Kibice oceniają mecze Lecha

kibiceLech Poz­nań nie rozpoczął dobrze sezonu w Ekstrak­lasie, dwa remisy i bram­ki tra­cone w końcówkach meczów po kuri­ozal­nych sytu­ac­jach. Jak do tego wszys­tkiego pod­chodzą kibice Kolejorza?

 

- Po dwóch kole­jkach naszej rodz­imej ekstrak­lasy na kon­cie Legii wid­nieje 6 pkt. zaś Lecha dwa. Dlaczego tak się dzieje, że pomi­mo zaskaku­ją­co moc­nej ław­ki nie może­my poradz­ić sobie z druży­na­mi jak­by nie było z dol­nej pół­ki ekstrak­lasy, a prze­cież to dopiero początek zma­gań w lidze pol­skiej jak i europe­jskiej. Po pier­wszej połowie meczu z Ruchem, nabrałem pełnego optymiz­mu do formy Lecha w tym sezonie. Nasza druży­na pokazy­wała klasę w for­ma­cji defen­sy­wnej, jak i ofen­sy­wnej. Mimo skrom­nego prowadzenia 1:0 byłem sko­ry przyz­nać, że w tym sezonie liczyć będą się tylko dwie drużyny na europe­jskim poziomie. Dru­ga połowa jak i mecz z Cra­cov­ią pokazał nam realia pol­skiego pod­wór­ka, gdzie druży­na, która nie wykaże więcej ambicji i deter­mi­nacji na boisku, mimo lep­szych piłkarzy prze­gra mecz. Po wye­lim­i­nowa­niu Hon­ki Espoo Kole­jorz niedłu­go zmierzy się z drużyną Żal­girisa Wilno. Uważam, że Lech poradzi sobie z drużyną z Litwy. Nie wiem jeszcze w jakich okolicznoś­ci­ach, ale nie oszuku­jmy się losowanie dla Lecha w tym roku jest bard­zo łaskawe. Boję się nato­mi­ast sytu­acji sprzed dwóch lat, gdy Lech prezen­tował dwie postawy piłkarskie w lidze i Europie. Bard­zo liczę na powrót Murawskiego i Linet­tego do pier­wszego składu. Widać, że Lech ma pomysł na grę, lecz braku­je zawod­ników do roz­gry­wa­nia pił­ki w środ­ku pola. Szy­mon Pawłows­ki po kilku roze­granych meczach stał się dla mnie kluc­zowym zawod­nikiem jeśli chodzi o budowanie akcji ofen­sy­wnych. Myślę, że luka po Tonevie zostanie szy­bko załatana. Czas dzi­ała na korzyść Lecha. Miejmy nadzieję, że bez paru ważnych zawod­ników Lech będzie w stanie wygry­wać w najbliższych kole­jkach i w Lidze Europy. – komen­tu­je spotka­nia Lecha Mateusz

-Nie pamię­tam, kiedy ostat­nio Lech tak bez­nadziejnie zaczy­nał sezon. Nie chodzi tylko o wyni­ki, ale również o styl poz­nańskiej drużyny. Patrząc na grę naszych piłkarzy przy­pom­i­na się kawał o blon­dynce: dlaczego blon­dyn­ka nie ma prz­erw w pra­cy? Ponieważ po każdej ponown­ie trze­ba ją przyuczać do zawodu. Nasi piłkarze wyglą­da­ją, jak­by przez wakac­je zapom­nieli jak się gra w piłkę i gdy­by nie Vojo Ubi­parip, którego jeszcze nie dawno chcieli się pozbyć w Poz­na­niu, mielibyśmy na kon­cie okrągłe zero punk­tów. Vojo jed­nak uderzyć z dys­tan­su się nie boi, więc te dwie bram­ki wpadły. O całej resz­cie nie da się chy­ba powiedzieć nic pozy­ty­wnego. Mar­iusz Rumak zami­ast myśleć nad drużyną, chy­ba zas­tanaw­ia się, co ma opub­likować na swoim pro­filu na face­booku. Wys­taw­ian­ie bramkarzy wyglą­da, jak­by przed meczem grali w pok­era i kto wygra, ten broni. Raz Kotor, raz Burić i w końcu nie wiado­mo, który z nich jest tym pier­wszym. Obrona z najlep­szej w lidze stała się naj­gorszą. Gdy prze­ci­wnik sam nie potrafi strzelić bram­ki, zro­bi wszys­tko, aby mu to umożli­wić, łącznie z niedo­tykaniem pił­ki, gdy ta turla się w światło bram­ki. Na pomo­cy Trał­ka, który najlepiej potrafi leżeć na muraw­ie i się opalać. Co z tego, że nasi mają piłkę i wyprowadza­ją atak, będzie leżał, aż sędzia nie zauważy i tego ataku nie prz­er­wie. Dry­gas chy­ba odczuwa zbyt dużą presję w Lechu, ale może z cza­sem mu to prze­jdzie i zacznie w końcu grać jak na niego przys­tało. Możdżeń sam nie wie, która pozy­c­ja jest tą jego. Rumak mógł­by się w końcu zde­cy­dować, czy robi z niego obrońcę, skrzy­dłowego, czy może jed­nak postawi go na jego pozy­cji, czyli na środ­ku pomo­cy – tam chłopak roze­grał najlep­sze swo­je mecze, więc tam powinien wró­cić. Hamalainen i Lovrenc­sics są albo zmęczeni, albo poczuli się zbyt pewnie w Lechu. Od cza­su do cza­su posiedzą na ław­ce to i chęć do gry będą mieli więk­szą. Teodor­czyk powinien zjeść snick­er­sa, bo odkąd przyszedł do Lecha, cią­gle gwiaz­dorzy. Ostat­nio udało mu się coś strzelić, ale przy­dało­by mu się odrobinę poko­ry i grał­by na pewno lep­iej. Mam nadzieję, że szy­bko wrócą kon­tuzjowani gracze i wresz­cie będzie moż­na wypuś­cić Lecha w najsil­niejszym składzie. W Ekstrak­lasie jeszcze nadro­bimy stra­cone punk­ty, ale o Ligę Europe­jską będzie trud­no z taką grą. – frus­tru­je się Kasia

- Według mnie pier­wsze mecze sezonu w wyko­na­niu Lechitów były bard­zo słabe. Oglą­danie ich było dość męczące, a przede wszys­tkim gra w obronie pozostaw­iała wiele do życzenia, pojaw­iało się sporo błędów które zwyk­le kończyły się utratą gola. Nieste­ty graczy w obronie nie mam wielu więc trze­ba się cieszyć tymi co są. Nie jest to winą tren­era, że w kadrze braku­je nam graczy bo wielu z nich jest kon­tuzjowanych ale zmi­ana obsady bram­ki była­by moim zdaniem wskazana. Inter­wenc­je Kotorowskiego są częs­to niepewne, a cza­sa­mi wręcz wyglą­da to jak­by mu się nie chci­ało ruszyć w stronę pił­ki. W jego miejsce widzi­ałabym Buri­cia, który nie boi się wyjść z bram­ki do pił­ki i ma pewniejsze inter­wenc­je. Jedynym plusem z początku sezonu jest for­ma Vojo Ubi­pari­pa który zaczy­na reg­u­larnie strze­lać bram­ki. Mimo wszys­tko mam nadzieję, że jakoś meczów przyjdzie razem z powrotem do zdrowia kon­tuzjowanych zawod­ników. – doda­je z kolei Paulina

Sami piłkarze przyz­na­ją, że nie gra­ją tak, jak oczeku­ją tego kibice. Po ostat­nim gwiz­d­ku niedziel­nego meczu zawod­ni­cy do szat­ni schodzili w towarzys­t­wie gwiz­dów, ale już jutro mają szan­sę się zre­ha­bil­i­tować i zagrać dobre spotkanie.

Kursy na mecze Lecha

Hiszpania - Anglia

Euro 2024 (Mistrzostwa Europy)

14/07/2024 21:00

Argentyna - Kolumbia

Copa America

15/07/2024 02:00

Włochy U19 - Norwegia U19

Mistrzostwa Europy U-19

15/07/2024 16:30

Dinamo Batumi - Ludogorets

Liga Mistrzów

17/07/2024 19:00

Petrocub - Ordabasy

Liga Mistrzów

17/07/2024 19:00

Hiszpania - Anglia

Euro 2024 (Mistrzostwa Europy)

14/07/2024 21:00

Argentyna - Kolumbia

Copa America

15/07/2024 02:00

Włochy U19 - Norwegia U19

Mistrzostwa Europy U-19

15/07/2024 16:30

Dinamo Batumi - Ludogorets

Liga Mistrzów

17/07/2024 19:00

Petrocub - Ordabasy

Liga Mistrzów

17/07/2024 19:00

Hiszpania - Anglia

Euro 2024 (Mistrzostwa Europy)

14/07/2024 21:00

Argentyna - Kolumbia

Copa America

15/07/2024 02:00

Włochy U19 - Norwegia U19

Mistrzostwa Europy U-19

15/07/2024 16:30

Dinamo Batumi - Ludogorets

Liga Mistrzów

17/07/2024 19:00

Petrocub - Ordabasy

Liga Mistrzów

17/07/2024 19:00

Hiszpania - Anglia

Euro 2024 (Mistrzostwa Europy)

14/07/2024 21:00

Argentyna - Kolumbia

Copa America

15/07/2024 02:00

Włochy U19 - Norwegia U19

Mistrzostwa Europy U-19

15/07/2024 16:30

Dinamo Batumi - Ludogorets

Liga Mistrzów

17/07/2024 19:00

Petrocub - Ordabasy

Liga Mistrzów

17/07/2024 19:00

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Jagiellonia Białystok - Puszcza Niepołomice

PKO BP Ekstraklasa

19/07/2024 18:00

Śląsk Wrocław - Lechia Gdańsk

PKO BP Ekstraklasa

19/07/2024 20:30

GKS Katowice - Radomiak Radom

PKO BP Ekstraklasa

20/07/2024 14:45

Pogoń Szczecin - Korona Kielce

PKO BP Ekstraklasa

20/07/2024 17:30

Legia Warszawa - Zagłębie Lubin

PKO BP Ekstraklasa

20/07/2024 20:15

Jagiellonia Białystok - Puszcza Niepołomice

PKO BP Ekstraklasa

19/07/2024 18:00

Śląsk Wrocław - Lechia Gdańsk

PKO BP Ekstraklasa

19/07/2024 20:30

GKS Katowice - Radomiak Radom

PKO BP Ekstraklasa

20/07/2024 14:45

Pogoń Szczecin - Korona Kielce

PKO BP Ekstraklasa

20/07/2024 17:30

Legia Warszawa - Zagłębie Lubin

PKO BP Ekstraklasa

20/07/2024 20:15

Jagiellonia Białystok - Puszcza Niepołomice

PKO BP Ekstraklasa

19/07/2024 18:00

Śląsk Wrocław - Lechia Gdańsk

PKO BP Ekstraklasa

19/07/2024 20:30

GKS Katowice - Radomiak Radom

PKO BP Ekstraklasa

20/07/2024 14:45

Pogoń Szczecin - Korona Kielce

PKO BP Ekstraklasa

20/07/2024 17:30

Legia Warszawa - Zagłębie Lubin

PKO BP Ekstraklasa

20/07/2024 20:15

Jagiellonia Białystok - Puszcza Niepołomice

PKO BP Ekstraklasa

19/07/2024 18:00

Śląsk Wrocław - Lechia Gdańsk

PKO BP Ekstraklasa

19/07/2024 20:30

GKS Katowice - Radomiak Radom

PKO BP Ekstraklasa

20/07/2024 14:45

Pogoń Szczecin - Korona Kielce

PKO BP Ekstraklasa

20/07/2024 17:30

Legia Warszawa - Zagłębie Lubin

PKO BP Ekstraklasa

20/07/2024 20:15

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress

Ten artykuł jest dostępny tylko w zagraniczej odsłonie tego serwisu.