02.06.2023, g. 02:00
WNBA
Minnesota Lynx vs Connecticut Sun
Do meczu pozostało:
0dn.21godz.14min.
11.12 X16.00 28.60 Odbierz 630 zł i typuj na eFortuna.pl Zarejestruj konto
Transmisja na żywo

Chaos Poznań przegrywa pierwszy mecz na inaugurację sezonu

Chaos Poznań przegrywa pierwszy mecz na inaugurację sezonu

Poz­nańs­ki Chaos w pier­wszym meczu na włas­nym boisku w sezonie 2015/16 musi­ał uznać wyżs­zość Arki Rumia 14:68 (14:40)

W sobotę 19 wrześ­nia poz­na­ni­a­cy na golę­cińskim obiek­cie pode­j­mowali debi­u­tu­jącą w dru­goligowych roz­gry­wkach, ale składa­ją­ca się z doświad­c­zonych trójmiejs­kich rug­bistów drużynę Arki Rumia. Mecz rozpoczęła jed­nak smut­na uroczys­tość, gdyż rug­biś­ci obu drużyn oraz zgro­madzeni kibice ucz­cili min­utą ciszy poz­nańskiego rug­bystę Macie­ja „Maciorę” Michal­czy­ka, który zmarł wczoraj.

Mecz rozpoczął się od huraganowych ataków drużyny przy­jezd­nej, którzy już w pier­wszej min­u­cie meczu zdobyli pier­wsze 7 punk­tów po udanym przyłoże­niu z pod­wyższe­niem. W ciągu pier­wszych 13 min­ut, aż czterokrot­nie zanosili piłkę na pole punk­towe poz­nańskiej pięt­nast­ki. W okoli­cach pięt­nastej min­u­ty gra się wyrów­nała, a w 17. min­u­cie Chaosi­a­cy zdobyli pier­wsze w tym sezonie punk­ty po pięknym rajdzie i przyłoże­niu Pio­tra Kaszkowia­ka oraz pod­wyższe­niu Bartłomie­ja Kar­lińskiego. Od tej pory do koń­ca pier­wszej połowy mecz wyglą­dał jak bok­ser­s­ki poje­dynek, gdyż drużyny na przemi­an wymieni­ały ciosy. Goś­cie zdoby­wali 7 punk­tów w 25 i 40 min­u­cie, nato­mi­ast poz­nańs­cy rug­biś­ci w 30 min­u­cie po przyłoże­niu Jac­ka Biskup­skiego i ponownym pod­wyższe­niu Bartłomie­ja Karliońskiego.

Dru­ga połowa meczu wyglą­dała znacznie lep­iej, zwłaszcza, jeśli zestaw­imy ją z drugą częś­cią meczu roze­granego przez poz­na­ni­aków w Byd­goszczy. Co praw­da goś­cie w tej częś­ci również czterokrot­nie zdoby­wali kom­plet punk­tów za akcję 5+2, a poz­na­ni­a­cy nie potrafili odpowiedzieć punk­ta­mi, ale gra Chao­su była miła dla oka, a wal­ka o każdy cen­tymetr boiska, na pewno podobała się zgro­mad­zonej na poz­nańskim obiek­cie publiczności.

Jed­nocześnie dzięku­je­my fir­mie Kar­lin Stu­dio, za zor­ga­ni­zowanie nagłośnienia mec­zowego oraz wita­my ją w gronie spon­sorów naszego zespołu.

Składy drużyn:

Chaos Poz­nań: Zbig­niew Nowak (66’ Mateusz Krzemińs­ki), Jacek Biskup­s­ki (66’ Patryk Borkows­ki), Łukasz Wiśniews­ki (40’ Krzysztof Kuśnierek), Łukasz Mądry, Prze­mysław Moraws­ki (40’ Prze­mysław Przy­była), Daniel Gmiter (50’ Maciej Wnuk), Roman Biskup­s­ki (66’ Daw­id Woź­ni­ak), Piotr Myd­lak (60’ Prze­mysław Plewińs­ki), Maciej Kar­lińs­ki, Rafał Słomińs­ki, Mikołaj Piotrow­icz, Mateusz Saw­ic­ki, Piotr Kaszkowiak, Tomasz Włoch (40’ Bar­tosz Kasińs­ki), Bartłomiej Karliński.

Zawod­ni­cy rez­er­wowi: Maciej Wnuk, Krzysztof Kuśnierek, Mateusz Krzemińs­ki, Patryk Borkows­ki, Prze­mysław Przy­była, Prze­mysław Plewińs­ki, Daw­id Woź­ni­ak, Bar­tosz Kasiński.

Arka Rumia: Michał Obryc­ki (58’ Karol Bela), Krzysztof Bog­do­nis, Dar­iusz Rohde (46’ Tomasz Koniars­ki), Sebas­t­ian Cał­ka (41’ Mar­iusz Win­cen­ci­ak), Kuba Smolińs­ki (70’ Robert Gór­czyńs­ki), Adam Idzi, Tomasz Leg­nows­ki, Marek Skindel (28’ Wiesław Woronko), Łukasz Prabudz­ki, Kon­rad Chromińs­ki, Robert Hendrysi­ak, Tomasz Winiars­ki (8’ Łukasz Raci­ak), Fil­ip Szczepańs­ki, Dami­an Keman, Krys­t­ian Lubiński.

Zawod­ni­cy rez­er­wowi: Karol Bela, Tomasz Koniars­ki, Mar­iusz Win­cen­ci­ak, Bar­tosz Kier­sznows­ki, Robert Gór­czyńs­ki, Marcin Cygan, Łukasz Raci­ak, Wiesław Woronko.

Punk­ty Chaos: Piotr Kaszkowiak 5 ℗, Jacek Biskup­s­ki 5 ℗, Bartłomiej Kar­lińs­ki 4 (2 Pd).

Punk­ty Arka: Kon­rad Chromińs­ki 18 (9 Pd), Kuba Smolińs­ki 10 (2P), Dami­an Keman 10 (2P), Bar­tosz Kier­sznows­ki 10 (2P), Sebas­t­ian Cał­ka 5 ℗, Łukasz Prabudz­ki 5 ℗, Fil­ip Szczepańs­ki 5 ℗, Marcin Cygan 5 ℗.

Żółte kart­ki: Arka­diusz Murek.

Kursy na mecze Lecha

Brak spotkań

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Brak spotkań

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress

Ten artykuł jest dostępny tylko w zagraniczej odsłonie tego serwisu.