Oceniamy lechitów za mecz z Pogonią. Skuteczny Kownacki i pewny Putnocky!

Oceniamy lechitów za mecz z Pogonią. Skuteczny Kownacki i pewny Putnocky!

Piątkowy mecz prze­ci­wko szczecińskiej Pogo­ni był trzec­im spotkaniem z rzę­du, które Kole­jorz wygrał 3:0. Bram­ki dla ekipy Lecha zdoby­wał Daw­id Kow­nac­ki, który dwukrot­nie pokon­ał Jaku­ba Słowi­ka oraz Marcin Robak.

Najlep­szy lechi­ta — Daw­id Kow­nac­ki

Śred­nia ocen — 7

Matus Put­nocky — 8

Fenom­e­nal­nie bronił strza­ły, który­mi pom­bar­dowali poz­nańską bramkę zawod­ni­cy Pogo­ni. Na minus w jego wys­tępie załugu­je gra noga­mi, ponieważ Słowak zmuszany był wielokrot­nie do wybi­ja­nia piłek — nieste­ty częs­to czynił to niecel­nie i niepewnie. Chwała mu za to, że wybronił wszys­tko co leci­ało w światło bram­ki, a przy bram­ce Roba­ka  zal­iczył nawet asys­tę.

matus putnocky

Tomasz Kędzio­ra — 7

Kole­jny mecz, w którym wychowanek Kole­jorza dobrze podłączał się do ofen­sy­wy. Częs­to jed­nak zapom­i­nał, że jest obrońcą i łat­wo dawał się ogry­wać Adamowi Gyursco. Był to pier­wszy mecz Kędzio­ry w roli kap­i­tana Lecha przez pełne 90 min­ut.

Lasse Nielsen — 7

Był wczo­raj lid­erem bloku defen­sy­wnego lechitów. Nie odstępował rywali na krok, ofi­arnie wal­czył do ostat­niej chwili. Na tle Macie­ja Wilusza wyglą­dał bard­zo solid­nie.

Maciej Wilusz — 6

Cóż by napisać o jego wys­tępie? Był to mecz, do których przyzwycza­ił nas w Kole­jorzu Maciej Wilusz. Bard­zo niepewny i “elek­tryczny”. Iry­towały jego niecelne wybi­cia wprost pod nogi szczecin­ian. Jego kiks w 20 min­u­cie spotka­nia mógł zakończyć się stratą bram­ki, jed­nak skórę ura­tował mu Put­nocky.

maciej wilusz

Volodymyr Kostevych — 6

Zde­cy­dowanie poniżej oczeki­wań. O ile w Gli­wicach był motorem napę­dowym, o tyle w tym spotka­niu zde­cy­dowanie obniżył loty. Źle wszedł w ten mecz głu­pio tracąc pił­ki. Był też mało akty­wny w ofen­sy­wie, dodatkowo łat­wo dawał się ogry­wać rywalom i w końców­ce zła­pał żółtą kartę. Oby w środowym meczu pokazał się z lep­szej strony.

Abdul Aziz Tet­teh ‑7 

Był wczo­raj prawdzi­wym czyś­ci­cielem w środ­ku pola. Nie zostaw­iał grac­zom Pogo­ni zbyt wiele miejs­ca na rozprowadzanie akcji. Skutecznie zbier­ał pił­ki wybi­jane przez defen­sorów Pogo­ni. Pewny wys­tęp Ghańczy­ka.

Radosław Majew­s­ki — 7

Nierówne spotkanie w wyko­na­niu Majew­skiego. W pier­wszych 45 min­u­tach dobrze wyprowadzał akc­je Kole­jorza i był paz­erny. Po prz­er­wie zde­cy­dowanie mniej widoczny, lecz zal­iczył wspani­ałą asys­tę przy drugim trafie­niu Kow­nack­iego. Murawę opuś­cił w 80. min­u­cie.

Maciej Gajos ‑7

Gajowy zagrał wczo­raj trochę bliżej bram­ki rywala niż zawsze. Aż żal, że jego strzał zza pola karnego po kom­bi­na­cyjnym roze­gra­niu został wybro­niony przez Słowi­ka. Wykony­wał na boisku tzw. czarną robotę i chwała mu za to.

Maciej Makuszews­ki — 6

Nie był to mecz skrzy­dłowych Kole­jorza. Mało akcji przeprowadzanych było czy to lewą czy to prawą flanką stąd też był to raczej sła­by wys­tęp “Makiego”.

Darko Jevtić — 6 

Jedynym pozy­ty­wnym akcen­tem jego obec­noś­ci na boisku była “asys­ta” przy bram­ce Kow­nack­iego. Poza tym Szwa­j­car za dłu­go holował piłkę, podawał niecel­nie, jego gra iry­towała. Zmieniony w 77. min­u­cie

Daw­id Kow­nac­ki — 8

Było to bard­zo inten­sy­wne 69. min­ut w wyko­na­niu młodego napast­ni­ka Lecha. Zal­iczył kole­jno trze­cie i czwarte trafie­nie w lidze w tym roku. Kow­naś imponu­je for­mą, co bard­zo cieszy. Poza tym był akty­wny i  pokazy­wał się do gry. Zmieniony przez Marci­na Roba­ka w 69. min­u­cie.

dawid kownacki

Marcin Robak — 7

Tym razem dostał od tren­era Nena­da Bjel­i­cy 21 min­ut na placu gry. Trze­ba przyz­nać, że doskonale sprawdz­ił się w roli jok­era wpisu­jąc się na listę strzel­ców. Dorzu­cił do swo­jego dorobku bramkowego kole­jne trafie­nie, co jest kluc­zowe w kon­tekś­cie wal­ki o koronę króla strzel­ców.

Mihai Radut — grał zbyt krótko, by go ocenić.

Łukasz Trał­ka — grał zbyt krótko, by go ocenić.

Karoli­na Tórz

 

  BONUS 1259 PLN W STS  Odbierz Freebet 20 zł, 30 zł bez ryzyka i bonus 1200 zł. Typuj mecze Lecha na stronie www.STS.pl

Sponsor serwisu

  BONUS 1259 PLN W STS  

Odbierz 1259 zł i typuj mecze Lecha na www.STS.pl

Kursy na mecze Lecha

Pogoń Szczecin - Lech Poznań

PKO BP Ekstraklasa

07/03/2021 / 15:00

Lech Poznań - Piast Gliwice

PKO BP Ekstraklasa

14/03/2021 / 17:30

Pogoń Szczecin - Lech Poznań

PKO BP Ekstraklasa

07/03/2021 / 15:00

Lech Poznań - Piast Gliwice

PKO BP Ekstraklasa

14/03/2021 / 17:30

Pogoń Szczecin - Lech Poznań

PKO BP Ekstraklasa

07/03/2021 / 15:00

Pogoń Szczecin - Lech Poznań

PKO BP Ekstraklasa

07/03/2021 / 15:00

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Piast Gliwice - Stal Mielec

PKO BP Ekstraklasa

07/03/2021 / 12:30

Pogoń Szczecin - Lech Poznań

PKO BP Ekstraklasa

07/03/2021 / 15:00

Śląsk Wrocław - Legia Warszawa

PKO BP Ekstraklasa

07/03/2021 / 17:30

Warta Poznań - Wisła Płock

PKO BP Ekstraklasa

08/03/2021 / 18:00

Cracovia Kraków - Śląsk Wrocław

PKO BP Ekstraklasa

12/03/2021 / 18:00

Piast Gliwice - Stal Mielec

PKO BP Ekstraklasa

07/03/2021 / 12:30

Pogoń Szczecin - Lech Poznań

PKO BP Ekstraklasa

07/03/2021 / 15:00

Śląsk Wrocław - Legia Warszawa

PKO BP Ekstraklasa

07/03/2021 / 17:30

Warta Poznań - Wisła Płock

PKO BP Ekstraklasa

08/03/2021 / 18:00

Piast Gliwice - Stal Mielec

PKO BP Ekstraklasa

07/03/2021 / 12:30

Pogoń Szczecin - Lech Poznań

PKO BP Ekstraklasa

07/03/2021 / 15:00

Śląsk Wrocław - Legia Warszawa

PKO BP Ekstraklasa

07/03/2021 / 17:30

Warta Poznań - Wisła Płock

PKO BP Ekstraklasa

08/03/2021 / 18:00

Piast Gliwice - Stal Mielec

PKO BP Ekstraklasa

07/03/2021 / 12:30

Pogoń Szczecin - Lech Poznań

PKO BP Ekstraklasa

07/03/2021 / 15:00

Śląsk Wrocław - Legia Warszawa

PKO BP Ekstraklasa

07/03/2021 / 17:30

Warta Poznań - Wisła Płock

PKO BP Ekstraklasa

08/03/2021 / 18:00

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress