Bruma znalazl nowy klub? Będzie mógł grać?

Mar­ciano Bru­ma, który we wtorek wiec­zorem nieoczeki­wanie rozwiązał umowę z Lechem Poz­nań być może wios­ną zagra w holen­der­skim Rijns­burgse Boys, które wys­tępu­je w odpowied­niku trze­ciej ligi pol­skiej. Obroń­ca zaak­cep­tował propozy­cję klubu, lecz nie wiado­mo czy będzie mógł trafić do tej drużyny.

Holen­der rozwiązał kon­trakt z powodów rodzin­nych i praw­dopodob­nie nie może wys­tępować w klu­bie zawodowym, dlat­ego pod­jął roz­mowy z drużyną wys­tępu­jącą w lidze, będącej łącznikiem pomiędzy lig­a­mi pro­fesjon­al­ny­mi z ama­torski­mi.

- 31 sty­cz­nia, tuż przed północą i zamknię­ciem okna trans­fer­owego, Mar­ciano Bru­ma rozwiązał kon­trakt z Lechem. Rijns­burgse Boys wys­tąpiło o zatwierdze­nie go w swoim klu­bie na kole­jne pół roku. Doku­men­ty zostały już wysłane do KNVB, która wys­tąpi do PZPN o poz­wole­nie na grę dla Brumy. Może to potr­wać od tygod­nia do maksy­mal­nie miesią­ca - czy­tamy w komu­nika­cie na ofic­jal­nej stron­ie Rijns­burgse Boys.

Add a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress