Kibice przeszli w Marszu Zwycięstwa

Około 1,5 tysią­ca kibiców przeszło w Marszu Zwycięst­wa. To dru­ga edy­c­ja tej inic­jaty­wy, którą zainicjowano przed rok­iem. W marszu udzi­ał wzięli kibice Lecha Poz­nań, a także Arki Gdy­nia, Zaw­iszy Byd­goszcz i Rakowa Częstochowa.

- Ten marsz jest naszym hoł­dem dla tych, dzię­ki którym tu jesteśmy, dla tych, którzy to pow­stanie wygrali – mówił jeden z orga­ni­za­torów prowadzą­cych dzisiejsze zgromadzenie.

Kibice zamierza­li prze­jść ul. Paderewskiego, Placem Wol­noś­ci, Gwarną do Placu Mick­iewicza, a następ­nie Ale­ją Niepodległoś­ci do Pom­ni­ka Pow­stańców Wielkopol­s­kich. Zatrzy­mali się w kilku miejs­cach: na Placu Wol­noś­ci, pod siedz­ibą Gaze­ty Wybor­czej, na Placu Mick­iewicza oraz pod Pom­nikiem Pow­stańców. W trak­cie marszu odśpiewali „Rotę” oraz Hymn Narodowy.

Nie zabrakło również rac oraz licznych flag oraz barw klubowych. Kibice poszczegól­nych sekcji zaprezen­towali spec­jal­nie przy­go­towane na tę okazję fla­gi. Piątkowo, Jeżyce, Grun­wald, Wil­da – mogliśmy przeczy­tać na wybranych. Jed­nak nie tylko Poz­na­ni­a­cy wzięli udzi­ał w marszu. Moc­no zaan­gażowani w jego orga­ni­za­cję byli kibice z pob­lis­kich FC.

Dru­gi raz w Marszu Zwcy­cięst­wa udzi­ał wziął płk Jan Pod­hors­ki. - Ze wzrusze­niem jestem tu z wami po raz dru­gi. W Poz­na­niu mamy kil­ka pom­ników: Czer­w­ca, Katy­nia, Pom­nik Państ­wa Podziem­nego — upamięt­ni­a­ją straty i tragedie, ale jest też ten jeden pom­nik chwały, pod który przy­chodzę od czter­dzi­es­tu kilku lat. Dzię­ki temu, że wielkopol­s­ka ziemia od tysią­ca lat wychowu­je takich ludzi jak wy czy ja, może­my się tu spotkać i móc zaśpiewać „Jeszcze Pol­s­ka nie zginęła…” - mówił wzruszony.

Zaprosił on także na mszę świętą, która zostanie odpraw­iona we wrześniu z okazji 70 roczni­cy pow­sta­nia Armii Krajowej.
Po zakończe­niu marszu wiele osób zostało pod pom­nikiem, aby złożyć kwiaty i zapal­ić znicze.

Kursy na mecze Lecha

Brak spotkań

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Brak spotkań

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress