27.01.2023, g. 20:30
PKO BP Ekstraklasa
Stal Mielec vs Lech Poznań
Do meczu pozostało:
0dn.12godz.26min.
13.45 X3.50 22.10 Odbierz 630 zł i typuj na eFortuna.pl Zarejestruj konto
Transmisja na żywo

Bo Kolejorz jest również Twój. Wyraź swoją opinię

Bo Kolejorz jest również Twój. Wyraź swoją opinię

Lech Poz­nań wychodzi naprze­ciw kibi­com. Wraz z Sports Ana­lyt­ics klub przeprowadzi anki­etę “Twój Kole­jorz. Wyraź swo­ją opinię o Lechu” doty­czącą funkcjonowa­nia klubu.

Sebas­t­ian Star­czews­ki (dyrek­tor mar­ketingu i komu­nikacji KKS Lech Poz­nań): W ciągu roku pon­ad 100 tysię­cy osób pojaw­ia się na sta­dion­ie Lecha Poz­nań. Jeżeli pomyślimy o wszys­t­kich sym­pa­tykach Kole­jorza to mówimy już o mil­ionach. Przez social media jesteśmy w stanie dostać się do takiego grona. Chce­my poz­nać ich opinie i poz­nać ich zdanie na tem­at funkcjonowa­nia klubu: od cen biletów po zaan­gażowanie prospołeczne. Wszys­tkie rzeczy będą porus­zone w naszym bada­niu. Lech to duma, trady­c­ja, klub powinien nieść radość. Chce­my, aby kom­fort na sta­dion­ie był coraz wyższy. To wszys­tko będziemy poruszać w naszych bada­ni­ach. Takie badanie poz­woli nam w sposób obiek­ty­wny pode­jść do wiz­ji kibiców.

Każdy z dzi­en­nikarzy będzie miał szan­sę wziąć udzi­ał w bada­niu. Nie wyk­lucza­my w przyszłoś­ci przeprowadze­nie bardziej szczegółowych badań. Będziemy potrze­bowali więcej infor­ma­cji. Mamy 57 pytań – bard­zo sze­ro­kich od cen biletów, akty­wnoś­ci prospołecznej klubu do kanałów infor­ma­cyjnych Lecha Poz­nań. Anki­eta będzie dostęp­na w medi­ach klubowych. Zachę­camy do tego, aby dotr­wać do koń­ca. Narzędzie zag­waran­tu­je to, że każdy będzie mógł do anki­ety wró­cić i rozwiązać ją od momen­tu na którym się ja wcześniej zakończyło wypełniać.

Bada­nia są dla klubu – dla osób, które pracu­ją po stron­ie sportowej, ale także dla tych, którzy dba­ją o kibica.

dr Marcin Cybul­s­ki: To moment, w którym pojaw­ia się nowa jakość. Bada­nia pojaw­iały się uprzed­nio, ale ter­az pojaw­ia­ją się prace cyk­liczne – wzorem klubów zachod­nioeu­rope­js­kich. Chodzi oto, aby mieć możli­wość porówny­wa­nia wyników z poprzed­nich edy­cji. Bada­nia oparte są o klubu europe­jskie. Mamy osąd jak to wyglą­da na Zachodzie. W przy­go­towywa­niu samej metodologii i wyglą­du wzorowal­iśmy się na bada­ni­ach z ligi ang­iel­skiej – nie moż­na zro­bić jed­nak kal­ki, każdy kraj jest inny, lecz metodolo­gia jest zbliżona. Słowem kluc­zowym jest kom­fort i chce­my go mierzyć. Anki­eta musi być czytel­na i zrozu­mi­ała dla prze­cięt­nego kibi­ca pił­ki nożnej. To wzorzec, który przy­chodzi z Europy Zachod­niej. Anki­eta skła­da się z pytań zamknię­tych. Są też pyta­nia jakoś­ciowe, które doty­czą głównie przyszłych inic­jatyw Lecha Poznań.

Paweł Chmielows­ki: Pro­fil kibi­ca Lecha Poz­nań znamy. Określil­iśmy min­i­mal­ną próbę bada­nia. Na ten moment anki­eta będzie miała for­mę tylko elek­tron­iczną. Myślę, że dziś wycz­er­piemy próbę bada­nia. Nie moż­na określić, kiedy dokład­nie przed­staw­imy raport — musimy spotkać się z wło­darza­mi klubu i razem wybrać, które infor­ma­c­je są najważniejsze.

Anki­eta dostęp­na jest tutaj

Kursy na mecze Lecha

Stal Mielec - Lech Poznań

PKO BP Ekstraklasa

28/01/2023 / 01:00

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Miedź Legnica - Radomiak Radom

PKO BP Ekstraklasa

27/01/2023 / 18:00

Stal Mielec - Lech Poznań

PKO BP Ekstraklasa

28/01/2023 / 01:00

Widzew Łódź - Pogoń Szczecin

PKO BP Ekstraklasa

28/01/2023 / 15:00

Cracovia Kraków - Górnik Zabrze

PKO BP Ekstraklasa

28/01/2023 / 15:00

Lechia Gdańsk - Wisła Płock

PKO BP Ekstraklasa

28/01/2023 / 15:00

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress

Ten artykuł jest dostępny tylko w zagraniczej odsłonie tego serwisu.