As, dwója i dżoker w talii Macieja Skorży

As, dwója i dżoker w talii Macieja Skorży

Paulus Ara­ju­uri, Szy­mon Pawłows­ki i Zaur Sada­jew. Co łączy tę trójkę? Jest o nich ostat­nio głośno. Jeden zro­bił wiel­ki postęp, dru­gi zal­iczył niesamow­ity spadek formy, a trze­ciego cza­sem ciężko zrozu­mieć na boisku.

Kiedy Paulus Ara­ju­uri przy­chodz­ił do Lecha, mało było optymistów. Pier­wsze mecze Fina nie należały do udanych, na dodatek Paulus łapał cią­gle kon­tuz­je. Odkąd trenerem został Maciej Sko­rża, stop­er jest czołowym piłkarzem Kole­jorza – Paulus jest bard­zo ważnym ogni­wem naszej drużyny. Jestem bard­zo zad­owolony z jego postępu w grze, dyry­gowaniem linii obrony, to stu pro­cen­towy  pro­fesjon­al­ista. Strzelił nam kil­ka bard­zo ważnych bramek, jest coraz sil­niejszym punk­tem drużyny i tylko mogę się cieszyć z tego powodu. Mogę zaryzykować, że zro­bił najwięk­szy postęp w prze­ciągu kilku miesię­cy – chwiali Fina szkoleniowiec.

paulus arajuuri

Zupełnie odmi­enne nas­tro­je towarzyszą Szy­monowi Pawłowskiemu. Pozyskany z Zagłębia Lubin piłkarz kom­plet­nie nie przy­pom­i­na tego Pawłowskiego z jesieni. Co dzieje się z pomoc­nikiem Kole­jorza? — Szymek ostat­nio ze Śląskiem zagrał najlep­szy mecz, ale ja się zas­tanaw­iam czy powinien wyjść w pier­wszym składzie. Chci­ałbym, żeby dawał drużynie trochę więcej. Wiem, że go na to stać i po częś­ci moż­na go uspraw­iedli­wiać kon­tuzją i prz­er­wą w grze, ale to jest już ta faza sezonu, że oczeku­ję od niego, że będzie naszym sil­nym punk­tem. Jeżeli pojawi się na boisku, to mam nadzieję, że zagra lep­iej, niż w ostat­nim meczu ze Śląskiem.

Mecz z Jagiel­lonią bard­zo dobrze rozpoczął Zaur Sada­jew, ale z każdą min­utą szło mu gorzej. W poprzed­nim meczu przy Łazienkowskiej Czeczen na boisku pojaw­ił się w końców­ce spotkanie. Zau­rowi daleko do sna­jpera, jakim był Artjom Rud­nevs czy cho­ci­aż­by Łukasz Teodor­czyk – Zaur z Jagiel­lonią zaczął świet­nie, ale w pewnym momen­cie zgasł, dlat­ego go zmieniłem. Może grać cały mecz, ale zależy z kim i gdzie gramy. Cza­sem mam dla niego rolę jok­era, jak z resztą dla kilku innych piłkarzy w mojej drużynie. Lep­iej wyglą­da­ją, jak pojaw­ia­ją się w roli zmi­en­ników – przyz­na­je Maciej Skorża.

ejberempire

Kursy na mecze Lecha

Brak spotkań

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Brak spotkań

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress