzysztofem Rata­jcza­kiem i Woj­ciechem Bernar­dem, że Lechi­ta ode­brał ju kilka­dziesiąt tele­fonów od menadżerów zain­tere­sowanych prze­ję­ciem jego oso­by i poszuki­waniem mu nowego klubu.

Wiele jed­nak wskazu­je na to, że Linet­ty pozostanie w stol­i­cy Wielkopol­s­ki. - On jeszcze musi się nauczyć seniorskiej pił­ki — przyz­na­je Rumak.

Add a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress