06.10.2023, g. 20:30
PKO BP Ekstraklasa
Lech Poznań vs Puszcza Niepołomice
Do meczu pozostało:
4dn.9godz.44min.
11.30 X5.50 212.00 Odbierz 630 zł i typuj na eFortuna.pl Zarejestruj konto
Transmisja na żywo

Oceniamy lechitów za mecz z Pogonią. Skuteczny Kownacki i pewny Putnocky!

Oceniamy lechitów za mecz z Pogonią. Skuteczny Kownacki i pewny Putnocky!

Piątkowy mecz prze­ci­wko szczecińskiej Pogo­ni był trzec­im spotkaniem z rzę­du, które Kole­jorz wygrał 3:0. Bram­ki dla ekipy Lecha zdoby­wał Daw­id Kow­nac­ki, który dwukrot­nie pokon­ał Jaku­ba Słowi­ka oraz Marcin Robak.

Najlep­szy lechi­ta — Daw­id Kownacki

Śred­nia ocen — 7

Matus Put­nocky — 8

Fenom­e­nal­nie bronił strza­ły, który­mi pom­bar­dowali poz­nańską bramkę zawod­ni­cy Pogo­ni. Na minus w jego wys­tępie załugu­je gra noga­mi, ponieważ Słowak zmuszany był wielokrot­nie do wybi­ja­nia piłek — nieste­ty częs­to czynił to niecel­nie i niepewnie. Chwała mu za to, że wybronił wszys­tko co leci­ało w światło bram­ki, a przy bram­ce Roba­ka  zal­iczył nawet asystę.

matus putnocky

Tomasz Kędzio­ra — 7

Kole­jny mecz, w którym wychowanek Kole­jorza dobrze podłączał się do ofen­sy­wy. Częs­to jed­nak zapom­i­nał, że jest obrońcą i łat­wo dawał się ogry­wać Adamowi Gyursco. Był to pier­wszy mecz Kędzio­ry w roli kap­i­tana Lecha przez pełne 90 minut.

Lasse Nielsen — 7

Był wczo­raj lid­erem bloku defen­sy­wnego lechitów. Nie odstępował rywali na krok, ofi­arnie wal­czył do ostat­niej chwili. Na tle Macie­ja Wilusza wyglą­dał bard­zo solidnie.

Maciej Wilusz — 6

Cóż by napisać o jego wys­tępie? Był to mecz, do których przyzwycza­ił nas w Kole­jorzu Maciej Wilusz. Bard­zo niepewny i “elek­tryczny”. Iry­towały jego niecelne wybi­cia wprost pod nogi szczecin­ian. Jego kiks w 20 min­u­cie spotka­nia mógł zakończyć się stratą bram­ki, jed­nak skórę ura­tował mu Putnocky.

maciej wilusz

Volodymyr Kostevych — 6

Zde­cy­dowanie poniżej oczeki­wań. O ile w Gli­wicach był motorem napę­dowym, o tyle w tym spotka­niu zde­cy­dowanie obniżył loty. Źle wszedł w ten mecz głu­pio tracąc pił­ki. Był też mało akty­wny w ofen­sy­wie, dodatkowo łat­wo dawał się ogry­wać rywalom i w końców­ce zła­pał żółtą kartę. Oby w środowym meczu pokazał się z lep­szej strony.

Abdul Aziz Tet­teh ‑7 

Był wczo­raj prawdzi­wym czyś­ci­cielem w środ­ku pola. Nie zostaw­iał grac­zom Pogo­ni zbyt wiele miejs­ca na rozprowadzanie akcji. Skutecznie zbier­ał pił­ki wybi­jane przez defen­sorów Pogo­ni. Pewny wys­tęp Ghańczyka.

Radosław Majew­s­ki — 7

Nierówne spotkanie w wyko­na­niu Majew­skiego. W pier­wszych 45 min­u­tach dobrze wyprowadzał akc­je Kole­jorza i był paz­erny. Po prz­er­wie zde­cy­dowanie mniej widoczny, lecz zal­iczył wspani­ałą asys­tę przy drugim trafie­niu Kow­nack­iego. Murawę opuś­cił w 80. minucie.

Maciej Gajos ‑7

Gajowy zagrał wczo­raj trochę bliżej bram­ki rywala niż zawsze. Aż żal, że jego strzał zza pola karnego po kom­bi­na­cyjnym roze­gra­niu został wybro­niony przez Słowi­ka. Wykony­wał na boisku tzw. czarną robotę i chwała mu za to.

Maciej Makuszews­ki — 6

Nie był to mecz skrzy­dłowych Kole­jorza. Mało akcji przeprowadzanych było czy to lewą czy to prawą flanką stąd też był to raczej sła­by wys­tęp “Makiego”.

Darko Jevtić — 6 

Jedynym pozy­ty­wnym akcen­tem jego obec­noś­ci na boisku była “asys­ta” przy bram­ce Kow­nack­iego. Poza tym Szwa­j­car za dłu­go holował piłkę, podawał niecel­nie, jego gra iry­towała. Zmieniony w 77. minucie

Daw­id Kow­nac­ki — 8

Było to bard­zo inten­sy­wne 69. min­ut w wyko­na­niu młodego napast­ni­ka Lecha. Zal­iczył kole­jno trze­cie i czwarte trafie­nie w lidze w tym roku. Kow­naś imponu­je for­mą, co bard­zo cieszy. Poza tym był akty­wny i  pokazy­wał się do gry. Zmieniony przez Marci­na Roba­ka w 69. minucie.

dawid kownacki

Marcin Robak — 7

Tym razem dostał od tren­era Nena­da Bjel­i­cy 21 min­ut na placu gry. Trze­ba przyz­nać, że doskonale sprawdz­ił się w roli jok­era wpisu­jąc się na listę strzel­ców. Dorzu­cił do swo­jego dorobku bramkowego kole­jne trafie­nie, co jest kluc­zowe w kon­tekś­cie wal­ki o koronę króla strzelców.

Mihai Radut — grał zbyt krótko, by go ocenić.

Łukasz Trał­ka — grał zbyt krótko, by go ocenić.

Karoli­na Tórz

 

Kursy na mecze Lecha

Brak spotkań

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Brak spotkań

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress

Ten artykuł jest dostępny tylko w zagraniczej odsłonie tego serwisu.