Wołąkiewicz i Ceesay blisko pauzy za kartki

Przed meczem z Piastem prob­le­my ze złoże­niem for­ma­cji defen­sy­wnej miał Mar­iusz Rumak. Wkrótce jed­nak może ich być znacznie więcej, ponieważ trzy żółte kart­ki na swoim kon­cie w tym sezonie mają już Hubert Wołąkiewicz i Keb­ba Ceesay. Kole­jne ich kart­ki będą skutkowały zaw­iesze­niem na jed­no spotkanie ligowe. Co wtedy, jak żyć? — moż­na zapy­tać, parafrazu­jąc słynne pytanie do pre­miera.

Zaw­iesze­nie Gam­bi­jczy­ka może otworzyć szan­sę na ligowy debi­ut Tomas­zowi Kędziorze, który jest bard­zo blisko pojaw­ienia się na boisku. Co praw­da na prawej stron­ie obrony może zagrać jeszcze Mateusz Możdżeń, który w meczu z Zagłę­biem Lubin będzie jeszcze pau­zował, ale w przy­pad­ku jego ewen­tu­al­nych wys­tępów w kole­jnych meczach tren­er będzie praw­dopodob­nie chci­ał wyko­rzys­tać jego atu­ty ofen­sy­wne i może postaw­ić na młodego Kędziorę.

Mniej prob­lemów może być z zastąpi­e­niem Wołąkiewicza, choć kon­tuzjowany cały czas jest Manuel Arbole­da. Na tej pozy­cji może wys­tąpić również Ivan Djur­d­je­vić, a także Marcin Kamińs­ki, który już ostat­nio zastąpił Kolumbi­jczy­ka. W ostate­cznoś­ci na środ­ku defen­sy­wy zagrać może również Keb­ba Ceesay, które­mu również grozi zaw­iesze­nie.

I choć ewen­tu­al­na niemożność ze sko­rzys­ta­nia z usług Wołąkiewicza i Ceesaya spowodu­je pewne prob­le­my z zestaw­ie­niem obrony, to na pewno Mar­iusz Rumak ma w kadrze swo­jego zespołu przy­na­jm­niej kilku piłkarzy, którzy mogą ich zastąpić. Kwest­ią względ­ną pozosta­je jed­nak fakt, czy dorów­na­ją oni poziomem sportowym swoim kole­gom z drużyny.

Add a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress