03.06.2023, g. 00:40
MLB
Miami Marlins vs Oakland Athletics
Do meczu pozostało:
0dn.14godz.9min.
11.58 X9.40 22.85 Odbierz 630 zł i typuj na eFortuna.pl Zarejestruj konto
Transmisja na żywo

Graliśmy w Monopoly Lech Poznań! Nasze pierwsze wrażenia

Graliśmy w Monopoly Lech Poznań! Nasze pierwsze wrażenia

Całkiem niedawno, koleżan­ka, która współpracu­je z naszą redakcją obchodz­iła urodziny, więc zde­cy­dowal­iśmy się złożyć na grę Monop­oly Lech Poz­nań. Dopiero dziś była okaz­ja pier­wszy raz zagrać w plan­szówkę i poczuć na włas­nej skórze bankruct­wo, albo kasowy sukces.

Do gry przys­tąpil­iśmy w trzy oso­by: M. poruszał się po plan­szy butem, O. piłką, a K. pucharem. Kiedy ta ostat­nia wyrzu­ciła na star­cie maksy­mal­ną liczbę oczek, od razu wiedzieliśmy, że nie będzie z nią żartów! Zaczęliśmy dość spoko­jnie — O. polowała na żółte pola z mis­tr­zost­wa­mi, M. sukcesy­wnie zdoby­wał pomarańc­zowe kar­ty z puchara­mi, ale prawdzi­wą furorę zro­biła K. Otóż nie paty­czkowała się z nami i momen­tal­nie kupiła najsil­niejsze pola na plan­szy — “Niesamow­itą atmos­ferę” oraz “12. zawodnika”.

Z początku, najwięk­szy­mi atrakc­ja­mi  były dla nas kar­ty dla Piłkarzy oraz Kibiców, które dość real­isty­cznie odw­zoru­ją przy­gody związane z tą grupą. Tak właśnie piłkarze dostawali pre­mie za hat-tric­ka, ale też kary za spóźnienia, nato­mi­ast kibice byli zmuszeni płacić za renowację try­bun (odpowied­nik domków) i płacić za wyjazdy, czy karnety.

Ofen­sy­wnie do gry wszedł M. ale szy­bko prze­jechał się na całym sys­temie roz­gry­w­ki. Posi­adał dużo kart, lecz żad­na do siebie nie pasowa­lo i tak oto dostawał od innych graczy ok. 6M, czy 8M za postaw­ie­nie pio­nka na polu, a sam płacił po 50M.

Zabawa zaczęła się, kiedy do par­tii dołączyły try­buny i sta­diony. — Po 100 za try­bunę? Biorę osiem! — wykrzyknął M. i jak najszy­b­ciej postaw­ił je na pomarańc­zowych polach z Pucharem Pol­s­ki. K. nato­mi­ast postaw­iła na naj­moc­niejsze pola i sukcesy­wnie obdzier­ała rywali z majątku…praktycznie do zera. O. zapolowała na upragnione mis­tr­zost­wa i również mogła liczyć duży zysk.

DSC_0349

M. jed­nak nie wytrzy­mał presji gry i szy­bko się z nią pożeg­nał. Stanął na polu “12 zawod­nik” z dwiema try­buna­mi i — posi­ada­jąc w gotów­ce jedynie 300M — musi­ał spłacić praw­ie dwa razy tyle, więc zastaw­ił pola z Ligą Europy 2010/11 i LechTV. — Gdy­byś wyrzu­ciła o jed­no oczko mniej, to byś mi zapłaciła 800 i miałbym za co zapłacić! — żal­ił się M. K. szy­bko wykupiła kar­ty i wykończyła prze­ci­wni­ka siedzącego na prze­ci­wko. Tak właśnie najsłab­szy gracz pożeg­nał się i w melan­cholii oglą­dał jak dziew­czyny wymieni­a­ją między sobą już nie set­ki, a tysiące jed­nos­tek walu­ty M. — Set­ki się skończyły w banku, trze­ba wymienić na pięćset­ki! — wydawało mi się, że siedzę wśród najwięk­szych oli­garchów świata!

Po kwad­ran­sie obie dziew­czyny miały wszys­tkie kar­ty porozdzielane po sobie. K. miała początkowe pola z datą założe­nia klubu, czy niebiesko-biały­mi bar­wa­mi oraz her­by. Miała także na swoim kon­cie pier­wsze boisko przy ul. Grzy­bowej i Sta­diony na Dębcu, a także przy Buł­garskiej. O. skubała jed­nak majątek K. dzię­ki leg­en­dom klubu — Reis­sowi, Okońskiemu i ter­ce­cie ABC…chociaż określe­nie “staw­iam dwie try­buny na Okońskim” brz­mi dość strasznie.

K. przeżyła wielką podróż z nie­ba do piekła z biletem w drugą stronę. Miała dosłown­ie wszys­tko, lecz przez trafie­nie na try­buny przy Mis­trzu Pol­s­ki 2015 była zmus­zona zastaw­ić I drużynę Lecha i Akademię. Dro­ga powrot­na okaza­ła się równie szy­b­ka, bo wystar­czyło, że O. raz stanęła na polu Niesamowi­ta Atmos­fera, przez co płaciła pon­ad 1500M.
W miłej (nie dla M.) atmos­ferze minęło nam późne popołud­nie, w którym w jed­nej chwili mil­ion­erzy stawali się bankru­ta­mi, piłkarze po hat-trick­ach doz­nawali kon­tuzji, a kibice pła­cili kilkucyfrowe kwoty na remont stadionów.

Wnios­ki? Gra Monop­oly Lech Poz­nań przynosi dużą dawkę emocji i jest świet­ną rozry­wką na leni­wy wieczór, taki jak ten. Nie może­my się doczekać aż zagramy ponown­ie — tym razem w więcej osób. A Wy macie Monop­oly? Opisz­cie Wasze wraże­nia! Jeśli nie, serdecznie polecamy!

Kursy na mecze Lecha

Brak spotkań

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Brak spotkań

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress

Ten artykuł jest dostępny tylko w zagraniczej odsłonie tego serwisu.