06.10.2023, g. 20:30
PKO BP Ekstraklasa
Lech Poznań vs Puszcza Niepołomice
Do meczu pozostało:
4dn.12godz.21min.
11.30 X5.50 212.00 Odbierz 630 zł i typuj na eFortuna.pl Zarejestruj konto
Transmisja na żywo

Radut: To nasza ostatnia szansa, żeby utrzymać się blisko czołówki

Radut: To nasza ostatnia szansa, żeby utrzymać się blisko czołówki

Kole­jorz w hitowym poje­dynku obec­nej kole­j­ki Lot­to Ekstrak­lasy pode­j­mować będzie na INEA Sta­dion­ie biało­s­tocką Jagiel­lonię. Podopieczni Ireneusza Mam­ro­ta są aktu­al­nie lid­erem Lot­to Ekstrak­lasy. Ewen­tu­alne zwycięst­wo poz­woli lechit­om nadal marzyć o tytule Mis­trza Pol­s­ki. — To nasza ostat­nia szansa, żeby utrzy­mać się blisko czołów­ki. Jestem pewny, że zostaw­imy na boisku wszys­tko, żeby zwyciężyć z Jagiel­lonią - zapew­ni­ał Mihai Radut, na przed­mec­zowej kon­fer­encji prasowej.

W poprzed­niej kole­jce lechi­ci pechowo stra­cili w Warsza­w­ie punk­ty z Legią, przez co odd­alili się od lid­eru­jącej dwój­ki. — Mimo prze­granej w ubiegłą niedzielę atmos­fera w szat­ni jest dobra. To wszys­tko dlat­ego, że wiemy, że zaprezen­towal­iśmy się w Warsza­w­ie korzyst­nie, mieliśmy odpowied­nie nastaw­ie­nie, chcieliśmy grać ład­nie w piłkę. Wskoczyliśmy w ostat­nich dwóch spotka­ni­ach na wyso­ki poziom, chce­my go podtrzy­mać w najbliższym meczu - sko­men­tował Rumun.

Pomi­mo poraż­ki z Legią, to nie był zły wys­tęp w wyko­na­niu Kole­jorza. — Cały zespół ma poczu­cie, że naj­gorsze już za nami. Czuć to w szat­ni, że przed nami ostat­nia szansa, żeby utrzy­mać się blisko czołów­ki, aczkol­wiek jestem pewny, że podtrzy­mamy dobrą dys­pozy­cję — mówił skrzy­dłowy Lecha.

Na wios­nę Radut spotkał się z falą ogrom­nej kry­ty­ki zarówno ze strony kibiców jak i mediów, jed­nak wyda­je się, że wpłynęło to na niego moty­wu­ją­co.-  Wolę nie czy­tać mediów, bo trze­ba patrzeć na siebie. Po zakończe­niu meczu wiesz, czy zagrałeś dobrze czy źle. Nie ma co jed­nak ukry­wać, ostat­nie wys­tępy moty­wu­ją mnie do jeszcze lep­szej gry i cięższej pra­cy. Jestem pier­wszym kry­tykiem swo­jej gry i szukam sposobów, żeby ją ulep­szać. Ze skrzy­deł zde­cy­dowanie bardziej wolę lewą stronę boiska, bo mogę zbiec do środ­ka i poszukać kom­bi­na­cyjnego roze­gra­nia. Ogól­nie na muraw­ie czu­ję się ostat­nio dobrze, bo cały zespół prezen­tu­je się korzyst­nie. Musimy dalej tak pra­cow­ać, żeby pokazać prag­nie­nie zwycięże­nia w każdym kole­jnym spotka­niu - zakończył swo­ją wypowiedź Radut, który w poprzed­nim meczu zal­iczył imponu­jącą asys­tę przy bram­ce Chris­tiana Gytk­jaera. Jak zawod­nik wypad­nie w spotka­niu prze­ci­wko Jagiel­loni? Początek meczu już o 15:30.

Kursy na mecze Lecha

Brak spotkań

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Brak spotkań

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress

Ten artykuł jest dostępny tylko w zagraniczej odsłonie tego serwisu.