31.05.2023, g. 18:45
Eredivisie
Breda vs Emmen
Do meczu pozostało:
1dn.6godz.10min.
13.00 X3.75 22.00 Odbierz 630 zł i typuj na eFortuna.pl Zarejestruj konto
Transmisja na żywo

O Gajosie słów kilka

O Gajosie słów kilka

Wczo­raj wiec­zorem, na kil­ka godzin przed zamknię­ciem let­niego okien­ka trans­fer­owego, ofic­jal­na strona Lecha Poz­nań poin­for­mowała o nowym nabytku drużyny. Na cztery lata z „Kole­jorzem” związał się Maciej Gajos. Młody pomoc­nik najpierw musi­ał prze­jść testy medy­czne w klin­ice, by później bez żad­nych prze­ci­wwskazań pod­pisać kon­trakt z Mis­trzem Polski.

Gajos przyszedł do Lecha z Jagiel­lonii Białys­tok. Grał tam reg­u­larnie od trzech lat i był jed­nym z pod­sta­wowych zawod­ników drużyny. Nowy nabytek Lecha jest środ­kowym pomoc­nikiem, który lubi pociągnąć kolegów do przo­du, ale jeśli trze­ba, moż­na go ustaw­ić bliżej środ­kowej linii. Kibice „Kole­jorza” mogą pamię­tać Gajosa cho­ci­aż­by z poprzed­niego sezonu. Pomoc­nik „Jagi” zdołał bowiem pokon­ać bramkarza Lecha dwukrot­nie. Ta sztu­ka udała mu się najpierw pod­czas meczu 1/8 finału Pucharu Pol­s­ki, który był roz­gry­wany w październiku. Drugą bramkę Gajos zdobył w rundzie finałowej. Mecz z Jagiel­lonią był jedynym prze­granym spotkaniem Lecha na fin­iszu rozgrywek.

Ale nie tylko Lechowi Gajos strze­lał gole. Pod­czas meczu z Legią ta sztu­ka udała mu się dwukrot­nie. Final­nie, zawod­nik „Jagi” skończył sezon z dorobkiem ośmiu goli. Wychodzi na to, że tegoroczne roz­gry­w­ki będą lep­sze od poprzed­nich, jeśli wzięlibyśmy pod uwagę bramkostrzel­ność tego młodego pomoc­ni­ka. W ostat­nich sześ­ciu meczach Gajos ma tylko o jed­nego gola mniej, niż cała druży­na Lecha Poz­nań razem wzię­ta. Dorobek ten wynosi cztery trafienia, do pię­ciu zdoby­tych bramek Lecha.

Nowy nabytek Lecha kari­erę zaczy­nał w zes­pole Raków Częs­to­chowa. Najpierw w junio­rach, by w 2009 roku prze­jść do drużyny seniorskiej. W II lidze Gajos pograł trzy lata. W let­nim okienku trans­fer­owym 21-let­niego wów­czas zawod­ni­ka wypa­trzył tren­er Haj­to, który chci­ał ligę zdobyć młodzieżą. Ta sztu­ka mu się nie udała i Jagiel­lonia sezon skończyła na dziesiątej loka­cie. Już wtedy na swoim kon­cie mło­da nadzie­ja „Jagi” miała 20 wys­tępów w lidze.

Jeśli chodzi o kari­erę reprezen­ta­cyjną, to 24-let­niemu pomoc­nikowi nie było dane jeszcze zade­bi­u­tować z orzełkiem na pier­si, cho­ci­aż na zgrupowa­niu był dwukrotnie.

Do Lecha Gajos przyszedł w trud­nym momen­cie. Mogło by się wydawać, że awans do fazy grupowej Ligi Europy to wiel­ka szansa, ale sytu­ac­ja w Ekstrak­lasie nie jest już taka kolorowa. Tym bardziej, że Gajos miał przyjść w miejsce Linet­tego, który miał spróbować swoich sił za granicą. Nic z trans­feru jed­nak nie wyszło, co jest dobrą infor­ma­cją dla klubu. Do tego przyszedł młody, dobrze zapowiada­ją­cy się zawod­nik, który ma trudne zadanie – lekko popch­nąć Lecha w lidze i wesprzeć go również w Lidze Europy, w której nigdy nie miał jeszcze okazji grać.

Kursy na mecze Lecha

Brak spotkań

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Brak spotkań

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress

Ten artykuł jest dostępny tylko w zagraniczej odsłonie tego serwisu.