Czy Lech zaskoczy nas jeszcze transferami?

Czy Lech zaskoczy nas jeszcze transferami?

Pod­czas trwa­jącego okien­ka trans­fer­owego Lech Poz­nań pozyskał już Davi­da Hol­mana, Tamasa Kadara, a także ostat­nio Arnau­da Djouma. Biorąc także pod uwagę pod­pisanie kon­trak­tu z Darko Jevti­ciem, moż­na stwierdz­ić, że zimowe okienko przez dzi­ałaczy Lecha zostało wyko­rzys­tane bard­zo dobrze.

W Poz­na­niu przyzwycza­jeni jesteśmy do słów “coś kosztem czegoś”, więc póki zimowe okno trans­fer­owe 2015 nie zostanie ofic­jal­nie zamknięte, część sym­pa­tyków Lecha nie będzie mogła spać spokojnie.

Trud­no tu mówić o sprzedaży które­goś z napast­ników, gdyż tych nom­i­nal­nych Kole­jorz posi­a­da tylko trzech. Jeden z nich prze­by­wa w Poz­na­niu na wypoży­cze­niu i zosta­je tylko Daw­id Kow­nac­ki i Vojo Ubi­parip. “Kow­naś” nawet nie ukończył jeszcze wieku pełno­let­noś­ci, więc wyda­je się, że na trans­fer jeszcze zbyt wcześnie. Wielu sądzi, że młody Kow­nac­ki jest niezwyk­le utal­en­towany, lecz potrze­bu­je jeszcze ogra­nia na ekstrak­la­sowych boiskach. Bardziej skom­p­likowana jest sytu­ac­ja Vojo Ubi­pari­pa, który wró­cił do gry po kole­jnych kon­tuz­jach. Zagrał zresztą w sparingach w Belek i strzelił trzy bram­ki, ale widać u niego było jeszcze wiele niedokład­noś­ci i niepewnoś­ci. Ser­bowi kończy się bowiem w czer­w­cu tego roku kon­trakt i najbliższa run­da będzie kluc­zowa dla jego dal­szej kariery.

Doty­chcza­sowe zimowe trans­fery Lecha spraw­iły kibi­com niespodzian­ki w postaci pomoc­ników. Najpierw zakon­trak­towany został Darko Jevtić, potem sprowad­zony węgier­s­ki ofen­sy­wny pomoc­nik David Hol­man, a w sobotę rano ogłos­zono trans­fer defen­sy­wnego pomoc­ni­ka Arnau­da Djoumy. Jak­by przed­staw­iciele klubu tych ruchów nie nazwali, wiadome jest ‚że są to beza­pela­cyjne wzmoc­nienia kadry. Jedynym niezad­owolonym z powyższych trans­fer­ów może być Szy­mon Drew­ni­ak, dla którego jedynym ratunkiem było­by wypoży­cze­nie, bo na trans­fer raczej się nie zanosi. W związku z przepisem, że nie moż­na grać w trzech klubach pod­czas jed­nego sezonu Szy­mon Drew­ni­ak ma dwa wyjś­cia z tej trud­nej sytu­acji: ciężko pra­cow­ać i wywal­czyć sobie miejsce w składzie, lub co chy­ba łatwiejsze, zde­cy­dować się na wypoży­cze­nie do Górni­ka Zabrze, do tego potrzeb­ny jest przedewszys­tkim ruch ze strony klubu z Zabrza.

For­ma­cję obrony wzmoc­nił Tamas Kadar, lecz moż­na powiedzieć, że wymienił tylko Huber­ta Wołąkiewicza, który wraz z końcem roku pożeg­nał się prze­cież z “Kole­jorzem”. W defen­sy­wie sprawa wyda­je się więc być jas­na i klarow­na, jeden za jed­nego. Nic bardziej myl­nego. Po kon­tuz­jach wróćili Maciej Wilusz i Keb­ba Ceesay, którzy zwięk­szą konkurencję wsród obrońców. Kto poleg­nie? Wszys­tko wskazu­je na to, że najmłod­szy Jan Bednarek. W jego kwestii najmą­drze­jszym rozwiązaniem było­by wypoży­cze­nie, bowiem rozwój mógł­by być “przy­hamowany” brakiem ogra­nia z racji niewys­tępowa­nia nawet w osiem­nastkach meczowych.

Wciąż niewy­jaśniona jest sytu­ac­ja Luisa Hen­riqueza, które­mu to w czer­w­cu kończy się kon­trakt w Poz­na­niu. Aktu­alne okienko jest dla niego “ostat­nim dzwonkiem” do ode­jś­cia z klubu. Dużo wskazu­je na to, że Panam­czyk w Lechu jed­nak zostanie i będzie bił się ze Szkotem Bar­rym Dou­glasem o pier­wszeńst­wo na pozy­cji lewego obrońcy.

Podob­nie do pop­u­larnego “Panamy” ma się kon­trakt Macie­ja Gos­tom­skiego. Ten może prędzej wywal­czyć pier­wszy skład, gdyż Jas­min Burić nie będzie jeszcze przez kil­ka do dys­pozy­cji sztabu szkole­niowego, więc raczej próżno mówić tu o ode­jś­ciu z Lecha w przy­pad­ku “Gost­ka”. Być może to jest właśnie okaz­ja do zawal­czenia o miejsce pomiędzy słup­ka­mi Poz­nańskiej Loko­mo­ty­wy. Zagroz­ić mu może tylko Krzysztof Kotorows­ki, dla którego praw­dopodob­nie będzie to ostat­nia run­da w piłkarskiej karierze.

Napisz do auto­ra na Twitterze:

https://twitter.com/Karol_JaJaRoni

Kursy na mecze Lecha

Irlandia Północna U19 - Włochy U19

Mistrzostwa Europy U-19

18/07/2024 20:00

Vikingur - FK Liepaja

Liga Konferencji Europy

18/07/2024 20:00

Tirana - Torpedo Kutaisi

Liga Konferencji Europy

18/07/2024 20:00

Corvinul Hunedoara - Paksi FC

Liga Europejska

18/07/2024 20:00

Shkendija - Lernayin Artsakh

Liga Konferencji Europy

18/07/2024 20:00

Irlandia Północna U19 - Włochy U19

Mistrzostwa Europy U-19

18/07/2024 20:00

Vikingur - FK Liepaja

Liga Konferencji Europy

18/07/2024 20:00

Tirana - Torpedo Kutaisi

Liga Konferencji Europy

18/07/2024 20:00

Corvinul Hunedoara - Paksi FC

Liga Europejska

18/07/2024 20:00

Shkendija - Lernayin Artsakh

Liga Konferencji Europy

18/07/2024 20:00

Irlandia Północna U19 - Włochy U19

Mistrzostwa Europy U-19

18/07/2024 20:00

Vikingur - FK Liepaja

Liga Konferencji Europy

18/07/2024 20:00

Tirana - Torpedo Kutaisi

Liga Konferencji Europy

18/07/2024 20:00

Corvinul Hunedoara - Paksi FC

Liga Europejska

18/07/2024 20:00

Shkendija - Lernayin Artsakh

Liga Konferencji Europy

18/07/2024 20:00

Irlandia Północna U19 - Włochy U19

Mistrzostwa Europy U-19

18/07/2024 20:00

Vikingur - FK Liepaja

Liga Konferencji Europy

18/07/2024 20:00

Tirana - Torpedo Kutaisi

Liga Konferencji Europy

18/07/2024 20:00

Corvinul Hunedoara - Paksi FC

Liga Europejska

18/07/2024 20:00

Shkendija - Lernayin Artsakh

Liga Konferencji Europy

18/07/2024 20:00

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Jagiellonia Białystok - Puszcza Niepołomice

PKO BP Ekstraklasa

19/07/2024 18:00

Śląsk Wrocław - Lechia Gdańsk

PKO BP Ekstraklasa

19/07/2024 20:30

GKS Katowice - Radomiak Radom

PKO BP Ekstraklasa

20/07/2024 14:45

Pogoń Szczecin - Korona Kielce

PKO BP Ekstraklasa

20/07/2024 17:30

Legia Warszawa - Zagłębie Lubin

PKO BP Ekstraklasa

20/07/2024 20:15

Jagiellonia Białystok - Puszcza Niepołomice

PKO BP Ekstraklasa

19/07/2024 18:00

Śląsk Wrocław - Lechia Gdańsk

PKO BP Ekstraklasa

19/07/2024 20:30

GKS Katowice - Radomiak Radom

PKO BP Ekstraklasa

20/07/2024 14:45

Pogoń Szczecin - Korona Kielce

PKO BP Ekstraklasa

20/07/2024 17:30

Legia Warszawa - Zagłębie Lubin

PKO BP Ekstraklasa

20/07/2024 20:15

Jagiellonia Białystok - Puszcza Niepołomice

PKO BP Ekstraklasa

19/07/2024 18:00

Śląsk Wrocław - Lechia Gdańsk

PKO BP Ekstraklasa

19/07/2024 20:30

GKS Katowice - Radomiak Radom

PKO BP Ekstraklasa

20/07/2024 14:45

Pogoń Szczecin - Korona Kielce

PKO BP Ekstraklasa

20/07/2024 17:30

Legia Warszawa - Zagłębie Lubin

PKO BP Ekstraklasa

20/07/2024 20:15

Jagiellonia Białystok - Puszcza Niepołomice

PKO BP Ekstraklasa

19/07/2024 18:00

Śląsk Wrocław - Lechia Gdańsk

PKO BP Ekstraklasa

19/07/2024 20:30

GKS Katowice - Radomiak Radom

PKO BP Ekstraklasa

20/07/2024 14:45

Pogoń Szczecin - Korona Kielce

PKO BP Ekstraklasa

20/07/2024 17:30

Legia Warszawa - Zagłębie Lubin

PKO BP Ekstraklasa

20/07/2024 20:15

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress

Ten artykuł jest dostępny tylko w zagraniczej odsłonie tego serwisu.