Bruma znalazl nowy klub? Będzie mógł grać?

Mar­ciano Bru­ma, który we wtorek wiec­zorem nieoczeki­wanie rozwiązał umowę z Lechem Poz­nań być może wios­ną zagra w holen­der­skim Rijns­burgse Boys, które wys­tępu­je w odpowied­niku trze­ciej ligi pol­skiej. Obroń­ca zaak­cep­tował propozy­cję klubu, lecz nie wiado­mo czy będzie mógł trafić do tej drużyny.

Holen­der rozwiązał kon­trakt z powodów rodzin­nych i praw­dopodob­nie nie może wys­tępować w klu­bie zawodowym, dlat­ego pod­jął roz­mowy z drużyną wys­tępu­jącą w lidze, będącej łącznikiem pomiędzy lig­a­mi pro­fesjon­al­ny­mi z amatorskimi.

- 31 sty­cz­nia, tuż przed północą i zamknię­ciem okna trans­fer­owego, Mar­ciano Bru­ma rozwiązał kon­trakt z Lechem. Rijns­burgse Boys wys­tąpiło o zatwierdze­nie go w swoim klu­bie na kole­jne pół roku. Doku­men­ty zostały już wysłane do KNVB, która wys­tąpi do PZPN o poz­wole­nie na grę dla Brumy. Może to potr­wać od tygod­nia do maksy­mal­nie miesią­ca - czy­tamy w komu­nika­cie na ofic­jal­nej stron­ie Rijns­burgse Boys.

Kursy na mecze Lecha

Brak spotkań

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Brak spotkań

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress