II Turniej Piłkarski z okazji Dnia Solidarności i Wolności

solidarnoscPodob­nie jak w poprzed­nim roku 31 sierp­nia odbędzie się turniej piłkars­ki z okazji Dnia Sol­i­darnoś­ci i Wol­noś­ci. Orga­ni­za­torem zma­gań sportowych jest NSZZ “Sol­i­darność” Region Wielkopol­s­ka, a patronat nad nim objęło Sto­warzysze­nie “Wiara Lecha” i Insty­tut Pamię­ci Narodowej.

Turniej roze­grany zostanie w godz. 14–22. Mecze będą roz­gry­wane w sześ­cioosobowych składach.

Zespoły, które zde­cy­du­ją się na udzi­ał w turnieju będą mogły liczyć na min­i­mum 3–4 mecze. Dla każdej drużyny przy­go­towana będzie woda. Na najlep­szych czeka­ją puchary, stat­uet­ki i nagrody rzeczowe.

Koszt udzi­ału to zaled­wie 200 zł net­to (ist­nieje możli­wość wys­taw­ienia fak­tu­ry VAT).

Zapisy prowad­zone są pod adresem mailowym: [email protected]

Infor­ma­c­je na tem­at turnieju zna­jdziecie na stronach:

www.wl-liga.pl
www.solidarnosc.poznan.pl

Będzie to dru­ga edy­c­ja turnieju. W zeszłym roku uczest­niczyły 16 drużyny, z których najlep­szy okazał się zespół BHU S.A..

Kursy na mecze Lecha

Brak spotkań

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Brak spotkań

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress